Zimowe czytanie

W bibliotece szkolnej realizowany jest cykl spotkań dla dzieci przedszkolnych – Zimowe czytanie. W czytelni, kameralnie, w tematycznej scenografii,dzieci słuchają świątecznych opowiadań i baśni . Wcześniejsze czytanie „ Z Mikołajem“,  odbywało się w ramach projektu realizowanego przez naszą bibliotekę – Kształtowanie kompetencji społeczno – emocjonalnych w bibliotece szkolnej. Projekt zakończył się, ale czytamy dalej. Wracamy po przerwie z nadzieją na kontynuację.

Czytanie połączono z mini warsztatami muzyczno – plastycznymi. 

W imprezie czytelniczej uczestniczą uczniowie z klasy II TEP, którzy byli zainteresowani spotkaniami  i wykazali się   umiejętnością pięknego czytania.

Zimowe czytanie będzie realizowane do ferii świątecznych w grudniu oraz ferii zimowych w styczniu.

Czytaj dalej

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych zapoczątkowany został w końcu XX wieku. To wówczas Międzynarodowe Stowarzyszenia Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Libriarianship – IASL) zainicjowało obchody Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych w czwarty poniedziałek października.

 Od 2008 roku  obchodzimy w październiku Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.

Z początkiem miesiąca, po raz kolejny, rozpoczęto  akcjęDaj książce drugą szansę”, która wpisuje się w idee BOOKCROSSINGU. Na holu szkolnym  udostępniono książki, które można wybierać i zabierać ze sobą .

Akcja Daj książce drugą szansę  kontynuowana będzie w kolejnych miesiącach w czytelni biblioteki szkolnej.

Czytaj dalej

Narodowe Czytanie 2022

„Ballady i romanse” Adama Mickiewicza

W dniu 8 września Miejska Bibliotka Publiczna  zaprosiła  do wzięcia udziału w kolejnej edycji Narodowego Czytania pod patronatem honorowym Pary Prezydenckiej. Akcję skierowano do uczniów szkół ponadpodstawowych  i osób dorosłych.  W roku 2022  czytano  utwory Adama Mickiewicza – „ Ballady i romanse”  w dwusetną rocznicę wydania utworów.

W imprezie czytelniczej uczestniczyli chętni uczniowie z kl. II TEP. Przysłuchiwali się  czytanym utworom, a być może, że w kolejnej edycji  Narodowego Czytania  sami odczytają wybrane teksty literackie.

Miejska Biblioteka Publiczna zaprosiła także do  sprawdzenia  swojej znajomość lektury w grze „Ballady i romanse” na platformie ActionTrack  w formie zabawy terenowej, w której również uczestniczyli  uczniowie naszej szkoły.

Wspólne czytanie odbyło się na ulicy Staromiejskiej, przy fontannie , a gra terenowa  między innymi przy starych murach  i rynku w  centrum miasta.

Czytaj dalej

Konkurs dla uczniów szkół średnich- „W życiu piękne są tylko chwile”

Biblioteka szkolna przekazuje informacje na temat konkursu organizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Słupsku.

Zapraszamy do udziału w akcji konkursowej: „Siostro, Bracie – jak się macie?

Konkurs dla uczniów szkół średnich:

“W życiu piękne są tylko chwile…” – konkurs fotograficzny – zadanie polega na uchwyceniu na zdjęciu szczęśliwej/wyjątkowej/pięknej wg autora chwili, a następnie wysłaniu zdjęcia mailem na konkurs.

Termin nadsyłania prac do 5 lutego 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursów planowane jest 12 lutego 2021 r.

Akcja konkursowa jest kontynuacją akcji „Siostro, Bracie – zostań w chacie”, której patronem był Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Fundatorem nagród książkowych w akcji konkursowej “Siostro, bracie – jak się macie?” jest Marszałek Województwa Pomorskiego.

