Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

(kalendarz może ulec zmianie ze względu na COVID-19)

 • 1 IX 2021 r. (środa) – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022, godz. 10:00 dla klas I Technikum i I-III Branżowej Szkoły spotkanie w auli oraz z wychowawcami w salach, godz. 11:00 dla klas II-IV Technikum spotkanie w auli oraz z wychowawcami w salach. 
 • 15 IX 2021 r. (środa) – godz. 14.00 – Rada Pedagogiczna
 • 15 IX 2021 r. (środa) – godz. 16.00 – zebranie rodziców uczniów klas I-III BS, I-IV T
 • 15 IX 2021 r. (środa) – godz. 16.45 – zebranie Rady Rodziców
 • 14 X 2021 r. (czwartek) – Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 1 XI 2021 r. (poniedziałek) – Święto Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • XI 2021 – próbny egzamin maturalny (wewnętrzny)
 • 11 XI 2021 r. (czwartek) – Święto Odzyskania Niepodległości – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 24 XI 2021 r. (środa) – godz. 15.15 – szkoleniowa Rada Pedagogiczna
 • 24 XI 2021 r. (środa) – godz. 16.00 – zebranie rodziców – informacja 
  o przewidywanych ocenach śródrocznych dla uczniów klas IV
 • 7 XII 2021 r. (wtorek) – koniec klasyfikacji śródrocznej w klasach IV
 • 8 XII 2021 r. (środa) – godz. 15.20 – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna 
  dla klas IV
 • 12 XII 2021 r.  – koniec I semestru w klasach IV
 • 23 XII – 31 XII 2021 r. – przerwa świąteczna – dni wolne od zajęć dydaktycznych
 • 5 I 2022 r. (środa) – godz. 16.00 – zebranie rodziców (informacja 
  o przewidywanych ocenach dla uczniów I – III T, I – III BS)
 • 6 I 2022 r. (czwartek) – Święto Trzech Króli – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 11 I 2022 r. (wtorek) – egz. zawodowy (dzień wolny od zajęć dydaktycznych, decyzją dyrektora dla Technikum, BS (1 dzień)
 • 18 I 2022 r. (wtorek) – koniec klasyfikacji śródrocznej w klasach I – III T, I – III BS
 • 19 I 2022 r. (środa) – godz. 15.20 – klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas 
  I – III T, I – III BS.  
 • 23 I 2022 r. – koniec I semestru w klasach I – III T, I – III BS
 • 14 II – 27 II 2022 r. – ferie zimowe – dni wolne
 • III 2022 r. – rekolekcje tylko dla uczniów uczęszczających na religię!
 • 23 III 2022 r. (środa) – godz.15.15 szkoleniowa Rada Pedagogiczna. 
 • 13 IV 2022 r. – godz. 16.00 – zebranie rodziców (Dzień Otwarty Szkoły): 
  – informacja rodziców o przewidywanych ocenach dla uczniów klas IV
 • 14 – 19 IV 2022 r. – wiosenna przerwa świąteczna – dni wolne od zajęć dydaktycznych
 • 26 IV 2022 r. (wtorek) – koniec klasyfikacji w klasach IV
 • 27 IV 2022 r. (środa)  godz. 15.15 – klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna 
  dla klas IV
 • 28 IV 2022 r. (czwartek) – do godz. 13.00 złożenie wydruków świadectw 
  w sekretariacie
 • 29 IV 2022 r. (piątek) godz. 9.00 – zakończenie zajęć w klasach IV
 • 1 V 2022 r. – Święto Pracy – dzień  wolny od zajęć dydaktycznych
 • 2 V 2022 r. (wtorek) – Święto Flagi Państwowej (dzień wolny od zajęć dydaktycznych, decyzją dyrektora dla Technikum, BS (2 dzień)
 • 3 V 2022 r. – Święto Konstytucji 3 Maja – dzień  wolny od zajęć dydaktycznych
 • 4 V – 18 V 2022 r. – egzamin maturalny w terminie głównym. 
 • 4 V 2022 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych, decyzją dyrektora 
  dla Technikum, BS (3 dzień) – względy organizacyjne, egzamin maturalny
 • 5 V 2022 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych, decyzją dyrektora 
  dla Technikum, BS (4 dzień) – względy organizacyjne, egzamin maturalny
 • 6 V 2022 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych, decyzją dyrektora 
  dla Technikum, BS (5 dzień) – względy organizacyjne, egzamin maturalny
 • 1 VI 2022 r. (środa) – godz. 16.00 – zebranie rodziców (Dzień Otwarty Szkoły): 
  – informacja rodziców o przewidywanych ocenach w klasach I-III T, i I-III BS.
 • 16 VI 2022 r. (czwartek) – Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 17 VI 2022 r. (piątek)  dzień wolny od zajęć dydaktycznych decyzją dyrektora 
  dla Technikum, BS (6 dzień) – względy organizacyjne, piątek po Bożym Ciele
 • 20 VI 2022 r. – koniec klasyfikacji w klasach I-III T, I-III BS
 • 21 VI 2022 r. (wtorek) – godz. 15.15 – klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
 • od ?? VI 2021 r.  egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
 • 24 VI 2022 r. (piątek) – godz. 9.00 – uroczyste zakończenie roku szkolnego
 • 27 VI 2022 r.  (poniedziałek) – godz. 9.00 – Rada Pedagogiczna podsumowująca
 • 5 VII 2022 r. (wtorek) – wydanie świadectw dojrzałości 
 • 23 VIII 2022 r. (wtorek) – godz. 9.00 – część pisemna egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej 
 • 29 VIII – 30 VIII 2022 r. – egzaminy poprawkowe
 • 31 VIII 2022 r.  (środa) – godz. 9.00 – Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna po poprawkach.