Zdolni z Pomorza

Trzydniowa wycieczka edukacyjna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”.

Powiat Lęborski zrealizował wycieczkę edukacyjną w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 3 Edukacja; Działanie 3.2. Edukacja Ogólna, Poddziałanie 3.2.2. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego,(RPO WP na lata 2014 – 2020). Wycieczka trwała od 21.09.2023 r. do 23.09.2023 r.

Uczestnikami wycieczki edukacyjnej mógł zostać wyłącznie uczestnik projektu „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”, który otrzymał wsparcie w ramach projektu i nie zakończył udziału w projekcie oraz złożył stosowane dokumenty zgodnie z przyjętym Regulaminem rekrutacji i zasad uczestnictwa w wycieczce edukacyjnej. 

Podczas wycieczki odbywałyby się zajęcia o charakterze naukowym i społecznym.  Uczestnicy wycieczki odwiedzili Poznań, Wrocław oraz Skalne Miasto w Adršpach (Republika Czeska). 

W Poznaniu zorganizowano dla uczestników wycieczki warsztaty edukacyjne w Parku Naukowo-Technologicznym. 

We Wrocławiu uczestnicy zwiedzili m.in. Stare Miasto, gdzie szukano słynnych wrocławskich krasnali. Nie mogło zabraknąć również wjazdu na najwyższy punkt widokowy Wrocławia – Sky Tower, który mieści się na 49 piętrze. Widok był niesamowity! W oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu podziwiano Panoramę Racławicką – monumentalny obraz przedstawiający Bitwę pod Racławicami, namalowany w latach 1893-1894 przez kilku twórców pod kierunkiem Jana Styki i Wojciecha Kossaka. Młodzież zwiedziła Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis. Budynek, w którym mieści się atrakcja to zabytkowy XIX wieczny, podziemny zbiornik czystej wody. Hydropolis jest miejscem, w którym technologie multimedialne, interaktywne instalacje, wierne repliki i modele oraz bogate w informacje ekrany dotykowe służą ukazaniu wody z różnych perspektyw. 

Największą atrakcją było Skalne Miasto nad Metują. Młodzież wraz z przewodnikiem miała okazję przejść fantastyczny, kamienny labirynt o fantazyjnych kształtach, wyrzeźbiony siłami natury. Podziwiała wąskie uliczki, ryneczki i wodospady. Następnie po metalowych schodach dotarli do skalnego jeziorka, gdzie atrakcją był przepływ wieloosobową łódką wraz z przewodnikiem. Przewodnik obdarzonym był ogromnym poczuciem humoru, umilał rejs historiami związanymi z tym miejscem,  pokazując przy okazji ciekawych mieszkańców jeziorka.

Udział w wycieczce pozwolił uczestnikom m.in. poznać ciekawe miejsca, odwiedzić ośrodki nauki, muzea, odkryć nowe szlaki, poszerzyć horyzonty i wiedzę historyczną. 

Zmęczeni, ale zadowoleni i uśmiechnięci rozpoczęli podróż powrotną do Lęborka.

Czytaj dalej
Zdolni z Pomorza

Warsztaty rozwijające kreatywność dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”

Zapraszamy uczestników i uczestniczki projektu „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski” realizowanego przez Powiat Lęborski oraz współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 3 „Edukacja”; Działanie 3.2 „Edukacja Ogólna”, Poddziałanie 3.2.2 „Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego”) do udziału w warsztatach rozwijających kreatywność.

Pierwsze zajęcia odbędą się 5 października 2023 r. w godz. 16:30 – 19:30 w siedzibie LCNK przy ulicy Marcinkowskiego 1 (budynek Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku) w sali nr 10.

Chęć uczestnictwa w warsztatach proszę zgłaszać telefonicznie pod nr tel.: 59 8632 859 w godzinach pracy urzędu od 8:00 do 15:00.

Czytaj dalej
Zdolni z Pomorza

Wycieczka edukacyjna w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”

Zapraszamy uczestników i uczestniczki projektu „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski” realizowanego przez Powiat Lęborski oraz współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 3 „Edukacja”; Działanie 3.2 „Edukacja Ogólna”, Poddziałanie 3.2.2 „Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego”) do zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i zasad uczestnictwa w wycieczce edukacyjnej organizowanej w terminie: 21.09.2023 r. – 23.09.2023 r.

Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły do 15 września 2023 r. lub do momentu zrekrutowania pełnej grupy uczestników.

