Podsumowanie działań profilaktycznych

Program wychowawczo-profilaktyczny to wiele, zrealizowanych już działań. Co zrobiliśmy do dzisiaj? Poniżej krótkie streszczenie naszych realizacji.

Wystawa „Historie ofiar mowy nienawiści” – wystawa została przygotowana przez Fundację Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej oraz Akademię Pomorską w Słupsku w ramach projektu „Wirtu@lni-Re@lni” realizowanego od 1 września 2014r. na terenie województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Projekt odpowiada na problem rosnącego zjawiska mowy nienawiści i działań dyskryminacyjnych, które przekładają się na wzrost przestępstw motywowanych nienawiścią. Przedstawia historie osób, które doświadczyły i doświadczają mowy nienawiści. Od nieznajomych, przyjaciół, rodziny.  W swojej miejscowości, pracy, w domu. Za to kim są, a nie za to co zrobili. Przedstawione historie są prawdziwe i pochodzą z naszego najbliższego otoczenia. Dzieją się obok nas. Każdego dnia. Za cichą zgodą i przyzwoleniem społeczeństwa, które nie reaguje.

Spotkanie z młodzieżą w ramach projektu Hip-Hop Drugą szansą – 12.10.2017r. odbyło się w naszej szkole spotkanie w ramach projektu edukacyjno-profilaktycznego HIP-HOP  Drugą Szansą. Spotkanie poprowadził koordynator Przemysław Kaca. Towarzyszyli mu raperzy ze Słupska . Młodzi wykonawcy zaprezentowali swoją twórczość, a p. Kaca mówił o roli jaką w społeczeństwie odgrywa  kultura hip-hopowa. O szacunku, o wyrażaniu własnego zdania i o odpowiedzialności – to tylko niektóre tematy poruszone  w trakcie spotkania.  Jego celem było także uświadomienie oraz ograniczenie postaw i zachowań ryzykownych wśród młodzieży, a także pokazanie alternatywy na spędzanie wolnego czasu.

Maraton Pisania listów z Amnesty International

W dniach 4-9 grudnia zorganizowano w naszej szkole Maraton Pisania Listów. Maraton Pisania Listów odbywa się co roku w okolicach, kiedy przypada Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Podczas wydarzenia Amnesty International monilizuje ludzi na całym świecie do solidarnego przeciwstawienia się naruszeniom praw człowieka. „Iskra odwagi jest w każdym z nas. Możemy zabrać głos w słusznej sprawie. Możemy wysłać tweeta. Możemy protestować. Możemy napisać list. Możemy działać razem ramię w ramię z obrońcami i obrończyniami praw człowieka, by walczyć z niesprawiedliwością i budować bardziej sprawiedliwy świat. W tym roku podczas Maratonu pisaliśmy listy w sprawie obrońców i obrończyń praw człowieka z 10 państw. To osoby, które odważnie przeciwstawiają się łamaniu praw człowieka, a teraz same potrzebują naszego wsparcia.” – czytamy na stronie organizacji. Maraton powstał w Polsce w 2001 roku i urósł do rangi największego na świecie wydarzenia w obronie praw człowieka – w zeszłym roku podjęto 4,6 mln akcji, w samej Polsce napisano ponad 356 000 listów, a w działania Amnesty w kraju zaangażowało się blisko 100 000 osób.

Być może zastanawiacie się czy pisane przez nas listy coś zmieniają. Poniżej zamieszczamy dobre wiadomości, które możecie znaleźć także na stronie Amnesty. https://maraton.amnesty.org.pl To wypowiedzi bohaterów akcji z ubiegłych lat.

Muhammad Bekzhanow – Uzbekistan

„Wasze listy naprawdę podniosły mnie na duchu, gdy byłem w więzieniu. Dziękuję!”

Po spędzeniu 17 lat w więzieniu w Uzbekistanie, został uwolniony 22 lutego 2017. Był jednym z najdłużej więzionych dziennikarzy na świecie. Torturowano go, by przyznał się do przestępstw przeciwko państwu, był uwięziony od 1999 r. Setki tysięcy osób na całym świecie domagały się jego uwolnienia podczas Maratonu Pisania Listów w 2015 r. Dzięki globalnej presji Muhammad może być wreszcie ze swoją rodziną.

Chelsea Manning – USA

„Chciałabym mieć czas i możliwość, aby podziękować każdej i każdemu z Was, za dawanie mi choć odrobiny radości wraz z każdym listem i kartką”.

Ta amerykańska sygnalistka wyszła z więzienia 17 maja 2017. W styczniu prezydent Barack Obama skrócił jej wyrok 35 lat pozbawienia wolności. Była uwięziona za ujawnienie tajnych dokumentów, w tym informacji o możliwych zbrodniach wojennych popełnionych przez amerykańskie wojsko. Ponad ćwierć miliona osób domagało się jej uwolnienia i pisało listy podczas Maratonu Pisania Listów w 2015 r.

Máxima Acuña – Peru

„Działajcie dalej, wpierajcie i pomagajcie, nie tylko mnie, OK?”

Zarzuty kryminalne wobec tej rolniczki z Peru zostały wycofane w maju 2017. Máxima sama, w obronie swojej rodziny i całej społeczności, przeciwstawiła się koncernowi wydobywającemu złoto, za co spotkały ją prześladowania i fałszywe oskarżenia. Ponad 150 000 ludzi z całego świata wysłało jej listy solidarności.

Albert Woodfox – USA

„Chciałbym podziękować wielu aktywistom i aktywistkom Koalicji na rzecz uwolnienia Trójki z Angoli, Amnesty International i Fundacji Roddicka, którzy wspierali mnie w tej długiej walce.”

W dniu swoich 69 urodzin, 19 lutego 2016, Albert Woodfox wyszedł na wolność. Spędził ponad 40 lat w izolatce w więzieniu w USA. Podczas Maratonu Pisania Listów 2015 w Polsce podjęto ponad 21 000 akcji w sprawie

Alberta Yecenia Armenta – Meksyk

„Wszystkim osobom, które mi towarzyszyły chcę stokrotnie podziękować. Bez waszego wsparcia to wszystko byłoby prawie niemożliwe. Chcę podziękować tym, którzy ciągle walczą, nie ustawajcie w tym pięknym wysiłku, jakim jest walka o prawa innych osób.”

Yecenia przebywała w więzieniu 4 lata, skazano ją na podstawie zeznań wymuszonych torturami, w tym gwałtem i biciem. W marcu 2016 roku została uniewinniona i uwolniona z więzienia.

John Jeanette Solstad Remo – Norwegia

„Jesteście wspaniałymi ludźmi. Jesteście absolutnie cudowni! Podarowaliście wielu osobom, w tym mnie, nadzieję na lepszą przyszłość. (…) Wasze zaangażowanie naprawdę sprawia, że wierzę w lepsze życie dla przyszłych pokoleń. Szczerze wierzę w to, że Maraton Pisania Listów spowoduje zmianę, której potrzebujemy.”

John Jeanette była bohaterką Maratonu Pisania Listów w 2014 roku. W 2016 roku Parlament Norwegii uchwalił ustawę dotyczącą prawnego uzgodnienia płci. Dzięki niej osoby transpłciowe będą mogły skorzystać z szybkiej, dostępnej i przejrzystej procedury prawnego uznania płci.

Moses Akatugba – Nigeria

„Dziękuję aktywistom i aktywistkom Amnesty International za wsparcie… Jesteście moimi bohaterami!”

W 2015 roku Moses został ułaskawiony po tym, jak spędził w więzieniu niemal 10 lat. Torturami wymuszono jego zeznania, w których przyznał się do zbrodni, której, jak twierdzi, nigdy nie popełnił. Ponad 800 000 aktywistów i aktywistek wysłało listy domagając się sprawiedliwości.

Yorm Bhopa – Kambodża

„Dziękuję wszystkim osobom wspierającym Amnesty International! Wasze działania odniosły sukces, co pokazuje moje uwolnienie. Ale moja sprawa jeszcze się nie zakończyła. Proszę wspierajcie dalej mnie, moją społeczność i inne osoby w Kambodży. Największy sukces jest możliwy jeśli działamy wspólnie.”

