Zdolni z Pomorza

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU „ZDOLNI Z POMORZA – POWIAT LĘBORSKI” NA ROK SZKOLNY 2021/2022

04.10.2021 r. rusza rekrutacja uzupełniająca do projektu „Zdolni z pomorza – powiat lęborski” dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, która będzie przebiegała do momentu zrekrutowania pełnych grup.

Wnioski należy składać w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lęborku ul. Okrzei 15a.

Obszar wsparcia, dla których realizowana jest rekrutacja uzupełniająca:

Dla klas VII-VIII szkół podstawowych

– obszar kompetencji społecznych (w którym miejsce dla siebie znajdą uczennice i uczniowie, których interesuje język polski, historia, WOS, sztuka, filozofia itp.)
– matematyka
– fizyka
– informatyka
– biologia
– chemia

Dla uczniów szkół ponadpodstawowych

– obszar kompetencji społecznych (w którym miejsce dla siebie znajdą uczennice i uczniowie, których interesuje język polski, historia, WOS, sztuka, filozofia itp.)
– matematyka
– chemia
– fizyka
– biologia

Dokumenty do pobrania ze strony:
https://www.powiat-lebork.com/starostwo/projekty/projekty-aktualnie-realizowane-przez-starostwo-powiatowe-w-leborku/zdolni-z-pomorza-2/rekrutacja-uzupelniajaca-do-projektu-zdolni-z-pomorza-powiat-leborski-na-rok-szkolny-20212022/

Czytaj dalej
Zdolni z Pomorza

Nabór wniosków o przyznanie stypendium za rok 2020/2021 w projekcie “Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”.

Zapraszamy uczniów biorących udział w projekcie “Zdolni z Pomorza – powiat lęborski” do składania wniosków o przyznanie stypendium za rok szkolny 2020/2021. Wnioski o przyznanie stypendium za rok szkolny 2020/2021 przyjmowane będą do 16 lipca 2021 r. w sekretariacie Zespołu Szkół Mechaniczno- 
Informatycznych w Lęborku.

Dokumenty:

Czytaj dalej
Zdolni z Pomorza

Rekrutacja uzupełniająca na obóz naukowy.

W dniu dzisiejszym została uruchomiona rekrutacja UZUPEŁNIAJĄCA na
obóz naukowo – żeglarski w Narodowym Centrum Żeglarstwa Akademii
Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami na następujących turnusach:

3 turnus: 26.07.2021–01.08.2021

4 turnus: 02.08.2021–08.08.2021

5 turnus: 09.08.2021–15.08.2021

6 turnus: 16.08.2021–22.08.2021

Rekrutacja uzupełniająca potrwa do 13 lipca

Wszelkie informację znajdą Państwo na naszej stronie internetowej
https://zdolnizpomorza.pl/index.php/letnie-obozy-naukowe/625  oraz na
fb  https://www.facebook.com/Zdolni.z.Pomorza/posts/5771893552884871

Czytaj dalej
Zdolni z Pomorza

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”

Młode, zdolne, kreatywne osoby, które potrzebują wsparcia, żeby rozwinąć swój talent, zapraszamy do udziału w projekcie „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”.

Zapraszamy uczennice i uczniów klas:

– VII – VIII szkół podstawowych

– szkół ponadpodstawowych

W uzasadnionych przypadkach, z wcześniejszych klas szkoły podstawowej, posiadających szczególne predyspozycje w zakresie dziedzin objętych wsparciem w ramach projektu.

W ramach projektu oferujemy wsparcie w zakresie obszarów:

 1. matematyka, fizyka, informatyka
 2. biologia, chemia
 3. kompetencje społeczne (w którym miejsce dla siebie odnajdzie uczniowie uzdolnieni na przykład w zakresie języka polskiego, historii, WOS, sztuki, filozofii itp.)

W ramach projektu oferujemy:

 1.  Formy wsparcia o zasięgu regionalnym

– obozy naukowe,

– konkursy indywidualne,

– portal edukacyjny

– warsztaty specjalistyczne (projektowe)

– spotkania i warsztaty autorskie.