Podpisany formularz rekrutacyjny wraz załącznikami do regulaminu każdy kandydat może złożyć: w Biurze Projektu, Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, (pok. nr 17) lub w formie elektronicznej, wysyłając skan na adres e – mail: mk.maszota@starostwolebork.pl

Dokumenty do pobrania:

UWAGA! Przypominamy Każdy uczestnik, który weźmie udział w wycieczce obowiązkowo musi posiadać ze sobą ważną legitymację szkolną oraz ważny dowód osobisty – ze względu na wyjazd do Skalnego Miasta w Adršpach (Republika Czeska).

Czytaj dalej
Zdolni z Pomorza

Wycieczka edukacyjna w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”

W ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski” realizowanego przez Powiat Lęborski oraz współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 3 „Edukacja”; Działanie 3.2 „Edukacja Ogólna”, Poddziałanie 3.2.2 „Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego”) zostanie zorganizowana bezpłatna trzydniowa wycieczka edukacyjna dla uczestników i uczestniczek projektu w terminie:

21.09.2023 r. – 23.09.2023 r.

Celem wycieczki jest rozwijanie i umożliwienie nabycia kompetencji kluczowych: matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych, umiejętności uczenia się, społecznych, inicjatywności i przedsiębiorczości.

Trasa wycieczki obejmuje miasta takie jak: Poznań, Wrocław, Adršpach (Republika Czeska) jak również bilety wstępu do poszczególnych atrakcji, nocleg oraz wyżywienie.

Szczegółowy program wycieczki zostanie upubliczniony 5 dni przed planowanym terminem wycieczki.

Każdy uczestnik, który weźmie udział w wycieczce obowiązkowo musi posiadać ze sobą legitymację szkolną oraz ważny dowód osobisty!!!

Rekrutacja uczestników nastąpi po zatwierdzeniu dokumentów (w tym regulaminu) przez Zarząd Powiatu Lęborskiego.

UWAGA!!! Ilość miejsc ograniczona.

Czytaj dalej
Zdolni z Pomorza

Stypendia dla uczestników projektu “Zdolni z Pomorza – powiat lęborski

Zapraszamy uczniów biorących udział w projekcie “Zdolni z Pomorza – powiat lęborski” do składania wniosków o przyznanie stypendium.

Wnioski o przyznanie stypendium za rok szkolny 2022/2023 przyjmowane będą do 31 lipca 2022 r.
w sekretariacie Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku.

link do druków stypendialnych ->>
https://www.powiat-lebork.com/starostwo/projekty/projekty-aktualnie-realizowane-przez-starostwo-powiatowe-w-leborku/zdolni-z-pomorza-2/stypendia-dla-uczestnikow-projektu-zdolni-z-pomorza-powiat-leborski-2/

Czytaj dalej
Zdolni z Pomorza

27.06.2022 r. rusza rekrutacja uzupełniająca do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”, która będzie przebiegała do 29.07.2022 r.

Młode, zdolne, kreatywne osoby, które potrzebują wsparcia, żeby rozwinąć swój talent, zapraszamy do udziału w projekcie „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”.

Zapraszamy uczennice i uczniów klas:

– VII – VIII szkół podstawowych

– szkół ponadpodstawowych

W uzasadnionych przypadkach, z wcześniejszych klas szkoły podstawowej, posiadających szczególne predyspozycje w zakresie dziedzin objętych wsparciem w ramach projektu.

W ramach projektu oferujemy wsparcie w zakresie obszarów:

1. matematyka, informatyka (W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPRASZAMY CHĘTNYCH NA INFORMATYKĘ)

2. biologia, chemia

3. kompetencje społeczne (w którym miejsce dla siebie odnajdzie uczniowie uzdolnieni na przykład w zakresie języka polskiego, historii, WOS, sztuki, filozofii itp.)

W ramach projektu oferujemy:

 1. Formy wsparcia o zasięgu regionalnym

– obozy naukowe,

– konkursy indywidualne,

– portal edukacyjny

– warsztaty specjalistyczne (projektowe)

– spotkania i warsztaty autorskie.

2.  Formy wsparcia o zasięgu lokalnym

– ciekawe zajęcia pozalekcyjne z autorskim programem

– warsztaty rozwijające kreatywność

– refundacja kosztów dojazdu na spotkania akademickie

– stypendium

– uzupełniające formy wsparcia (np. wizyty w zakładach pracy, parkach naukowo – technologicznych, spotkania z naukowcami)

– opieka metodyczno – pedagogiczna

3. Akademickie formy wsparcia

(Uniwersytet Morski w Gdyni, Akademia Pomorska w Słupsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Uniwersytet Gdański):

• spotkania akademickie, w tym wykład, ćwiczenia i zajęcia w laboratoriach oraz pracowniach

• warsztaty tematyczne

REKRUTACJA

1. Jeżeli chcesz przystąpić do bezpłatnego udziału w projekcie:

a. pobierz dokumenty ze strony internetowej www.powiat-lebork.com lub www.zsmi.pl – wypełnij je i złóż w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  tymczasowo działającej przy ul. Marcinkowskiego 1 w budynku ZSMI w Lęborku do dnia 29.06.2022 r.

