Targi Edukacji i Pracy – fotorelacja

W holu głównym Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych odbyły się organizowane przez Punkt Pośrednictwa Pracy w Lęborku działający w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”  oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku Targi Edukacji i Pracy. Targi skierowane były do mieszkańców powiatu lęborskiego celem aktywizacji zawodowej młodzieży poprzez dostęp do usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy.