DAJ KSIĄŻCE DRUGĄ SZANSĘ CZYLI KSIĄŻKA ZA 1 ZŁ.

W dniu 22 marca na holu szkolnym ZSMI odbył się kiermasz książek.

Akcję zorganizowała biblioteka szkolna przy współpracy z wychowawcą kl. II TEP – p. Kamilą Gierszewską i uczniami – Dawid Babij, Paweł Gałafin, Maksymilian Rydzewski oraz Jakub Zaborowski.

Tak jak wcześniej informowano, środki zebrane z wyprzedaży książek zostały przekazane na pomoc dotkniętym wojną. Komisja sporządziła protokół, do którego dołączono dowód przelewu środków na akcję humanitarną. Zebrano 563 zł.

Dziękujemy wszystkim, którzy współpracowali  i włączyli się w akcję, zakupili książki, a także wszystkim tym nauczycielom i uczniom, którzy przynosili książki do biblioteki szkolnej w ostatnim czasie i wcześniej.

Akcja Daj książce drugą szansę nieodpłatnie odbywa się ustawicznie w czytelni biblioteki szkolnej.

Zapraszam.

Anna Witek                              

Czytaj dalej

KSIĄŻKA ZA 1 ZŁ

Kup książkę za 1 złoty lub wrzuć „złotówkę” od serca dla dotkniętych wojną i okaż zrozumienie. W dniu 22 marca, w środę, na holu szkolnym od 8.45 – 11.50 można będzie nabyć książki za symboliczną złotówkę lub wrzucić datek do opieczętowanego pojemnika. Każdy grosz się liczy.

Zebrane pieniądze zostaną przeliczone komisyjnie przez p. Kamilę Gierszewską i Annę Witek oraz uczniów z kl. II TEP prowadzących zbiórkę– Dawida Babija, Pawła Gałafina, Maksymiliana Rydzewskiego, Jakuba Zaborowskiego i przekazane na AKCJĘ HUMANITARNĄ DLA KOBIET I DZIECI.

ZAPRASZAMY I DZIĘKUJEMY.

Czytaj dalej

Pojedynki na 64 polach

Biblioteka szkolna zaprasza do sprawdzenia się w grze w szachy. Królewska gra, jaką są szachy, to znakomita lekcja myślenia taktycznego i strategicznego. Przyjdź i sprawdź swoje umiejętności szachowe.

miejsce: biblioteka szkolna ZSMI

termin: każdy poniedziałek, czwartek i piątek, godz. 10.35-10.55 (długa przerwa)

przeciwnik: Piotr Paszkowiak

czas gry: szachy błyskawiczne – 5 minut na przeciwnika.

Czytaj dalej

kronika.gov.pl

Informacja przesłana przez Biuro MEN dla nauczycieli i uczniów o możliwości korzystania z nowego portalu kronika.gov.pl.

Gromadzi on w jednym miejscu cyfrowe kopie najcenniejszych lub zagrożonych zniszczeniem obiektów kultury i nauki. 

Użytkownicy portalu mają do dyspozycji ponad 15 milionów obiektów pogrupowanych w ramach 64 kategorii tematycznych, w tym m.in.:

 • książki,
 • czasopisma,
 • fotografie,
 • grafiki i rysunki,
 • zbiory muzealne,
 • zbiory archiwalne.

Wszyscy zainteresowani mogą korzystać z dokumentów pochodzących z różnych epok historycznych, poznać książki mniej znanych autorów, a nawet stworzyć własną, wirtualną kolekcję zasobów kultury. 

Portal kronika.gov.pl to większa dostępność cyfrowych dzieł, lepsza jakość, a także możliwość ponownego wykorzystywania zasobów w innowacyjnych aplikacjach i usługach. 

Czytaj dalej

ZBIERAMY PUSZKI I ŚWIECE – ZSMI DOŁĄCZA DO AKCJI PCK

Oddział rejonowy PCK w Lęborku prowadzi zbiórkę puszek po konserwach i przetworach oraz świec. Przeznaczone zostaną na ogrzewacze i świece okopowe dla Ukrainy.

ZSMI dołącza do akcji!

Wymyte puszki (np. po warzywach, zupach, po karmie dla zwierząt) przynosimy do BIBLIOTEKI do pani Ani Witek oraz do sali języka polskiego pani Ilony Kosmali (nr 10).

ZAPRASZAMY DO AKCJI I Z GÓRY DZIĘKUJEMY!!!

Czytaj dalej

Zimowe czytanie

W bibliotece szkolnej realizowany jest cykl spotkań dla dzieci przedszkolnych – Zimowe czytanie. W czytelni, kameralnie, w tematycznej scenografii,dzieci słuchają świątecznych opowiadań i baśni . Wcześniejsze czytanie „ Z Mikołajem“,  odbywało się w ramach projektu realizowanego przez naszą bibliotekę – Kształtowanie kompetencji społeczno – emocjonalnych w bibliotece szkolnej. Projekt zakończył się, ale czytamy dalej. Wracamy po przerwie z nadzieją na kontynuację.

Czytanie połączono z mini warsztatami muzyczno – plastycznymi. 

W imprezie czytelniczej uczestniczą uczniowie z klasy II TEP, którzy byli zainteresowani spotkaniami  i wykazali się   umiejętnością pięknego czytania.

Zimowe czytanie będzie realizowane do ferii świątecznych w grudniu oraz ferii zimowych w styczniu.

Czytaj dalej

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych zapoczątkowany został w końcu XX wieku. To wówczas Międzynarodowe Stowarzyszenia Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Libriarianship – IASL) zainicjowało obchody Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych w czwarty poniedziałek października.

 Od 2008 roku  obchodzimy w październiku Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.

Z początkiem miesiąca, po raz kolejny, rozpoczęto  akcjęDaj książce drugą szansę”, która wpisuje się w idee BOOKCROSSINGU. Na holu szkolnym  udostępniono książki, które można wybierać i zabierać ze sobą .

Akcja Daj książce drugą szansę  kontynuowana będzie w kolejnych miesiącach w czytelni biblioteki szkolnej.

Czytaj dalej

Narodowe Czytanie 2022

„Ballady i romanse” Adama Mickiewicza

W dniu 8 września Miejska Bibliotka Publiczna  zaprosiła  do wzięcia udziału w kolejnej edycji Narodowego Czytania pod patronatem honorowym Pary Prezydenckiej. Akcję skierowano do uczniów szkół ponadpodstawowych  i osób dorosłych.  W roku 2022  czytano  utwory Adama Mickiewicza – „ Ballady i romanse”  w dwusetną rocznicę wydania utworów.

W imprezie czytelniczej uczestniczyli chętni uczniowie z kl. II TEP. Przysłuchiwali się  czytanym utworom, a być może, że w kolejnej edycji  Narodowego Czytania  sami odczytają wybrane teksty literackie.

Miejska Biblioteka Publiczna zaprosiła także do  sprawdzenia  swojej znajomość lektury w grze „Ballady i romanse” na platformie ActionTrack  w formie zabawy terenowej, w której również uczestniczyli  uczniowie naszej szkoły.

Wspólne czytanie odbyło się na ulicy Staromiejskiej, przy fontannie , a gra terenowa  między innymi przy starych murach  i rynku w  centrum miasta.

Czytaj dalej

Konkurs dla uczniów szkół średnich- „W życiu piękne są tylko chwile”

Biblioteka szkolna przekazuje informacje na temat konkursu organizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Słupsku.

Zapraszamy do udziału w akcji konkursowej: „Siostro, Bracie – jak się macie?

Konkurs dla uczniów szkół średnich:

“W życiu piękne są tylko chwile…” – konkurs fotograficzny – zadanie polega na uchwyceniu na zdjęciu szczęśliwej/wyjątkowej/pięknej wg autora chwili, a następnie wysłaniu zdjęcia mailem na konkurs.

Termin nadsyłania prac do 5 lutego 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursów planowane jest 12 lutego 2021 r.

Akcja konkursowa jest kontynuacją akcji „Siostro, Bracie – zostań w chacie”, której patronem był Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Fundatorem nagród książkowych w akcji konkursowej “Siostro, bracie – jak się macie?” jest Marszałek Województwa Pomorskiego.

Regulamin konkursu:

I. Organizator: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku

II. Cel konkursu: Ćwiczenie uważności i wrażliwości Rozwijanie wyobraźni i kreatywności wśród młodzieży Wzmacnianie pozytywnego myślenia

III. Zasady i warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich z terenu województwa pomorskiego
 2. Jeden uczeń może być autorem tylko jednej fotografii
 3. Organizator powoła komisję, która oceni otrzymane prace
 4. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni na podstawie werdyktu komisji
 5. Organizator nagrodzi autorów trzech najlepszych prac
 6. Organizator ma prawo przyznać dodatkowo wyróżnienia
 7. Uczestnik konkursu akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób trzecich, nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych
 8. Przesłanie zdjęcia przez uczestnika niepełnoletniego oznacza, że opiekun uczestnika konkursu:

a. zgłosił uczestnika do udziału w konkursie

b. zaakceptował wszystkie warunki określone w regulaminie konkursu

c. zgodził się na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienie informacji o wynikach konkursu i o przyznaniu nagród na stronie internetowej (oraz FB) organizatora d. posiada wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane

 1. Zdjęcie należy przesłać na adres mailowy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku konkurschwile@gmail.com do dnia 5 lutego 2021 r. – w treści maila proszę podać imię i nazwisko, dane szkoły oraz telefon kontaktowy ucznia (lub rodzica/opiekuna – w przypadku uczniów niepełnoletnich)
 2. Organizator zamieści nagrodzone zdjęcia na profilu biblioteki: www.pbw.slupsk.pl i www.facebook.com/pedagogicznaslupsk

IV. Wyniki konkursu i nagrody:

 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 12 lutego br. Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatora oraz na FB, natomiast laureat / opiekun laureata konkursu zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailowo o wygranej
 2. Nagrody zostaną wysłane pocztą

V. Postanowienia końcowe:

 1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie Dodatkowych informacji udziela: Dorota Czapiewska, Wydział Wspomagania Edukacji, tel.59 8488839, email: konkurschwile@gmail.com Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
 2. Dane osobowe zbierane od uczestników i zwycięzców Konkursów będą przetwarzane przez Organizatora: Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Słupsku, 76- 200 Słupsk, ul. Jaracza 18a,
 3. W celu skontaktowania się z Organizatorem można zadzwonić pod numer tel. 59 842 27 05 lub napisać na adres e-mail: sekretariat@pbw.slupsk.pl; dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iodo@ppbw.slupsk.pl
 4. Dane osobowe uczestników i zwycięzców Konkursów będą przetwarzane w celu:

1) organizacji, przeprowadzenia Konkursu, informowania o Konkursie oraz jego promowania i promocji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. tj. zgodnie z udzieloną zgodą,

2) publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronach internetowych oraz profilach w mediach społecznościowych prowadzonych przez PBW w Słupsku – www.pbw.slupsk.pl i materiałach informacyjnych

 1. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie
 2. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa
 3. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 4. Osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 5. W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, zgodę można cofnąć w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 6. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu

Zainteresowanych uczniów zapraszamy do udziału w konkursie.

Czytaj dalej

Przewodnik – Wolne Lektury

Szanowni Państwo,

w ramach projektu „Biblioteka źródłem inspiracji” Fundacja Nowoczesna Polska pracowała przez ostatnie miesiące nad interaktywnym narzędziem dla czytelników, nauczycieli, autorów, bibliotekarzy czy animatorów kultury. Z przyjemnością informuję, że przewodnik dostępny już jest pod adresem: polski.wolnelektury.pl. Zapraszamy do korzystania ze strony i do przekazywania informacji wszystkim zainteresowanym osobom. Przygotowane materiały udostępnione są na Licencji Wolnej Sztuki 1.3., która pozwala na bezpłatne i swobodne wykorzystywanie treści oraz adaptowanie ich na własne potrzeby.

W życiu każdego humanisty, choć pewnie nie tylko, przynajmniej raz miała miejsce sytuacja, w której był bezsilny wobec tekstu literackiego. Nie zrozumiał książki lub wiersza. Zgubił się w gąszczu sytuacji fabularnych i postaci, które mają wpływ na postawę głównego bohatera. Okazało się, że jakaś powieść, opowiadanie czy nawet wiersz są dla niego zbyt trudne. Czytelnik był jak podróżnik bez mapy wskazującej drogę do zrozumienia. Dziś oddajemy w Wasze ręce taką mapę – przewodnik, który ma być właśnie takim drogowskazem, wielofunkcyjnym scyzorykiem, dzięki któremu uda się zrozumieć bohatera i podążać za nim do kresu drogi wyznaczonej przez ramy tekstu kultury.

W ramach projektu „Biblioteka źródłem inspiracji” stworzyliśmy interaktywny przewodnik „Autor i Bohater”, który ma być był drogowskazem wyznaczającym pewien schemat postępowania twórczego, poprowadzi on czytelnika przez świat literatury, który, zdaniem autora (ale przede wszystkim zdaniem Josepha Campbella), jest w pewien sposób ustrukturowany. Podamy zatem przepis na pisanie, analogowy algorytm wykorzystujący nie sztuczną, ale własną inteligencję i kreatywność.

Pomysłodawcą i autorem przewodnika jest Maciej Dowgiel – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalizacja filmoznawcza. Mówi o sobie: „Jestem wiecznym studentem — w pozytywnym słowa tego znaczeniu. Ciągle się czegoś uczę, zdobywam wiedzę albo biorąc udział w różnych szkoleniach, kursach lub studiach specjalistycznych albo… od swoich uczniów, studentów i uczestników szkoleń. Projektuję różnego typu szkolenia dla różnych grup odbiorczych — począwszy od uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej, przez maturzystów i studentów, po branżę biznesową, IT, a niekiedy nawet seniorów”.

Wspólnie spędziliśmy wiele miesięcy przygotowując przewodnik, który dziś z przyjemnością oddajemy w ręce czytelników i czytelniczek.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Czytaj dalej