W imieniu niepełnoletnich uczniów i uczennic zgłoszenia dokonują rodzice.

2. Zaprosimy cię na specjalistyczne testy psychologiczne i poinformujemy o dalszych krokach.

Jeżeli będziesz chciał/będziesz chciała uczestniczyć w grupie biologiczno – chemicznej lub rozwijającej kompetencje społeczne poprosimy Cię o napisanie własnego projektu.

Jeżeli będziesz zainteresowany/zainteresowana naukami ścisłymi przejdziesz test uzdolnień kierunkowych (TUK)w  Zespole Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku, przy ul. Marcinkowskiego 1.

2. Uczniowie i uczennice, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:

• nie przygotowują projektu kwalifikacyjnego,

• uzyskują maksymalną możliwą w rekrutacji liczbę punktówi w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.

3.  Uczniowie i uczennice, którzy chcą kontynuować uczestnictwo w projekcie w tym samym obszarze, w którym uczestniczyli uprzednio w systemie wspierania uczniów uzdolnionych „Zdolnych z Pomorza”, korzystają z rekrutacji w trybie kontynuacji uczestnictwa:

• składają arkusz nominacji i oświadczenie do Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego zorganizowanego w Zespole Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku, przy ul. Marcinkowskiego 1,

• komisja weryfikuje informacje i podejmuje decyzję dot. zakwalifikowania ucznia/uczennicy.

TERMINY

– zgłoszenie zamiaru udziału w projekcie – do 29.06.2022 r.

– praca nad projektem – do 08.09.2022 r.

– przekazanie rezultatu projektu – do 12.09.2022 r.

– prezentacja projektów – do 30.09.2022 r.

Prosimy o zapoznaniem się z Regulaminem rekrutacji oraz Zasadami realizacji projektów kwalifikacyjnych.

Projekt jest realizowany we współpracy z Marszałkiem Województwa Pomorskiego, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 03.02. Edukacja ogólna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Czytaj dalej
Zdolni z Pomorza

“Zdolni z Pomorza – powiat lęborski” zapraszamy do składania wniosków o przyznanie stypendium.

Zapraszamy uczniów biorących udział w projekcie “Zdolni z Pomorza – 
powiat lęborski” do składania wniosków o przyznanie stypendium.

Wnioski o przyznanie stypendium za rok szkolny 2021/2022 przyjmowane 
będą do 30 czerwca 2022 r. w sekretariacie Zespołu Szkół Mechaniczno – 
Informatycznych w Lęborku.

Wniosek o przyznanie stypendium (.pdf)

Wniosek o przyznanie stypendium (.docx)

Oświadczenie do celów podatkowych i ubezpieczeniowych

Uchwała XXXV Rady Powiatu w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania stypendium

Zarządzenie nr 24/2022 Starosty Lęborskiego w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

Czytaj dalej
Zdolni z Pomorza

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”

Młode, zdolne, kreatywne osoby, które potrzebują wsparcia, żeby rozwinąć swój talent, zapraszamy do udziału w projekcie „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”.

Zapraszamy uczennice i uczniów klas:

– VII – VIII szkół podstawowych

– szkół ponadpodstawowych

W uzasadnionych przypadkach, z wcześniejszych klas szkoły podstawowej, posiadających szczególne predyspozycje w zakresie dziedzin objętych wsparciem w ramach projektu.

W ramach projektu oferujemy wsparcie w zakresie obszarów:

1. matematyka, informatyka (W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPRASZAMY CHĘTNYCH NA INFORMATYKĘ)

2. biologia, chemia

3. kompetencje społeczne (w którym miejsce dla siebie odnajdzie uczniowie uzdolnieni na przykład w zakresie języka polskiego, historii, WOS, sztuki, filozofii itp.)

W ramach projektu oferujemy:

 1. Formy wsparcia o zasięgu regionalnym

– obozy naukowe,

– konkursy indywidualne,

– portal edukacyjny

– warsztaty specjalistyczne (projektowe)

– spotkania i warsztaty autorskie.