Yorm Bhopa jest aktywistką walczącą o prawo do mieszkania w Kambodży, została uwięziona za obronę praw społeczności Boeung Kak Lake, gdzie od 2007 roku przymusowo wysiedlono tysiące osób.

Aleś Bialacki – Białoruś

„Ogromna ilość otrzymanych listów napawała mnie wielkim optymizmem. Byłem bardzo, bardzo szczęśliwy, gdy je otrzymałem”.

Więzień polityczny Aleś Bialacki w swojej celi w białoruskim więzieniu otrzymał 40 tysięcy listów, z których wiele wysłano w ramach Maratonu Pisania Listów. Po prawie 3 latach spędzonych za kratami Aleś został uwolniony w 2014 roku.

Spotkanie z policjantem – 20 i 21 grudnia uczniowie wzięli udział w spotkaniu  z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Lęborku. Tematem tej niecodziennej lekcji była odpowiedzialność nieletnich w myśl ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, odpowiedzialność karna,  a także problem cyberprzemocy i mowy nienawiści.

Przed nami realizacja dużego projektu profilaktycznego „Nie rób scen – SZANUJ, którego jesteśmy współorganizatorami. Zapraszamy Was do udziału w konkursach, akcjach, festiwalach. Więcej informacji znajdziecie w zakładce projektu na naszej stronie.

Czytaj dalej

Projekt „Nie rób scen – SZANUJ”

Stowarzyszenie FPUNKT wraz z Zespołem Szkół Mechaniczno-Informatycznych oraz Szkołą Podstawową nr 1 organizują w kwietniu w Lęborku:

„Nie rób scen – SZANUJ”

Planowane działania w Lęborku odbędą się w dniach od 22.04-25.04.2018
w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych oraz Lęborskim Centrum Kultury FREGATA

22.04.2018(niedziela )
ŻYWA BIBLIOTEKA to projekt polegający na możliwości wypożyczenia tzw. „żywych książek“, czyli osób z grup postrzeganych stereotypowo, w celu rozmowy z nimi o ich życiu i zadawaniu pytań na dowolny temat. Żywa Biblioteka jest przestrzenią, w której każdy może podważyć stereotypy i krytycznie przyjrzeć się temu, jak myśli o innych. Projekt ma konwencję biblioteki, w której „książkami“ są ludzie z różnych grup obarczonych stereotypami. „Czytelnicy“ mogą je „wypożyczyć“ i porozmawiać z nimi. Nad całością wydarzenia czuwają „bibliotekarze“. W naszym mieście będzie to pierwsza taka inicjatywa.

23.04.2018 (poniedziałek)
WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI ORAZ UCZNIÓW
Warsztaty kierujemy do 16 nauczycieli – podzielonych na dwie grupy i 80 uczniów –podzielonych na cztery grupy. To przestrzeń gdzie wspólnie z trenerami będzie można zastanowić się czym jest dyskryminacja, mowa nienawiści a także porozmawiać o prawach człowieka. Podczas trzech godzin pracy warsztatowej, każda grupa zdobędzie podstawową wiedzę, będzie miała możliwość postawienia pytań i odnalezienia odpowiedzi w jaki sposób dostrzegać zachowania dyskryminacyjne, jak na nie reagować. Mamy nadzieję, że warsztaty będą inspiracją dla uczestników/uczestniczek do dalszych działań zarówno osobistych jak i społecznych w swoich środowiskach.
WATCH DOCS to w chwili obecnej jedna z dwóch największych na świecie imprez filmowych poświęconych prawom człowieka prezentujących filmy dokumentalne, w których zaangażowanie na rzecz praw jednostki łączy się ze sztuką filmową. W Lęborku filmy będziemy prezentować w kinie Fregata oraz wielu innych miejscach w mieście, by trafił do jak największej społeczności.

