Dokumenty

Statuty szkół

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych w szkole
Program wychowawczy
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
Przedmiotowe zasady oceniania
Przedmiotowe zasady oceniania – przedmioty zawodowe

Dokumenty projektu „Zdolni z Pomorza”:

Regulamin „Wycieczki nagrodowej” ZSMI:

Regulamin Studniówki