Regulamin konkursu:

I. Organizator: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku

II. Cel konkursu: Ćwiczenie uważności i wrażliwości Rozwijanie wyobraźni i kreatywności wśród młodzieży Wzmacnianie pozytywnego myślenia

III. Zasady i warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich z terenu województwa pomorskiego
 2. Jeden uczeń może być autorem tylko jednej fotografii
 3. Organizator powoła komisję, która oceni otrzymane prace
 4. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni na podstawie werdyktu komisji
 5. Organizator nagrodzi autorów trzech najlepszych prac
 6. Organizator ma prawo przyznać dodatkowo wyróżnienia
 7. Uczestnik konkursu akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób trzecich, nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych
 8. Przesłanie zdjęcia przez uczestnika niepełnoletniego oznacza, że opiekun uczestnika konkursu:

a. zgłosił uczestnika do udziału w konkursie

b. zaakceptował wszystkie warunki określone w regulaminie konkursu

c. zgodził się na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienie informacji o wynikach konkursu i o przyznaniu nagród na stronie internetowej (oraz FB) organizatora d. posiada wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane

 1. Zdjęcie należy przesłać na adres mailowy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku konkurschwile@gmail.com do dnia 5 lutego 2021 r. – w treści maila proszę podać imię i nazwisko, dane szkoły oraz telefon kontaktowy ucznia (lub rodzica/opiekuna – w przypadku uczniów niepełnoletnich)
 2. Organizator zamieści nagrodzone zdjęcia na profilu biblioteki: www.pbw.slupsk.pl i www.facebook.com/pedagogicznaslupsk

IV. Wyniki konkursu i nagrody:

 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 12 lutego br. Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatora oraz na FB, natomiast laureat / opiekun laureata konkursu zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailowo o wygranej
 2. Nagrody zostaną wysłane pocztą

V. Postanowienia końcowe:

 1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie Dodatkowych informacji udziela: Dorota Czapiewska, Wydział Wspomagania Edukacji, tel.59 8488839, email: konkurschwile@gmail.com Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
 2. Dane osobowe zbierane od uczestników i zwycięzców Konkursów będą przetwarzane przez Organizatora: Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Słupsku, 76- 200 Słupsk, ul. Jaracza 18a,
 3. W celu skontaktowania się z Organizatorem można zadzwonić pod numer tel. 59 842 27 05 lub napisać na adres e-mail: sekretariat@pbw.slupsk.pl; dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iodo@ppbw.slupsk.pl
 4. Dane osobowe uczestników i zwycięzców Konkursów będą przetwarzane w celu:

1) organizacji, przeprowadzenia Konkursu, informowania o Konkursie oraz jego promowania i promocji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. tj. zgodnie z udzieloną zgodą,

2) publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronach internetowych oraz profilach w mediach społecznościowych prowadzonych przez PBW w Słupsku – www.pbw.slupsk.pl i materiałach informacyjnych

 1. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie
 2. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa
 3. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 4. Osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 5. W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, zgodę można cofnąć w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 6. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu

Zainteresowanych uczniów zapraszamy do udziału w konkursie.

Czytaj dalej

Przewodnik – Wolne Lektury

Szanowni Państwo,

w ramach projektu „Biblioteka źródłem inspiracji” Fundacja Nowoczesna Polska pracowała przez ostatnie miesiące nad interaktywnym narzędziem dla czytelników, nauczycieli, autorów, bibliotekarzy czy animatorów kultury. Z przyjemnością informuję, że przewodnik dostępny już jest pod adresem: polski.wolnelektury.pl. Zapraszamy do korzystania ze strony i do przekazywania informacji wszystkim zainteresowanym osobom. Przygotowane materiały udostępnione są na Licencji Wolnej Sztuki 1.3., która pozwala na bezpłatne i swobodne wykorzystywanie treści oraz adaptowanie ich na własne potrzeby.

