Rekrutacja 2024/2025

Harmonogram prac Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej – nabór na rok szkolny 2024/2025

ZSMI – Wybierz kierunek z przyszłością

Zaloguj się

W roku szkolnym 2024/2025 możesz rozpocząć naukę

Oferta dla uczniów Technikum nr 4

TECHNIK INFORMATYK– to ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych i pełnych pomysłowości. Technik informatyk to zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Technicy informatycy łatwo znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki. Mogą również otworzyć własną działalność. Prognozy rynku pracy wskazują, że zawód informatyka będzie nadal utrzymywał się na liście najbardziej poszukiwanych wśród pracodawców. Rozwój młodego człowieka w tym kierunku roztacza przed nim perspektywę na odniesienie zawodowego i życiowego sukcesu. Wielu informatyków łączy wykonywany zawód ze swoją pasją, dając im powód do zadowolenia i samorealizacji.

TECHNIK PROGRAMISTA -to idealny zawód dla miłośników nowoczesnych technologii komputerów, aplikacji internetowych i mobilnych, czyli szeroko rozumianej branży IT. Programowanie obecnie rządzi światem. Kod napędza biznes, ożywia maszyny, steruje robotami, automatyzuje procesy, rządzi produkcją, stanowi DNA gier, kontroluje inteligentne domy. Programiści praktycznie tworzą świat XXI wieku, dlatego, jako technik programista masz możliwość nie tylko bardzo szybko znaleźć pracę, ale też pracować zdalnie, założyć własną firmę, a także rozwijać się dalej na studiach. Nauka w naszej szkole to w praktyce kod dostępu do świata nowoczesnych technologii, więc przyjdź do nas i ZAPROGRAMUJ SIĘ NA SUKCES!

TECHNIK MECHATRONIK-jest jednym z najmłodszych, a zarazem bardzo poszukiwanym zawodem na rynku pracy. Mechatronik zdobywa wiedzę w takich dziedzinach nauki, jak elektronika, automatyka czy informatyka i potrafi ją zastosować w praktyce. Pracodawcy coraz częściej poszukują pracowników w zawodzie mechatronik. Jest to zawód atrakcyjny, a co najważniejsze – z przyszłością

Zajęcia praktyczne MEYN, VARIOSTEEL

Oferta dla uczniów Szkoły Branżowej I stopnia nr 1

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH –to obecnie poszukiwany specjalista na rynku pracy. Jeśli interesujesz się mechaniką samochodową? Lubisz pracę z wszelkiego rodzaju pojazdami? Niestraszne Ci są wyzwania związane z nowoczesną technologią stosowaną w samochodach, a do tego nie boisz się pobrudzić sobie rąk? Jeśli tak, to idealnym kierunkiem dla Ciebie będzie mechanik pojazdów samochodowych. W trakcie nauki uczniowie uzyskują wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, użytkowania, diagnostyki, obsługi i napraw pojazdów samochodowych.

KLASA WIELOZAWODOWA –umożliwia elastyczne dostosowywanie kształcenia do potrzeb pracodawców na współczesnym rynku pracy. To specyficzny rodzaj klasy, w której uczniowie uczą się wielu zawodów. Stwarzamy młodzieży szansę zdobywania umiejętności w zawodach zgodnych z profilem kształcenia naszej szkoły. Mogą to być np.: blacharz, elektryk, lakiernik, ślusarz, elektronik, operator obrabiarek sterowanych numerycznie, elektromechanik i elektronik, mechanik pojazdów samochodowych

Uczniowie BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA odbywają praktyki zawodowe w następujących miejscach:

  • mechanik pojazdów samochodowych – w ramach kształcenia zawodowego przedmioty teoretyczne zawodowe są realizowane w szkole lub PCEZ w Bytowie, natomiast praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, z którym podpisana jest umowa za pośrednictwem Powiatowego Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości.
  • wielozawodowa – uczniowie, jako młodociani pracownicy, praktyki zawodowe odbywają w zakładach pracy, w których zawarli umowę o pracę.

Wykaz firm zrzeszonych w Powiatowym Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Oferta zakładów pracy dla uczniów ZSMI:

INFORMATOR SZKOLNY 2024/2025

OFERTA REKRUTACYJNA ZSMI