24.04.2018 (wtorek)
KONFERENCJA
Na konferencję zapraszamy nauczycieli, dla których tematy andyskryminacyjne i edukacja o prawach człowieka to tematy ważne. Zaprezentujemy raport dotyczący zachowań dyskryminacyjnych w szkołach, zajmiemy się trudną tematyką uczniów LGBT w szkołach a także porozmawiamy na temat radykalizacji młodzieży, rozpoznanawania i przeciwdziałania tym zjawiskom oraz wyzwaniach współczesnej szkoły w tym zakresie. Po części wykładowej zaprosimy nauczycieli na warsztaty „”Równa lekcja dla wszystkich”. Podzieleni według przedmiotów nauczania będą zaproszeni na spotkania z trenerami aby przyjrzeć się treściom zawartym w podręcznikach szkolnych a także aby dyskutować na temat możliwych rozwiązań. Mamy nadzieję, że konferencja będzie spotkaniem, które da nauczycielom siłę i energię do dalszych działań na rzecz edukacji o prawach człowieka.

25.04.2018 (środa)
FESTIWAL TEATRALNY( konkurs)
To pierwszy Festiwal Teatralny dla młodzieży organizowany w Lęborku. Pragniemy stworzyć przestrzeń, w której młodzi ludzie będą mogli słowami teatru powiedzieć o ważnych sprawach takich jak dyskryminacja, mowa nienawiści, a także tolerancja i szacunek. Festiwal ma być miejscem, w którym edukować będziemy o prawach człowieka i prawach dziecka. Ma formę konkursową. Każda szkoła może zgłosić dowolną ilości grup teatralnych i pokazać swój autorski spektakl, który oceni jury. Regulamin Festiwalu przewiduje dwie kategorie wiekowe. Grupy teatralne walczyć będą o nagrody.
SPEKTAKL WIECZORNY
Nasze działania zakończymy spektaklem adresowanym do widzów dorosłych. Pozostaniemy w tematyce praw człowieka i dyskryminacji. Jak zawsze pozostawimy naszych widzów z pytaniami i emocjami. Wszystko po to, abyśmy mogli jako dorośli świadomie tworzyć świat oparty na wzajemnym szacunku i miłości do człowieka – bez względu na to jak bardzo się od nas różni.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest BEZPŁATNY

ORGANIZOWANE KONKURSY:
Celem konkursów jest:
realizacja profilaktyki kreatywnej, przede wszystkim poprzez działalność artystyczną młodzieży, realizacja profilaktyki rówieśniczej, uwrażliwienie młodzieży na ważne problemy społeczne, ograniczenie przejawów dyskryminacji i przemocy w szkole, zapoznanie uczniów z Deklaracją Praw Człowieka i Konwencją Praw Dziecka, promocja praw i wolności człowieka oraz upowszechnienia wiedzy na temat praw człowieka
• Powiatowy konkurs teatralny
• Kodeks równego traktowania
• Konkurs na mema internetowego …..
• Konkurs literacki ”Kim dla Ciebie jestem”
• Konkurs plastyczny „Mam prawo do…”

Instytucje współpracujące i współorganizujące wydarzenia:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Wybickiego w Lęborku
2. Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych im. prof. Henryka Mierzejewskiego w Lęborku
3. Lęborskie Centrum Kultury Fregata
4. Urząd Miasta Lęborka
5. Starostwo Powiatowe w Lęborku
6. Helsińska Fundacja Praw Człowieka
7. Fundacja Rak’n’Roll
8. Instytut Bezpieczeństwa Społecznego
9. Akademia Pomorska
10. Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej
11. Centrum Edukacji Obywatelskiej

Wszystkie informacje znajdują się na stronie Stowarzyszenia
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Fpunkt-1342759419144368

KONTAKT:
Koordynatorki projektu:
Natalia Zarańska tel: 601 069 863
Emilia Nowatkowska tel: 600 523 333
e-mail: stowarzyszenie.fpunkt@wp.pl

Regulamin powiatowego konkursu teatralnego

Regulamin powiatowego konkursu Stwórz MEM internetowy Odmienność to wyjątkowość

Regulamin powiatowego konkursu plastycznego Ma prawo do…

Regulamin powiatowego konkursu literackiego Kim dla Ciebie jestem

KODEKS RÓWNEGO TRAKTOWANIA

Czytaj dalej