 •  Formy wsparcia o zasięgu lokalnym

– ciekawe zajęcia pozalekcyjne z autorskim programem

– warsztaty rozwijające kreatywność

– refundacja kosztów dojazdu na spotkania akademickie

– stypendium

– uzupełniające formy wsparcia (np. wizyty w zakładach pracy, parkach naukowo – technologicznych, spotkania z naukowcami)

– opieka metodyczno – pedagogiczna

 • Akademickie formy wsparcia

(Uniwersytet Morski w Gdyni, Akademia Pomorska w Słupsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Uniwersytet Gdański):

 • spotkania akademickie, w tym wykład, ćwiczenia i zajęcia w laboratoriach oraz pracowniach
 • warsztaty tematyczne

REKRUTACJA

 1. Jeżeli chcesz przystąpić do bezpłatnego udziału w projekcie:
  1. pobierz dokumenty ze strony internetowej www.powiat-lebork.com lub www.zsmi.pl 
   wypełnij je i złóż w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
   w Lęborku, ul. Okrzei 15A do dnia 05.07.2021 r.

W imieniu niepełnoletnich uczniów i uczennic zgłoszenia dokonują rodzice.

 •  Zaprosimy Cię na specjalistyczne testy psychologiczne i poinformujemy 
  o dalszych krokach.

Jeżeli będziesz chciał/będziesz chciała uczestniczyć w grupie biologiczno – chemicznej lub rozwijającej kompetencje społeczne poprosimy Cię o napisanie własnego projektu.

Jeżeli będziesz zainteresowany/zainteresowana naukami ścisłymi przejdziesz test uzdolnień kierunkowych (TUK)w  Zespole Szkół Mechaniczno – Informatycznych 
w Lęborku, przy ul. Marcinkowskiego 1.

 • Uczniowie i uczennice, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:
 • nie przygotowują projektu kwalifikacyjnego,
 • uzyskują maksymalną możliwą w rekrutacji liczbę punktów i w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.
 • Uczniowie i uczennice, którzy chcą kontynuować uczestnictwo w projekcie w tym samym obszarze, w którym uczestniczyli uprzednio w systemie wspierania uczniów uzdolnionych „Zdolnych z Pomorza”, korzystają z rekrutacji w trybie kontynuacji uczestnictwa:
 • składają arkusz nominacji i oświadczenie do Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego zorganizowanego w Zespole Szkół Mechaniczno – Informatycznych 
  w Lęborku, przy ul. Marcinkowskiego 1,
 • komisja weryfikuje informacje i podejmuje decyzję dot. zakwalifikowania ucznia/uczennicy.

TERMINY

– zgłoszenie zamiaru udziału w projekcie – do 05.07.2021 r.

– praca nad projektem – do 10.09.2021 r.

– przekazanie rezultatu projektu – do 12.09.2021 r.

– prezentacja projektów – do 04.10.2021 r.

Prosimy o zapoznaniem się z Regulaminem rekrutacji oraz Zasadami realizacji projektów kwalifikacyjnych.

Projekt jest realizowany we współpracy z Marszałkiem Województwa Pomorskiego, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 03.02. Edukacja ogólna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Dokumenty projektu:

 1. Arkusz nominacji
 2. Deklaracja uczestnika projektu
 3. Formularz danych osobowych uczestnika projektu
 4. Lista wymaganych osiągnięć – dodatkowe uprawnienia
 5. Oświadczenie nr 1 – uczestnika projektu
 6. Oświadczenie nr 2 – uczestnika projektu
 7. Oświadczenie nr 3 – uczestnika projektu
 8. Regulamin rekrutacji
 9. Wniosek o przeprowadzenie badania
 10. Wniosek o zminę przedmiotu
 11. Wniosek o zmianę LCNK
 12. Zasady realizacji projektów kwalifikacyjnych
Czytaj dalej
Zdolni z Pomorza

Ruszyła rekrutacja na obóz naukowy dla uczestników projektu Zdolni z Pomorza.

Miło nam poinformować, że właśnie dziś uruchomiono rekrutację
na letni obóz naukowo – żeglarski w Narodowym Centrum Żeglarstwa
Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku dla uczestników projektu Zdolni z Pomorza.

Wszelkie informację znajdą Państwo na stronie internetowej projektu
https://zdolnizpomorza.pl/index.php/letnie-obozy-naukowe/613 
oraz na fb;
https://www.facebook.com/Zdolni.z.Pomorza/posts/5671613239579570

Cytując wpis z w/w strony:
Już 12 lipca 40 uczniów będzie mogło rozpocząć wypoczynek na obozie naukowym w Narodowym Centrum Żeglarstwa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Aby wziąć udział w tej formie wsparcia trzeba wykazać się aktywnością w korzystaniu z dobrodziejstw, które oferuje projekt „Zdolni z Pomorza”.

W tym roku zaplanowano aż sześć turnusów w następujących terminach:

1 turnus: 12.07.2021–18.07.2021
2 turnus: 19.07.2021–25.07.2021
3 turnus: 26.07.2021–01.08.2021
4 turnus: 02.08.2021–08.08.2021
5 turnus: 09.08.2021–15.08.2021
6 turnus: 16.08.2021–22.08.2021

By dać sobie szansę wzięcia udziału w obozie należy:

 • wypełnić i podpisać formularz rekrutacyjny (pierwszą część wypełnia pełnoletni uczeń, a w imieniu ucznia niepełnoletniego – jego rodzic lub opiekun prawny; w celu wypełnienia części drugiej należy się zgłosić do Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego, którego uczeń jest podopiecznym) oraz podpisać oświadczenia;
 • skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego przesłać niezwłocznie na adres e-mail: zdolnizpomorza@pomorskie.eu
 • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny oraz oświadczenia złożyć w wersji papierowej do dnia 28 czerwca 2021 r. (poniedziałek):
 • w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo 
 • przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu!!!) w kopercie opisanej: „Obóz naukowy – Zdolni z Pomorza” na adres Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Edukacji i Sportu, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

Informacji na temat obozów udzielają pracownicy Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

•  Izabela Kupis, tel. 58 32 68 417, e-mail: i.kupis@pomorskie.eu;
•  Monika Łuczak-Skonieczna, tel. 58 32 68 418, e-mail: m.luczak@pomorskie.eu.

W ramach obozu zapewnione będą: zakwaterowanie, transport z miejsca zbiórki i z powrotem, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników obozu, kadra naukowa i wychowawcza oraz organizacja i realizacja programu naukowego i rekreacyjnego. W sześciu turnusach może wziąć udział 240 uczestników.

Dokumenty:

Regulamin rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza”
Zasady rekrutacji na letni obóz naukowy w projekcie „Zdolni z Pomorza” w roku szkolnym 2020/2021
Formularz rekrutacyjny
Oświadczenia
Regulamin letniego obozu naukowego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”
Ramowy Program Letniego Obozu Naukowego 2021

Czytaj dalej
Zdolni z Pomorza

Zdolni z Pomorza – Test uzdolnień kierunkowych

Informujemy, że w środę 7.10.2020 r. o godz. 17:00 w sali 125, Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku, odbędzie się w ramach projektu Zdolni z Pomorza, test uzdolnień kierunkowych. Test jest drugim etapem rekrutacji uzupełniającej do projektu dla uczniów uzdolnionych z matematyki, informatyki lub fizyki. Przystępują do niego tylko uczniowie zakwalifikowani przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku.

Czytaj dalej
Zdolni z Pomorza

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”

Młode, zdolne, kreatywne osoby, które potrzebują wsparcia, żeby rozwinąć swój talent, zapraszamy do udziału w projekcie „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”.

Zapraszamy uczennice i uczniów klas:
– VII – VIII szkół podstawowych 
– szkół ponadpodstawowych 
– w uzasadnionych przypadkach, z wcześniejszych klas szkoły podstawowej, posiadających szczególne predyspozycje w zakresie dziedzin objętych wsparciem w ramach projektu. 

W ramach projektu oferujemy wsparcie w zakresie obszarów: 

 1. matematyka, fizyka, informatyka 
 2. biologia, chemia
 3. kompetencje społeczne (w którym miejsce dla siebie odnajdzie uczniowie uzdolnieni na przykład w zakresie języka polskiego, historii, WOS, sztuki, filozofii itp.)

W ramach projektu oferujemy: 

 • formy wsparcia o zasięgu regionalnym: 

– obozy naukowe, 
– konkursy indywidulane,
– portal edukacyjny 
– warsztaty specjalistyczne (projektowe) 
– spotkania i warsztaty autorskie.

 • formy wsparcia o zasięgu lokalnym:

–  ciekawe zajęcia pozalekcyjne z autorskim programem
– warsztaty rozwijające kreatywność 
– refundacja kosztów dojazdu na spotkania akademickie
– stypendium
– uzupełniające formy wsparcia (np. wizyty w zakładach pracy, parkach naukowo – technologicznych, spotkania z naukowcami) 
– opieka metodyczno – pedagogiczna 

 • Akademickie formy wsparcia(Uniwersytet Morski w Gdyni, Akademia Pomorska w Słupsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Uniwersytet Gdański):
 • spotkania akademickie, w tym wykład, ćwiczenia i zajęcia w laboratoriach oraz pracowniach 
 • warsztaty tematyczne

REKRUTACJA 

 1. Jeżeli chcesz przystąpić do bezpłatnego udziału w projekcie: pobierz dokumenty ze strony internetowej www.powiat-lebork.com lub www.zsmi.pl wypełnij je i złóż w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lęborku, ul. Okrzei 15A do dnia 03.07.2020 r.