2.  Formy wsparcia o zasięgu lokalnym

– ciekawe zajęcia pozalekcyjne z autorskim programem

– warsztaty rozwijające kreatywność

– refundacja kosztów dojazdu na spotkania akademickie

– stypendium

– uzupełniające formy wsparcia (np. wizyty w zakładach pracy, parkach naukowo – technologicznych, spotkania z naukowcami)

– opieka metodyczno – pedagogiczna

3. Akademickie formy wsparcia

(Uniwersytet Morski w Gdyni, Akademia Pomorska w Słupsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Uniwersytet Gdański):

• spotkania akademickie, w tym wykład, ćwiczenia i zajęcia w laboratoriach oraz pracowniach

• warsztaty tematyczne

REKRUTACJA

1. Jeżeli chcesz przystąpić do bezpłatnego udziału w projekcie:

a. pobierz dokumenty ze strony internetowej www.powiat-lebork.com lub www.zsmi.pl – wypełnij je i złóż w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  tymczasowo działającej przy ul. Marcinkowskiego 1 w budynku ZSMI w Lęborku do dnia 22.06.2022 r.

W imieniu niepełnoletnich uczniów i uczennic zgłoszenia dokonują rodzice.

2. Zaprosimy cię na specjalistyczne testy psychologiczne i poinformujemy o dalszych krokach.

Jeżeli będziesz chciał/będziesz chciała uczestniczyć w grupie biologiczno – chemicznej lub rozwijającej kompetencje społeczne poprosimy Cię o napisanie własnego projektu.

Jeżeli będziesz zainteresowany/zainteresowana naukami ścisłymi przejdziesz test uzdolnień kierunkowych (TUK)w  Zespole Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku, przy ul. Marcinkowskiego 1.

2. Uczniowie i uczennice, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:

• nie przygotowują projektu kwalifikacyjnego,

• uzyskują maksymalną możliwą w rekrutacji liczbę punktówi w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.

3.  Uczniowie i uczennice, którzy chcą kontynuować uczestnictwo w projekcie w tym samym obszarze, w którym uczestniczyli uprzednio w systemie wspierania uczniów uzdolnionych „Zdolnych z Pomorza”, korzystają z rekrutacji w trybie kontynuacji uczestnictwa:

• składają arkusz nominacji i oświadczenie do Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego zorganizowanego w Zespole Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku, przy ul. Marcinkowskiego 1,

• komisja weryfikuje informacje i podejmuje decyzję dot. zakwalifikowania ucznia/uczennicy.

TERMINY

– zgłoszenie zamiaru udziału w projekcie – do 22.06.2022 r.

– praca nad projektem – do 08.09.2022 r.

– przekazanie rezultatu projektu – do 12.09.2022 r.

– prezentacja projektów – do 30.09.2022 r.

Prosimy o zapoznaniem się z Regulaminem rekrutacji oraz Zasadami realizacji projektów kwalifikacyjnych.

Projekt jest realizowany we współpracy z Marszałkiem Województwa Pomorskiego, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 03.02. Edukacja ogólna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Czytaj dalej
Zdolni z Pomorza

Rusza rekrutacja na obozy naukowo-żeglarskie dla uczestników projektu Zdolni z Pomorza

Już 11 lipca 40 uczniów będzie mogło rozpocząć wypoczynek na obozie naukowym w Narodowym Centrum Żeglarstwa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Aby wziąć udział w tej formie wsparcia trzeba wykazać się aktywnością w korzystaniu z dobrodziejstw, które oferuje projekt „Zdolni z Pomorza”.

W tym roku szkolnym terminy obozów zostały zaplanowane następująco:

1 turnus: 11.07.2022–17.07.2022
2 turnus: 18.07.2022–24.07.2022
3 turnus: 25.07.2022–31.07.2022

By dać sobie szansę wzięcia udziału w obozie należy ->

 • do 1 czerwca 2022 r. wypełnić formularz rekrutacyjny w wersji elektronicznej;
 • po poprawnym wypełnieniu formularza wygenerować dokumenty do wydruku (zgodnie z pouczeniem zawartym w formularzu);
 • wydrukować dokumenty w 2 kopiach;
 • we wskazanych miejscach opatrzyć je podpisami (rodzica/opiekuna prawnego lub ucznia, jeśli jest pełnoletni);
 • w celu wypełnienia i podpisania części drugiej formularza należy się zgłosić do opiekuna pedagogiczno-metodycznego w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego, którego uczeń jest podopiecznym;
 • jeden egzemplarz całkowicie uzupełnionego formularza w wersji papierowej do 6 czerwca 2022 r. (poniedziałek):
  – złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo
  – przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie opisanej: „Obóz naukowy – Zdolni z Pomorza” na adres Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Edukacji i Sportu, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk;
  – drugi egzemplarz zachować.

https://zdolnizpomorza.pl/index.php/letnie-obozy-naukowe/751-rusza-rekrutacja-na-obozy-naukowo-zeglarskie

Czytaj dalej