Egzaminy zawodowe

Harmonogram egzaminów zawodowych-sesja LATO 2024 w Technikum nr 4

Harmonogram egzaminów zawodowych-sesja LATO 2024 w BS1 nr 1

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z 21 kwietnia 2023 r

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z 6 maja 2022 r

Komunikat o systemach operacyjnych INF.02 EE.08 – 2024

Dostosowania-PP2019 18 VIII 2023

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający w cześć pisemnej

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej