Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI ZSMI W ROKU SZKOLNYM   2014/2015

JOANNA ZIELINSKA – OPIEKUN

JAKUB OSZMANIEC – PRZEWODNICZĄCY

TOMASZ ZIEMIAN – Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO

 1. SZYMON ŁABACKI
 2. MARCELINA KŁAK
 3. PATRYK OKENCZYC
 4. ARKADIUSZ ŚMIECHOWSKI
 5. MATEUSZ OKRÓJ
 6. MARCIN WÓJCIK
 7. MATEUSZ KEMPIŃSKI
 8. KACPER KOWAL
 9. MIKOŁAJ FURMAN
 10. RAFAŁ RYCHERT
 11. KRZYSZTOF KAFARSKI
 12. KRYSTIAN LESZCZYŃSKI
 13. RAFAŁ DAWID
 14. CZAJA ŁUKASZ