Rekrutacja-informacje

Technikum nr4
KierunekLiczba miejscPrzedmiot rozszerzony
  Technik informatyk    32  geografia
  Technik programista    17  geografia
  Technik mechatronik    17  geografia
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1
  Klasa wielozawodowa    34  –
  Mechanik pojazdów samochodowych  34  –

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

– język polski,

– matematyka,

– język angielski,

– geografia.