Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

(kalendarz może ulec zmianie ze względu na COVID-19)

 • 1 IX 2020 r. – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021,
   godz. 8:30 dla klas I Technikum i Branżowej Szkoły spotkanie w auli oraz z wychowawcami w salach (wejście G i P),
  – godz. 9:30 dla klas II-III Branżowej Szkoły w salach z wychowawcami (wejście G i P), 
  – godz. 10:30 dla klas II-IV Technikum w salach z wychowawcami (wejście G i P).
 • 9 IX 2020 r. (środa) – godz.15.15 – Rada Pedagogiczna (przedstawienie Planu Nadzoru Pedagogicznego) 
 • 16 IX 2020 r. – godz. 16:00 – zebranie rodziców uczniów klas II-III BS, II-IV T
 • 16 IX 2020 r. – godz. 17:00 – zebranie rodziców uczniów klas I BS i I T
 • 16 IX 2020 r. – godz. 18:00 – zebranie Rady Rodziców
 • 14 X 2020 r. – Święto Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • XI 2020 – próbny egzamin maturalny (wewnętrzny)
 • 11 XI 2020 r. – Święto Odzyskania Niepodległości – dzień wolny
 • 25 XI 2020 r. (środa) – godz. 15.15 – szkoleniowa Rada Pedagogiczna
 • 25 XI 2020 r. (środa) – godz. 16.00 – zebranie rodziców – informacja 
  o przewidywanych ocenach śródrocznych dla uczniów klas IV
 • 8 XII 2020 r. (wtorek) – koniec klasyfikacji śródrocznej w klasach IV
 • 9 XII 2020 r. (środa) – godz. 15.20 – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna 
  dla klas IV
 • 13 XII 2020 r. – koniec I semestru w klasach IV
 • 23 XII – 31 XII 2020 r. – przerwa świąteczna – dni wolne
 • 4 I – 17 I 2021 r. – ferie zimowe – dni wolne
 • 20 I 2021 r. (środa) – godz. 16.00 – zebranie rodziców (informacja 
  o przewidywanych ocenach dla uczniów I – III T, I – III BS)
 • 2 II 2021 r. (wtorek) – koniec klasyfikacji śródrocznej w klasach I – III T, I – III BS
 • 3 II 2021 r. (środa) – godz. 15.20 – klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas 
  I – III T, I – III BS.  
 • 7 II 2021 r. – koniec I semestru w klasach I – III T, I – III BS
 • III 2021 r. – rekolekcje tylko dla uczniów uczęszczających na religię
 • 17 III 2021 r. (środa) – godz.15.15 szkoleniowa Rada Pedagogiczna. 
 • 1 – 6 IV 2021 r. – wiosenna przerwa świąteczna – dni wolne
 • 14 IV 2021 r. – godz. 16.00 – zebranie rodziców (Dzień Otwarty Szkoły): 
  – informacja rodziców o przewidywanych ocenach dla uczniów klas IV
 • 27 IV 2021 r. (wtorek) – koniec klasyfikacji w klasach IV
 • 28 IV 2021 r. (środa)  godz. 15.20 – klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna 
  dla klas IV
 • 29 IV 2021 r. (czwartek) – do godz. 13.00 złożenie druków świadectw 
  w sekretariacie
 • 30 IV 2021 r. (piątek) – zakończenie zajęć w klasach IV – uroczyste pożegnanie absolwentów technikum godz. 9.00
 • 4 V – 19 V 2021 r. – egzamin maturalny w terminie głównym. 
 • 4 V 2021 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych, decyzją dyrektora 
  dla Technikum, BS (1 dzień) – względy organizacyjne, egzamin maturalny
 • 5 V 2021 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych, decyzją dyrektora 
  dla Technikum, BS (2 dzień) – względy organizacyjne, egzamin maturalny
 • 6 V 2021 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych, decyzją dyrektora 
  dla Technikum, BS (3 dzień) – względy organizacyjne, egzamin maturalny
 • 7 V 2021 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych, decyzją dyrektora 
  dla Technikum, BS (4 dzień) – względy organizacyjne, egzamin maturalny
 • 2 VI 2021 r. (środa) – godz. 16.00 – zebranie rodziców (Dzień Otwarty Szkoły): 
  – informacja rodziców o przewidywanych ocenach w klasach I-III T, i I-III BS.
 • 3 VI 2021 r. (czwartek) – Boże Ciało – dzień wolny
 • 4 VI 2021 r. (piątek)  dzień wolny od zajęć dydaktycznych decyzją dyrektora 
  dla Technikum, BS (5 dzień) – względy organizacyjne, piątek po Bożym Ciele
 • 18 VI 2021 r. – koniec klasyfikacji w klasach I-III T, I-III BS
 • 21 VI 2021 r. (poniedziałek) – godz. 15.15 – klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
 • 22 VI 2021 r. (wtorek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych decyzją dyrektora
  dla Technikum, BS (6 dzień) – względy organizacyjne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 • od ?? VI 2021 r.  egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
 • 25 VI 2021 r. – godz. 9.00 – uroczyste zakończenie roku szkolnego
 • 28 VI 2021 r.  (poniedziałek) – godz. 9.00 – Rada Pedagogiczna podsumowująca
 • 5 VII 2021 r. (poniedziałek) – wydanie świadectw dojrzałości 
 • 24 VIII 2021 r. (wtorek) – godz. 9.00 – część pisemna egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej 
 • 23 – 24 VIII 2021 r.  część ustna egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej
 • 23 VIII – 27 VIII 2021 r. – egzaminy poprawkowe
 • 30 VIII 2021 r.  (poniedziałek) – godz. 9.00 – Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna po poprawkach.