Rekrutacja 2024/2025

ZSMI – Wybierz kierunek z przyszłością

Zaloguj się

Oferta dla uczniów Technikum nr 4

TECHNIK INFORMATYK– to ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych i pełnych pomysłowości. Technik informatyk to zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Technicy informatycy łatwo znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki. Mogą również otworzyć własną działalność. Prognozy rynku pracy wskazują, że zawód informatyka będzie nadal utrzymywał się na liście najbardziej poszukiwanych wśród pracodawców. Rozwój młodego człowieka w tym kierunku roztacza przed nim perspektywę na odniesienie zawodowego i życiowego sukcesu. Wielu informatyków łączy wykonywany zawód ze swoją pasją, dając im powód do zadowolenia i samorealizacji.

TECHNIK PROGRAMISTA -to idealny zawód dla miłośników nowoczesnych technologii komputerów, aplikacji internetowych i mobilnych, czyli szeroko rozumianej branży IT. Programowanie obecnie rządzi światem. Kod napędza biznes, ożywia maszyny, steruje robotami, automatyzuje procesy, rządzi produkcją, stanowi DNA gier, kontroluje inteligentne domy. Programiści praktycznie tworzą świat XXI wieku, dlatego, jako technik programista masz możliwość nie tylko bardzo szybko znaleźć pracę, ale też pracować zdalnie, założyć własną firmę, a także rozwijać się dalej na studiach. Nauka w naszej szkole to w praktyce kod dostępu do świata nowoczesnych technologii, więc przyjdź do nas i ZAPROGRAMUJ SIĘ NA SUKCES!

TECHNIK MECHATRONIK-jest jednym z najmłodszych, a zarazem bardzo poszukiwanym zawodem na rynku pracy. Mechatronik zdobywa wiedzę w takich dziedzinach nauki, jak elektronika, automatyka czy informatyka i potrafi ją zastosować w praktyce. Pracodawcy coraz częściej poszukują pracowników w zawodzie mechatronik. Jest to zawód atrakcyjny, a co najważniejsze – z przyszłością

Zajęcia praktyczne MEYN, VARIOSTEEL

TECHNIK AUTOMATYK –to nowoczesny zawód dający wiele możliwości zatrudnienia. Obecnie niemal wszystkie gałęzie przemysłu są ściśle zautomatyzowane, co oznacza, że automatyk nie powinien mieć problemów ze znalezieniem pracy. Należy do zawodów stosunkowo nowych, powstałych jako odpowiedź na rozwój przemysłu i technologii w II połowie XX wieku. Automatyka to dziedzina techniki zajmująca się zagadnieniami sterowania różnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi, zwykle odbywającymi się bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie współczesnych zakładów przemysłowych bez maszyn i linii produkcyjnych, które nie tylko usprawniają i przyspieszają procesy produkcji, ale także sprawiają, że stają się one powtarzalne i w mniejszym stopniu obarczone błędami. Z maszynami czy tzw. ,,automatami” spotykamy się praktycznie w każdej dziedzinie życia, pewnie nierzadko zastanawiając się ,,jak to działa?”

Zajęcia praktyczne MEYN, ZWAE, CKZ

Oferta dla uczniów Szkoły Branżowej I stopnia nr 1

KLASA WIELOZAWODOWA –umożliwia elastyczne dostosowywanie kształcenia do potrzeb pracodawców na współczesnym rynku pracy. To specyficzny rodzaj klasy, w której uczniowie uczą się wielu zawodów. Stwarzamy młodzieży szansę zdobywania umiejętności w zawodach zgodnych z profilem kształcenia naszej szkoły. Mogą to być np.: blacharz, elektryk, lakiernik, ślusarz, elektronik, operator obrabiarek sterowanych numerycznie, elektromechanik i elektronik, mechanik pojazdów samochodowych

Wykaz firm zrzeszonych w Powiatowym Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Oferta zakładów pracy dla uczniów ZSMI: