ZaPaL się do zawodu – zawodowo w Powiecie Lęborskim

ZaPaL się do zawodu

„ZaPaL się do zawodu – zawodowo w Powiecie Lęborskim”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 ZaPaL się do zawodu – zawodowo w Powiecie Lęborskim

Powiat Lęborski29.08.2013 r. rozpoczął realizację projektu „ZaPaL się do zawodu – zawodowo
w Powiecie Lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:

od 29 sierpnia 2013r. do 28sierpnia 2015r.

CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej, procesu kształcenia czterech szkół ponadgimnazjalnych (2 technika, 2 zasadnicze szkoły zawodowe) prowadzone przez Powiat Lęborski (Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku, Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku) służący zmniejszeniu dysproporcji w osiągnięciach 1.000 uczniów (250 kobiet i 750 mężczyzn) i podniesieniu zdolności do przyszłego zatrudnienia przez realizację programów rozwojowych (kompleksowych, opartych o diagnozę, rozszerzających ofertę edukacyjną) trwale przyczyniających się do zmian w funkcjonowaniu ww. szkół (wyposażenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne) do 28.08.2015 r.

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby spełniające równocześnie następujące warunki:

1)    Uczniowie 4 szkół ponadgimnazjalnych (2 Technika i 2 Zasadnicze Szkoły Zawodowe) w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych i Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku, prowadzących kształcenie zawodowe na terenie powiatu

2)    Posiadający miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa pomorskiego

 

W RAMACH PROJEKTU UCZESTNIKOM PROJEKTU OFERUJEMY CAŁKOWICIE BEZPŁATNĄ, KOMPLEKSOWĄ POMOC W POSTACI:

1)    Zajęć pozalekcyjnych

2)    Zajęć dydaktyczno – wyrównawczych

3)    Zajęć pozaszkolnych

4)    Doradztwa zawodowego z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez zajęcia na platformie e-learning „Wirtualna firma”

5)    Wsparcia psychologicznego poprzez zorganizowanie warsztatów: „radzenie sobie ze stresem”, „radzenie sobie ze stresem”, komunikacja interpersonalna”

6)    Wycieczek do prestiżowych zakładów pracy na terenie województwa pomorskiego

7)    Wyposażenia pracowni zawodowych PCE–ZSP (pracownia obróbki metali CNC) oraz ZSMI (pracownia energii odnawialnej)

Zajęcia będą odbywały się w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych i Powiatowym Centrum Edukacyjnym – Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku.

Uczestnikom zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych, dydaktyczno-wyrównawczych oraz warsztatów oferowanych w ramach projektu zostaną zapewnione bezpłatnie materiały dydaktyczne.

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona osobno na każdy rodzaj zajęć: zajęcia pozalekcyjne, zajęcia pozaszkolne oraz zajęcia wyrównawcze w 2 etapach, w następujących terminach: IX 2013, IX 2014.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej ………….ZGŁOŚ SIĘ DO SEKRETARIATU SZKOŁY

 ZaPaL się do zawodu – zawodowo w Powiecie Lęborskim

Zapraszamy do bieżącego śledzenia strony internetowej Powiatu Lęborskiego.

Czytaj dalej
XIII Konkurs Wiedzy o Historii Ziemi Lęborskiej w ZSMI

Konkurs wiedzy o Historii Ziemi Lęborskiej

Dnia 19 marca 2013r. w Sali Audiowizualnej Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych odbyły się eliminacje pisemne XIII Konkursu Wiedzy o Historii Ziemi Lęborskiej. W zawodach uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych powiatu lęborskiego.

Jak dodają organizatorzy – celem Konkursu jest propagowanie historii Ziemi Lęborskiej od czasów najdawniejszych do współczesności.
Najlepsi zawodnicy zmierzą się w finale ustnym konkursu, który odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2013 roku, o godzinie 11.00 w Sali Rajców Lęborskiego Ratusza

Czytaj dalej
Widok basenu na Pływalni Miejskiej Rafa w Lęborku

Darmowe zajęcia na basenie

Przypominamy, iż Powiat Lęborski we wrześniu rozpoczął realizację zajęć na Pływalni Miejskiej RAFA w Lęborku w ramach projektu „Uczymy się pływać i doskonalimy nabyte umiejętności – kontynuacja zadania” dofinansowanego przez Ministerstwo sportu i Turystyki ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów.

Widok basenu na Pływalni Miejskiej Rafa w Lęborku

Zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących ze środowisk najuboższych oraz mieszkających w miejscowościach, gdzie nie ma krytej pływalni, odbywać się będą w okresie

od 10 września do 30 listopada 2012r., w poniedziałki i środy od godziny 14:40 – 15:20 /jedna grupa 15 osób/ oraz od 15:30 – 16:10 /druga grupa 15 osób/.