W imieniu niepełnoletnich uczniów i uczennic zgłoszenia dokonują rodzice.  

 • zaprosimy Cię na specjalistyczne testy psychologiczne i poinformujemy o dalszych krokach. 

Jeżeli będziesz chciał/będziesz chciała uczestniczyć w grupie biologiczno – chemicznej lub rozwijającej kompetencje społeczne poprosimy Cię o napisanie własnego projektu. 

Jeżeli będziesz zainteresowany/zainteresowana naukami ścisłymi przejdziesz test uzdolnień kierunkowych (TUK). 

2. Uczniowie i uczennice, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:

 • nie przygotowują projektu kwalifikacyjnego,
 • uzyskują maksymalną możliwą w rekrutacji liczbę punktów i w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.
 • Uczniowie i uczennice, którzy chcą kontynuować uczestnictwo w projekcie w tym samym obszarze, w którym uczestniczyli uprzednio w systemie wspierania uczniów uzdolnionych „Zdolnych z Pomorza”, korzystają z rekrutacji w trybie kontynuacji uczestnictwa:
 • składają arkusz nominacji i oświadczenie do Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego zorganizowanego w Zespole Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku, przy ul. Marcinkowskiego 1
 • komisja weryfikuje informacje i podejmuje decyzję dot. zakwalifikowania ucznia/uczennicy.

TERMINY 

– zgłoszenie zamiaru udziału w projekcie – do 03.07.2020 r.
– praca nad projektem – do 10.09.2020 r.
– przekazanie rezultatu projektu – do 11.09.2020 r. 
– prezentacja projektów – do 03.10.2020 r. Projekt jest realizowany we współpracy z Marszałkiem Województwa Pomorskiego, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 03.02. Edukacja ogólna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Czytaj dalej
Zdolni z Pomorza

Rekrutacja 2019/2020 – do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”

05.06.2019 r. rusza rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”. Dokumenty rekrutacyjne można składać do 19.06.2019 r.w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku. 

Formularze oraz szczegółowe informacje poniżej.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Arkusz nominacji uczennicy/ucznia szczególnie uzdolnionego do udziału w projekcie ,,Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”.

2. Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych ucznia oraz wydanie opinii.

3. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.

4. Lista wymaganych osiągnięć uzyskanych w olimpiadach i wojewódzkich konkursach.

5. Wniosek o zmianę LCNK.

6. Zasady realizacji projektów kwalifikacyjnych w obszarach: biologii, chemii oraz kompetencji społecznych.

Dziedziny uzdolnień wspierane w ramach projektu:

 • obszar matematykifizykilub informatyki
 • obszar biologiilub chemii
 • obszar kompetencji społecznych(w którym miejsce dla siebie znajdą uczennice i uczniowie, których interesuje język polski, historia, WOS, sztuka, filozofia itp..)

Uczniowie biorący udział w projekcie „Zdolni z Pomorza” będą mogli skorzystać z:

1. form wsparcia o zasięgu regionalnym (na terenie województwa pomorskiego):

 • obozy naukowe
 • konkursy indywidualne i zespołowe
 • naukowe konferencje uczniowskie
 • portal edukacyjny
 • warsztaty specjalistyczne (projektowe)
 • spotkania i warsztaty autorskie

2. form wsparcia o zasięgu lokalnym (na terenie powiatu lęborskiego: Lokalne Centrum
Nauczania Kreatywnego przy ZSMI w Lęborku):

 • zajęcia pozalekcyjne
 • warsztaty rozwijające kreatywność
 • refundacja kosztów dojazdu/stypendia
 • uzupełniające formy wsparcia (np. wizyty w zakładach pracy, parkach naukowo-technologicznych, spotkania z naukowcami)

3. akademickich form wsparcia (Akademia Morska w Gdyni, Akademia Pomorska w Słupsku, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdański Uniwersytet Medyczny,  Politechnika Gdańska, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Uniwersytet Gdański):

 • spotkania akademickie
 • zajęcia pozalekcyjne akademickie (kółka olimpijskie)
 • warsztaty tematyczne
 • opieka mentorska
 • e-learning

Informacja o etapach edukacyjnych i klasach objętych rekrutacją:

Rekrutacja dotyczy:

 • uczniów obecnych klas VI, VII szkół podstawowych,
 • uczniów klas II – III gimnazjów
 • uczniów klas I-II szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lęborskiego.

