Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

(kalendarz może ulec zmianie ze względu na COVID-19)

 • 1 IX 2022 r. (środa) godz. 10:30 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 • 2 IX 2022 r. (piątek) godz. 16:00 – zebranie rodziców klas I Technikum i Branżowej Szkoły
 • 14 IX 2022 r. (środa) – godz. 14.15 – Rada Pedagogiczna
 • 14 IX 2022 r. (środa) – godz. 16.00 – zebranie rodziców uczniów klas II-III BS, II-IV T
 • 14 IX 2022 r. (środa) – godz. 16.45 – zebranie Rady Rodziców
 • 14 X 2022 r. (piątek) – Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 31 X 2022 r. (poniedziałek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych decyzją dyrektora
 • 1 XI 2022 r. (wtorek) – Święto Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 11 XI 2022 r. (piątek) – Święto Odzyskania Niepodległości – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 16 XI 2022 r. (środa) – godz. 15.15 – szkoleniowa Rada Pedagogiczna
 • 23 XI 2022 r. (środa) – godz. 16.00 – zebranie rodziców – informacja 
  o przewidywanych ocenach śródrocznych dla uczniów klas IV
 • 6 XII 2022 r. (wtorek) – koniec klasyfikacji śródrocznej w klasach IV
 • 7 XII 2022 r. (środa) – godz. 15.15 – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna 
  dla klas IV
 • 11 XII 2022 r.  – koniec I semestru w klasach IV
 • 23 XII – 31 XII 2022 r. – przerwa świąteczna – dni wolne od zajęć dydaktycznych
 • 4 I 2023 r. (środa) – godz. 16.00 – zebranie rodziców (informacja 
  o przewidywanych ocenach dla uczniów I – III T, I – III BS)
 • 6 I 2023 r. (piątek) – Święto Trzech Króli – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 11 I 2023 r. (wtorek) – egz. zawodowy – dzień wolny od zajęć dydaktycznych decyzją dyrektora
 • 16 I – 29 I 2023 r. – ferie zimowe – dni wolne
 • 31 I 2023 r. (wtorek) – koniec klasyfikacji śródrocznej w klasach I – III T, I – III BS
 • 1 II 2023 r. (środa) – godz. 15.15 – klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas 
  I – III T, I – III BS.  
 • 5 II 2023 r. – koniec I semestru w klasach I – III T, I – III BS
 • III 2023 r. – rekolekcje tylko dla uczniów uczęszczających na religię
 • 22 III 2023 r. (środa) – godz.15.15 – szkoleniowa Rada Pedagogiczna. 
 • 12 IV 2023 r. – godz. 16.00 – zebranie rodziców – informacja rodziców o przewidywanych
  ocenach dla uczniów klas IV
 • 6 IV – 11 IV 2023 r. – wiosenna przerwa świąteczna – dni wolne
 • 25 IV 2023 r. (wtorek) – koniec klasyfikacji w klasach IV
 • 26 IV 2023 r. (środa)  godz. 15.15 – Rada Pedagogiczna – klasyfikacja klas IV
 • 28 IV 2023 r. (piątek) godz. 9.00 – zakończenie zajęć w klasach IV
 • 1 V 2023 r. – Święto Pracy – dzień wolny
 • 2 V 2023 r. (wtorek) – Święto Flagi Państwowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych decyzją dyrektora
 • 3 V 2023 r. – Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny
 • 4 V 2023 r. (czwartek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych decyzją dyrektora
  – względy organizacyjne, egzamin maturalny
 • 5 V 2023 r. (piątek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych, decyzją dyrektora 
  – względy organizacyjne, egzamin maturalny
 • 8 V 2023 r. (poniedziałek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych, decyzją dyrektora 
  – względy organizacyjne, egzamin maturalny
 • 31 V 2023 r. (środa) – godz. 16.00 – zebranie rodziców
  – informacja rodziców o przewidywanych ocenach w klasach I-III T, i I-III BS.
 • 7 VI 2023 r. (czwartek) – Boże Ciało – dzień wolny
 • 8 VI 2023 r. (piątek)  dzień wolny od zajęć dydaktycznych decyzją dyrektora 
  – względy organizacyjne, piątek po Bożym Ciele
 • 19 VI 2023 r. (poniedziałek) – koniec klasyfikacji w klasach I-III T, I-III BS
 • 20 VI 2023 r. (wtorek) – godz. 15.15 – klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
 • od 2 VI 2023 r.  egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – dzień wolny decyzją dyrektora
 • 23 VI 2023 r. (piątek) – godz. 9.00 – uroczyste zakończenie roku szkolnego
 • 26 VI 2023 r.  (poniedziałek) – godz. 9.00 – Rada Pedagogiczna podsumowująca
 • 7 VII 2023 r. (wtorek) – wydanie świadectw dojrzałości 
 • 22 VIII 2023 r. (wtorek) – godz. 9.00 – część pisemna egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej 
 • 29 VIII – 30 VIII 2023 r. – egzaminy poprawkowe
 • 31 VIII 2023 r. (środa) – godz. 9.00 – Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna po poprawkach.