Opiekunem podczas zajęć i instruktorem nauki pływania będzie Pan Ryszard Świeczkowski tel. 514 221 743, który również prowadzi rekrutację uczestników na zajęcia.

 

O tym wydarzeniu w lokalnych mediach napisali:

www.fm.lebork.pl: Basen dla uczniów za darmo
www.lebork.naszemiasto.pl: Lębork. Basen dla uczniów będzie za darmo
www.lebork24.info: Pływanie dla każdego
www.gazetakaszubska.pl: Uczniowie nie muszą płacić za wejście na basen
www.e-lebork.eu: Basen za darmo dla uczniów
www.gle24.pl: Basen za darmo

Czytaj dalej
Gra decyzyjna

Gra Decyzyjna

W związku z zarządzeniem nr 17/2012 Starosty Lęborskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia pod kryptonimem „Powiat – 2012”  w dniach 25-26 października 2012 r. było prowadzone przedmiotowe ćwiczenie. W czasie jego trwania sprawdzone zostały m.in. funkcjonowanie organów administracji samorządowej podczas wykonywania wybranych zadań obronnych i zarządzania kryzysowego.

Gra decyzyjna

Celem ćwiczenia było doskonalenie przygotowania kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych biorących udział w ćwiczeniu i zespołów zadaniowych do sprawnego działania w sytuacji wprowadzania zadań wynikających z planów operacyjnych i zarządzania kryzysowego.

Gra decyzyjna

W piątek 26.10.2012 r. o godz. 12:00 w sali kinowej ZSMI odbyła się „Gra Decyzyjna” nt.  „Realizacji działań ratowniczych   w przypadku wystąpienia  ekstremalnych warunków atmosferycznych” w czasie której na podstawie wprowadzenia nr 37  dotyczącego  zdarzeń na terenie Powiatu  Lęborskiego związanych z  wystąpieniem ekstremalnych  warunków atmosferycznych poprzedzonych ostrzeżeniem o silnym wietrze i burzach !!!
( zawartym w założeniu do ćwiczenia )
procedury działania oraz zasady współdziałania podczas działań ratowniczych kolejno zreferowali:

  1. Komendant Powiatowej Policji ,
  2. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej ,
  3. Dyrektor SPS ZOZ w Lęborku.
  4. Rzecznik Starosty – przedstawił zasady współpracy z mediami w Zarządzaniu Kryzysowym.
Podsumowaniem gry decyzyjnej była dyskusja oraz wstępne  podsumowanie  ćwiczenia  omówione przez  Kierownika  Ćwiczenia (Starostę Powiatu Lęborskiego – Pana Wiktora Tyburskiego.)
Czytaj dalej
Gra decyzyjna

Gra decyzyjna

W piątek 26.10.2012 r. o godz. 12:00 w sali kinowej ZSMI odbyła się „Gra Decyzyjna” nt.  „Realizacji działań ratowniczych   w przypadku wystąpienia  ekstremalnych warunków atmosferycznych”

Czytaj dalej
Powiatowe Zawody w Tenisie Stołowym

Powiatowe Zawody w Tenisie Stołowym

Komunikat
z Powiatowych Zawodów w Tenisie Stołowym Szkół Ponadgimnazjalnych w ramach
„XII Licealiady Młodzieży Szkolnej”

 

Powiatowe Zawody w Tenisie Stołowym
Powiatowe Zawody w Tenisie Stołowym

Impreza odbyła się w dniach 18.02..2011 (dziewczęta) i 21.02.2011 (chłopcy) w auli ZSMI w Lęborku , zaś zawody zorganizował i przeprowadził mgr Andrzej Borowski.

Powiatowe Zawody w Tenisie Stołowym
Powiatowe Zawody w Tenisie Stołowym

W zawodach wzięło udział 18-u chłopców i 15 dziewcząt reprezentujących 6 lęborskich szkół. Turniej rozegrano systemem drużynowym „każdy z każdym” do zdobycia w meczu 3 punktów, zaś w poszczególnych spotkaniach odbywały się 2 gry pojedyncze, następnie gra podwójna i ponownie 2 gry pojedyncze.

Powiatowe Zawody w Tenisie Stołowym
Powiatowe Zawody w Tenisie Stołowym

Oto wyniki chłopców:

1. ZSMI
2. II LO
3.ZSE-H
4.LO nr1
5.ZSGŻiA
6.PCE ZSP

Spotkanie o I miejsce zakończyło się zwycięstwem ZSMI w stosunku: 3-1 . ZSMI reprezentowali: Paweł Szreder, Jakub Szymankiewicz i Edward Płotka.

Powiatowe Zawody w Tenisie Stołowym
Powiatowe Zawody w Tenisie Stołowym

Wyniki turnieju dziewcząt:

1.ZSGŻiA
2.LO nr1
3.II LO
4.ZSE-H
5.ZSMI

Puchary i dyplomy zwycięzcom wręczał dyrektor ZSMI mgr Ryszard Rozwadowski. Oba zwycięskie zespoły reprezentować będą nasz powiat na zawodach półfinałowych w Rzucewie.

 

 

Powiatowe Zawody w Tenisie Stołowym
Powiatowe Zawody w Tenisie Stołowym

Dodał: mgr Andrzej Borowski


Czytaj dalej
Lębork dawniej i dziś

Lębork dawniej i dziś

Dnia 29 listopada 2010r. w Sali Audiowizualnej Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych odbyły się eliminacje pisemne

Lębork dawniej i dziś
Lębork dawniej i dziś

XI Konkursu Wiedzy o Ziemi Lęborskiej. W zawodach uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu lęborskiego.

Lębork dawniej i dziś
Lębork dawniej i dziś

Celem Konkursu jest propagowanie historii Ziemi Lęborskiej od czasow najdawniejszych do współczesności.

Lębork dawniej i dziś
Lębork dawniej i dziś

Najlepsi zawodnicy w dniu 05.12.2010r. zmierzą się w finale ustnym konkursu, który odbędzie się w Muzeum Miejskim w Lęborku.

Dodał: mgr Stanisław Kotłowski
Czytaj dalej
Jesienne kolory

Jesienne kolory

W miesiącu październiku, młodzież z naszej szkoły bierze udział w konkursie fotograficznym organizowanym przez Centrum Edukacji Ekologicznej, prowadzone przez Lokalną Organizację Turystyczną Ziemia Lęborska,oraz Nadleśnictwo Lębork.

 Jesienne kolory
Jesienne kolory

Konkurs zatytułowany jest JESIENNE KOLORY i ma na celu kształcenie zmysłu obserwacji środowiska przyrodniczego, wyrabianie poczucia wrażliwości i estetyki fotograficznej oraz zwrócenie uwagi na różnorodność zjawisk świadczących o zmieniającej się porze roku. Adresowany jest od do wszystkich mieszkańców powiatu. Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii, która przedstawiać będzie zjawisko świadczące o nadchodzącej, bądź już obecnej jesieni na terenie powiatu lęborskiego.

 Jesienne kolory
Jesienne kolory

Wykonane samodzielnie zdjęcia, należy dostarczyć do szkolnego opiekuna konkursu, do pani Agnieszki Plenikowskiej w w terminie do 20 listopada. Powinny one mieć wymiary 20×30 cm, oraz zawierać metryczkę w której należy umieścić następujące dane:
– imię i nazwisko autora oraz wiek;
– imie i nazwisko opiekuna jak również nazwę szkoły (dot. Uczniów);
– dane teleadresowe (nie dot. uczniów);

W metryczce powinna pojawić się również informacja o miejscu, w którym wykonano fotografię.

Dodała: Agnieszka Plenikowska
Czytaj dalej
Zawody powiatowe na finiszu

Zawody powiatowe na finiszu

W dniach 20 i 21 maja 2010r. odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej atletyce. Pierwszego dnia rywalizowały dziewczęta , a drugiego chłopcy z sześciu szkół ponadgimnazjalnych Lęborka: ZSO1,IILO,ZSMI,ZSGŻiA,ZSEH,PCE-ZSP

Zawody powiatowe na finiszu
Zawody powiatowe na finiszu

Zawody wyłoniły najlepszych lekkoatletów w poszczególnych konkurencjach , którzy będą reprezentować powiat lęborski na Mistrzostwach Województwa w Chojnicach. Rywalizacja sportowa była bardzo wyrównana i zacięta. Organizatorem zawodów był Piotr Kaliciński a sędzią głównym Andrzej Borowski nauczyciele ZSMI.

Klasyfikacja końcowa szkół

Dziewczęta:

I miejsce II LO 510,5 pkt.
II miejsce ZSGŻiA 447 pkt.
III miejsce ZSMI 435 pkt.
IV miejsce ZSO1 410,5 pkt.
V miejsce PCE-ZSP 389 pkt.
VI miejsce ZSEH 344 pkt.

Chłopcy: 

I miejsce ZSMI 505 pkt.
II miejsce II LO 476 pkt.
III miejsce PCE-ZSP 473 pkt.
IV miejsce ZSGŻiA 389 pkt.
V miejsce ZSO1 372 pkt.
VI miejsce ZSEH 322 pkt.

Dodał: mgr Piotr Kaliciński
Czytaj dalej