W życiu każdego humanisty, choć pewnie nie tylko, przynajmniej raz miała miejsce sytuacja, w której był bezsilny wobec tekstu literackiego. Nie zrozumiał książki lub wiersza. Zgubił się w gąszczu sytuacji fabularnych i postaci, które mają wpływ na postawę głównego bohatera. Okazało się, że jakaś powieść, opowiadanie czy nawet wiersz są dla niego zbyt trudne. Czytelnik był jak podróżnik bez mapy wskazującej drogę do zrozumienia. Dziś oddajemy w Wasze ręce taką mapę – przewodnik, który ma być właśnie takim drogowskazem, wielofunkcyjnym scyzorykiem, dzięki któremu uda się zrozumieć bohatera i podążać za nim do kresu drogi wyznaczonej przez ramy tekstu kultury.

W ramach projektu „Biblioteka źródłem inspiracji” stworzyliśmy interaktywny przewodnik „Autor i Bohater”, który ma być był drogowskazem wyznaczającym pewien schemat postępowania twórczego, poprowadzi on czytelnika przez świat literatury, który, zdaniem autora (ale przede wszystkim zdaniem Josepha Campbella), jest w pewien sposób ustrukturowany. Podamy zatem przepis na pisanie, analogowy algorytm wykorzystujący nie sztuczną, ale własną inteligencję i kreatywność.

Pomysłodawcą i autorem przewodnika jest Maciej Dowgiel – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalizacja filmoznawcza. Mówi o sobie: „Jestem wiecznym studentem — w pozytywnym słowa tego znaczeniu. Ciągle się czegoś uczę, zdobywam wiedzę albo biorąc udział w różnych szkoleniach, kursach lub studiach specjalistycznych albo… od swoich uczniów, studentów i uczestników szkoleń. Projektuję różnego typu szkolenia dla różnych grup odbiorczych — począwszy od uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej, przez maturzystów i studentów, po branżę biznesową, IT, a niekiedy nawet seniorów”.

Wspólnie spędziliśmy wiele miesięcy przygotowując przewodnik, który dziś z przyjemnością oddajemy w ręce czytelników i czytelniczek.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Czytaj dalej

Kwartalnik kulturalny nowy napis

W bibliotece szkolnej pojawił się kolejny kwartalnik Instytutu Literatury – Nowy napis, Liryka. Epika. Dramat. Tematem przewodnim numeru są wzajemne wpływy rzeczywistości cyfrowej i świata literatury ,a szczególnie  e-poezji w powiązaniu  z grami komputerowymi.

Gra komputerowa This War of Mine – jestprzykładem otwarcia na inne dzieła kultury i może funkcjonować jako lektura szkolna.

Ten numer Nowego napisu może zaciekawić wszystkich zastanawiających się  na cyfrową rzeczywistością ponieważ analizuje ją z różnych perspektyw.   

Do kwartalnika dołączono w ramach Biblioteki krytyki literackiej następujące pozycje:

Małczyński B., Wierszem zbawić ludzkość. Poezja Anny Świrczyńskiej;

Wójcik K., Kudyba W., Między bytem a niebytem. O twórczości Leszka Elektorowicza;

Lewandowski W., Poeta niemodny. O twórczości poetyckiej Jana Lechonia;

Wskazane pozycje są dostępne dla czytelników.

Dostępne są także nowości książkowe zakupione w Ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Przypominam, że w związku z pandemią ze zbiorów korzystamy na określonych zasadach.

Można kontaktować się przez dziennik elektroniczny lub dzwonić w godzinach pracy.                                                                                 

Nauczyciel – bibliotekarz ZSMI

Czytaj dalej

Narodowy program rozwoju czytelnictwa

Do biblioteki ZSMI zakupiono książki w ramach NPRC – lektury szkolne i nowości wydawnicze o różnorodnej tematyce.  Można przypuszczać, że każdy czytelnik znajdzie dla siebie interesującą książkę.

Oto wybrane myśli znanych postaci na temat czytania książek.

