Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 • 2 IX 2019 r. – godz. 9:00 dla Branżowej Szkoły, godz. 10:00 dla Technikum – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
 • 11 IX 2019 r. (środa) – godz.14.30 – Rada Pedagogiczna (przedstawienie Planu Nadzoru Pedagogicznego)
 • 11 IX 2019 r. – godz. 16:00 – zebranie rodziców
 • 11 IX 2019 r. – godz. 17:00 – zebranie Rady Rodziców
 • 11 X 2019 r. – lekcje skrócone (plan B) – szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej
 • 14 X 2019 r.– dzień wolny od zajęć dydaktycznych święto Dzień Edukacji Narodowej
 • 11 XI 2019 r. – Święto Odzyskania Niepodległości – dzień wolny
 • 13 XI 2019 r. (środa) – godz. 15.20 – szkoleniowa Rada Pedagogiczna
 • 19 XI – 22 XI 2019 – próbny egzamin maturalny z Operonem
 • 27 XI 2019 r. (środa) – godz. 16.00 – zebranie rodziców – informacja
  o przewidywanych ocenach śródrocznych dla uczniów klas IV
 • 10 XII 2019 r. (wtorek) – koniec klasyfikacji śródrocznej w klasach IV
 • 11 XII 2019 r. (środa) – godz. 15.20 – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
  dla klas IV
 • 15 XII 2019 r. – koniec I semestru w klasach IV
 • 23 XII – 31 XII 2019 r. – przerwa świąteczna – dni wolne
 • 2 i 3 I 2020 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych decyzją dyrektora
  dla Technikum, BS (1 i 2 dzień)
 • 6 I 2020 r. – Święto Trzech Króli – dzień wolny
 • 8 I 2020 r. (środa) – godz. 16.00 – zebranie rodziców (informacja
  o przewidywanych ocenach dla uczniów I – III T, I – III BS)
 • 10 I 2020 r. (piątek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych decyzją dyrektora
  dla Technikum, BS (3 dzień) – względy organizacyjne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 • 13 – 26 I 2020 r. – Ferie Zimowe – dni wolne
 • ?? I 2020 r. – Studniówka
 • 4 II 2020 r. (wtorek) – koniec klasyfikacji śródrocznej w klasach I – III T, I – III BS
 • 5 II 2020 r. (środa) – godz. 15.20 – klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas
  I – III T, I – III BS.
 • 9 II 2020 r. – koniec I semestru w klasach I – III T, I – III BS.
 • ? III – ? III 2020 r.– rekolekcje tylko dla uczniów uczęszczających na religię!
 • 18 III 2020 r. (środa) – 15.20 szkoleniowa Rada Pedagogiczna.
 • 8 IV 2020 r. – godz. 16.00 – zebranie rodziców (Dzień Otwarty Szkoły):
  – informacja rodziców o przewidywanych ocenach dla uczniów klas IV
 • 9 – 14 IV 2020 r. – wiosenna przerwa świąteczna – dni wolne
 • 20 IV 2020 r. (wtorek) – koniec klasyfikacji w klasach IV
 • 22 IV 2020 r. (środa) – 15.20 – klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
  dla klas IV
 • 23 IV 2020 r. (czwartek) – do godz. 13.00 złożenie wydruków świadectw
  w sekretariacie
 • 24 IV 2020 r.(piątek) – zakończenie zajęć w klasach IV – uroczyste pożegnanie absolwentów technikum godz. 9.00
 • 4 V – 23 V 2020 r. – egzamin maturalny w terminie głównym.
 • 4 V 2020 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych, decyzją dyrektora
  dla Technikum, BS (4 dzień)– względy organizacyjne, egzamin maturalny
 • 5 V 2020 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych, decyzją dyrektora
  dla Technikum, BS (5 dzień)– względy organizacyjne, egzamin maturalny
 • 6 V 2020 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych, decyzją dyrektora
  dla Technikum (6 dzień) względy organizacyjne, egzamin maturalny
 • 3 VI 2020 r. (środa) – godz. 16.00 – zebranie rodziców (Dzień Otwarty Szkoły):
  – informacja rodziców o przewidywanych ocenach w klasach I-III T, i I-III BS.
 • 11 VI 2020 r. (czwartek) – Boże Ciało – dzień wolny
 • 12 VI 2020 r. (piątek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych decyzją dyrektora
  dla Technikum (7 dzień), BS (6 dzień) – względy organizacyjne, piątek po Bożym Ciele
 • 19 VI 2020 r. – koniec klasyfikacji w klasach I-III T, I-III BS
 • 22 VI 2020 r. (poniedziałek) – godz. 15.20 – klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
 • od 22 VI 2020 r. – egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
 • 26 VI 2020 r. – godz. 9.00 – uroczyste zakończenie roku szkolnego
 • 29 VI 2020 r. (poniedziałek) – godz. 9.00 – Rada Pedagogiczna podsumowująca
 • 3 VII 2020 r. (piątek) – wydanie świadectw dojrzałości
 • 25 VIII 2020 r. (wtorek) – godz. 9.00 – część pisemna egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej
 • 24 – 25 VIII 2020 r. – część ustna egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej
 • 24 VIII – 27 VIII 2020 r. – egzaminy poprawkowe
 • 28 VIII 2020 r. (piątek) – godz. 9.00 – Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna
  po poprawkach.