Informacja o terminach dot. rekrutacji:

REKRUTACJA W OBSZARACH: MATEMATYKI, FIZYKI LUB INFORMATYKI

Zainteresowani rodzice powinni zgłosić chęć udziału dziecka w projekcie w terminie do
19.06.2019 r. 
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku, ul. Okrzei 15A.

Rekrutacja standardowa w obszarze matematyki, fizyki i informatyki prowadzona jest
w następujących etapach:

 1. złożenie wniosku, arkusza nominacji i oświadczenia w poradni,
 2. badania diagnostyczne prowadzone w poradni – w terminie uzgodnionym
  indywidualnie,
 3. test uzdolnień kierunkowych.

Uczniowie, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach
i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:

 • nie uczestniczą w teście uzdolnień kierunkowych
 • uzyskują maksymalną możliwą w rekrutacji liczbę punktów i w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.

Planowanyterminarz rekrutacji:

 • do 19 czerwca 2019 r. – zgłoszenia uczniów poprzez złożenie wniosku, arkusza nominacji i oświadczenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku
 • do 6 września 2019 r. – badania w PPP
 • 29 września 2019 r. – Test uzdolnień kierunkowych

REKRUTACJA W OBSZARACH: BIOLOGII LUB CHEMII ORAZ W OBSZARZE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Zainteresowani rodzice powinni zgłosić chęć udziału dziecka w projekcie w terminie do
19.06.2019 r.w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku, ul. Okrzei 15A.

Rekrutacja standardowa w obszarze biologii i chemii oraz obszarze kompetencji społecznych prowadzona jest w następujących etapach:

 1. złożenie arkusza nominacji i oświadczenia w poradni,
 2. realizacja projektu kwalifikacyjnego,
 3. przekazanie rezultatu projektu,
 4. prezentacja projektów,
 5. badania diagnostyczne prowadzone w poradni – w terminie uzgodnionym indywidualnie.

Planowanyterminarz rekrutacji:

 • do 19 czerwca 2019 r. – zgłoszenia uczniów poprzez złożenie arkusza nominacji
  i oświadczenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku
 • do 6 września 2019 r. – praca nad projektami kwalifikacyjnymi
 • do 6 września 2019 r. – przekazanie rezultatów projektów
 • do 7 września 2019 r. – prezentacja projektów przed komisją rekrutacyjną
 • do 4 października 2019 r. – przygotowanie list rankingowych dla osób zakwalifikowanych do projektu badanie w PPP w ciągu 1 miesiąca od rozpoczęcia udziału w projekcie

Uczniowie, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:

 • nie przygotowują projektu kwalifikacyjnego,
 • uzyskują maksymalną możliwą w rekrutacji liczbę punktów i w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.
Czytaj dalej
Zdolni z Pomorza

Obozy naukowe – rozpoczęto rekrutację!

29 lipca 40 uczniów z całego województwa rozpocznie obóz naukowy w Narodowym Centrum Żeglarstwa Akademii Wychowania  Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Aby wziąć w nim udział trzeba wykazać się aktywnością i korzystać z dobrodziejstw, które oferuje projekt „Zdolni z Pomorza”. Brane pod uwagę będą sukcesy osiągnięte w olimpiadach i konkursach.

W tym roku szkolnym terminy obozów zostały zaplanowane następująco:  
1 turnus: 29.07.2019–04.08.2019 
2 turnus: 05.08.2019–11.08.2019 
3 turnus: 12.08.2019–18.08.2019


By dać sobie szansę wzięcia udziału w tej przygodzie należy:
 

 1. wypełnić formularz rejestracyjny w wersji elektronicznej do dnia 10 czerwca 2019 r.;
 2. po poprawnym wypełnieniu formularza wygenerować dokumenty do wydruku (zgodnie z pouczeniem zawartym w formularzu);
 3. wydrukować dokumenty w 2 kopiach;
 4. we wskazanych miejscach opatrzyć dokumenty podpisami;
 5. jeden egzemplarz formularza złożyć w wersji papierowej do dnia 11 czerwca 2019 r.:
 • w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo 
 • przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie opisanej: „Obóz naukowy – Zdolni z Pomorza” na adres Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Edukacji i Sportu, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

Link do pełnej treści ogłoszenia o rekrutacji na obozy naukowe.

Czytaj dalej