CIEKAWE CYTATY O KSIĄŻKACH

Kto czyta książki, żyje podwójnie”

Umberto Eco

„Książka jest niczym ogród, który można włożyć do kieszeni”

chińskie przysłowie

„Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów”

Kartezjusz

„Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera”

Monteskiusz

„Telewizja to tylko zastępcza rozrywka dla mózgu, kto nie czyta, ten właściwie nie potrzebuje już głowy, nie mówiąc oczywiście o wyobraźni i fantazji”

Billie Joe

„Chwałą jednych jest, że piszą dobrze, a innych, że się do tego nie zabierają”

Jean de La Bruyere

„Dla wydawców żaden autor nie jest geniuszem”

Heinrich Heine

„Literatura rozwija się najlepiej wówczas, gdy jest w połowie rzemiosłem, a w połowie sztuką”

William R.Inge

„Literaturze nie są potrzebni wielcy pisarze, ale wielkie dzieła”

Aleksander Kumor

„Łatwiej niektórym książkę napisać, niż drugim ją przeczytać”

Alojzy Żółkiewski

„Z gustami literackimi jest po trosze jak z miłością: zdumiewa nas, co też to inni wybierają”

Andre Maurois

„Wystrzegaj się ludzi jednej książki”

Św. Tomasz

„Wykształcenie dało ludziom umiejętność czytania, ale nie nauczyło ich umiejętności wyboru lektury. To właśnie jest źródłem sukcesu brukowej literatury”

G.M. Travelyan

„Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym znalazł nowego przyjaciela, a gdy przeczytam książkę, którą już czytałem – to tak jakbym spotkał się ze starym przyjacielem.”

/przysłowie chińskie/

„Książka stanowi cudowny przedmiot, dzięki któremu świat poczęty w umyśle pisarza
przenika do umysłu czytelnika…Każda książka żyje tyle razy, ile razy została przeczytana.”

Zachęcam do korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej, a także zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej, innych bibliotek także  bibliotek cyfrowych.

Przypominam adres stron z bezpłatnymi książkami  i lekturami – szkolnymi: lektury.gov.pl, wolne lektury.pl

Czytaj dalej

„Nike” 2020

Nagrodę Literacką „Nike” w 2020 r. otrzymał Radek Rak za książkę „Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli”.

Nagroda Nike przyznawana jest corocznie w październiku za najlepszą książkę roku poprzedniego. Celem nagrody jest promocja literatury polskiej. 24 edycja konkursu odbyła się 4 października 2020. „ Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli” autorstwa Radka Raka powstała na bazie legend, którymi obrosła postać chłopskiego przywódcy. Warto sięgnąć po nią, gdyż  przenosi nas do XIX wiecznej Galicji opisywanej przez autora jako krainę baśni pełnej dobra, zła i ciekawych wydarzeń.

Czytaj dalej

Program o nowościach wydawniczych

Koło pióra, to program emitowany od 12 lat na TVP Kultura, gdzie Mariusz Cieślik rozmawia o nowościach na rynku wydawniczym. W kolejnych częściach programu prezentowani są autorzy literatury współczesnej, m.in. twórcy kryminałów i biografii. Prowadzący program omawia także klasykę. Przypomina o ważnych rocznicach i informuje o nowych  przekładach. Widzowie mają szansę usłyszeć wybrane fragmenty prezentowanych książek czytane przez aktorów.

Wszyscy, których interesuje aktualny rynek wydawniczy znajdą w programie ciekawe informacje.

Czytaj dalej

Nagroda Nike 2020

Biblioteka informuje, że istnieje możliwość zapoznania się z nominacjami do Nagrody Nike 2020, na stronie https://www.empik.com/empikultura/nagroda-literacka-nike-2020-znamy-nominacje-kto-zdobedzie-statuetke,112698,a

Jest to 20 książek o zróżnicowanej tematyce i wszystkie są godne uwagi.

O nagrodzie zdecyduje jury w składzie: Paweł Próchniak, Teresa Bogucka, Agata Dowgird, Maryla Hopfinger, Dariusz Kosiński, Iwona Kurz, Anna Nasiłowska, Magdalena Piekara, Szymon Rudnicki.

Uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się 4 października 2020 r.

Zachęcam także do śledzenia aktualności na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Lęborku oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Fila nr 3 w Lęborku.

Czytaj dalej