Projekt „Nie rób scen – SZANUJ”

Stowarzyszenie FPUNKT wraz z Zespołem Szkół Mechaniczno-Informatycznych oraz Szkołą Podstawową nr 1 organizują w kwietniu w Lęborku:

„Nie rób scen – SZANUJ”

Planowane działania w Lęborku odbędą się w dniach od 22.04-25.04.2018
w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych oraz Lęborskim Centrum Kultury FREGATA

22.04.2018(niedziela )
ŻYWA BIBLIOTEKA to projekt polegający na możliwości wypożyczenia tzw. „żywych książek“, czyli osób z grup postrzeganych stereotypowo, w celu rozmowy z nimi o ich życiu i zadawaniu pytań na dowolny temat. Żywa Biblioteka jest przestrzenią, w której każdy może podważyć stereotypy i krytycznie przyjrzeć się temu, jak myśli o innych. Projekt ma konwencję biblioteki, w której „książkami“ są ludzie z różnych grup obarczonych stereotypami. „Czytelnicy“ mogą je „wypożyczyć“ i porozmawiać z nimi. Nad całością wydarzenia czuwają „bibliotekarze“. W naszym mieście będzie to pierwsza taka inicjatywa.

23.04.2018 (poniedziałek)
WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI ORAZ UCZNIÓW
Warsztaty kierujemy do 16 nauczycieli – podzielonych na dwie grupy i 80 uczniów –podzielonych na cztery grupy. To przestrzeń gdzie wspólnie z trenerami będzie można zastanowić się czym jest dyskryminacja, mowa nienawiści a także porozmawiać o prawach człowieka. Podczas trzech godzin pracy warsztatowej, każda grupa zdobędzie podstawową wiedzę, będzie miała możliwość postawienia pytań i odnalezienia odpowiedzi w jaki sposób dostrzegać zachowania dyskryminacyjne, jak na nie reagować. Mamy nadzieję, że warsztaty będą inspiracją dla uczestników/uczestniczek do dalszych działań zarówno osobistych jak i społecznych w swoich środowiskach.
WATCH DOCS to w chwili obecnej jedna z dwóch największych na świecie imprez filmowych poświęconych prawom człowieka prezentujących filmy dokumentalne, w których zaangażowanie na rzecz praw jednostki łączy się ze sztuką filmową. W Lęborku filmy będziemy prezentować w kinie Fregata oraz wielu innych miejscach w mieście, by trafił do jak największej społeczności.

24.04.2018 (wtorek)
KONFERENCJA
Na konferencję zapraszamy nauczycieli, dla których tematy andyskryminacyjne i edukacja o prawach człowieka to tematy ważne. Zaprezentujemy raport dotyczący zachowań dyskryminacyjnych w szkołach, zajmiemy się trudną tematyką uczniów LGBT w szkołach a także porozmawiamy na temat radykalizacji młodzieży, rozpoznanawania i przeciwdziałania tym zjawiskom oraz wyzwaniach współczesnej szkoły w tym zakresie. Po części wykładowej zaprosimy nauczycieli na warsztaty „”Równa lekcja dla wszystkich”. Podzieleni według przedmiotów nauczania będą zaproszeni na spotkania z trenerami aby przyjrzeć się treściom zawartym w podręcznikach szkolnych a także aby dyskutować na temat możliwych rozwiązań. Mamy nadzieję, że konferencja będzie spotkaniem, które da nauczycielom siłę i energię do dalszych działań na rzecz edukacji o prawach człowieka.

25.04.2018 (środa)
FESTIWAL TEATRALNY( konkurs)
To pierwszy Festiwal Teatralny dla młodzieży organizowany w Lęborku. Pragniemy stworzyć przestrzeń, w której młodzi ludzie będą mogli słowami teatru powiedzieć o ważnych sprawach takich jak dyskryminacja, mowa nienawiści, a także tolerancja i szacunek. Festiwal ma być miejscem, w którym edukować będziemy o prawach człowieka i prawach dziecka. Ma formę konkursową. Każda szkoła może zgłosić dowolną ilości grup teatralnych i pokazać swój autorski spektakl, który oceni jury. Regulamin Festiwalu przewiduje dwie kategorie wiekowe. Grupy teatralne walczyć będą o nagrody.
SPEKTAKL WIECZORNY
Nasze działania zakończymy spektaklem adresowanym do widzów dorosłych. Pozostaniemy w tematyce praw człowieka i dyskryminacji. Jak zawsze pozostawimy naszych widzów z pytaniami i emocjami. Wszystko po to, abyśmy mogli jako dorośli świadomie tworzyć świat oparty na wzajemnym szacunku i miłości do człowieka – bez względu na to jak bardzo się od nas różni.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest BEZPŁATNY

ORGANIZOWANE KONKURSY:
Celem konkursów jest:
realizacja profilaktyki kreatywnej, przede wszystkim poprzez działalność artystyczną młodzieży, realizacja profilaktyki rówieśniczej, uwrażliwienie młodzieży na ważne problemy społeczne, ograniczenie przejawów dyskryminacji i przemocy w szkole, zapoznanie uczniów z Deklaracją Praw Człowieka i Konwencją Praw Dziecka, promocja praw i wolności człowieka oraz upowszechnienia wiedzy na temat praw człowieka
• Powiatowy konkurs teatralny
• Kodeks równego traktowania
• Konkurs na mema internetowego …..
• Konkurs literacki ”Kim dla Ciebie jestem”
• Konkurs plastyczny „Mam prawo do…”

Instytucje współpracujące i współorganizujące wydarzenia:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Wybickiego w Lęborku
2. Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych im. prof. Henryka Mierzejewskiego w Lęborku
3. Lęborskie Centrum Kultury Fregata
4. Urząd Miasta Lęborka
5. Starostwo Powiatowe w Lęborku
6. Helsińska Fundacja Praw Człowieka
7. Fundacja Rak’n’Roll
8. Instytut Bezpieczeństwa Społecznego
9. Akademia Pomorska
10. Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej
11. Centrum Edukacji Obywatelskiej

Wszystkie informacje znajdują się na stronie Stowarzyszenia
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Fpunkt-1342759419144368

KONTAKT:
Koordynatorki projektu:
Natalia Zarańska tel: 601 069 863
Emilia Nowatkowska tel: 600 523 333
e-mail: stowarzyszenie.fpunkt@wp.pl

Regulamin powiatowego konkursu teatralnego

Regulamin powiatowego konkursu Stwórz MEM internetowy Odmienność to wyjątkowość

Regulamin powiatowego konkursu plastycznego Ma prawo do…

Regulamin powiatowego konkursu literackiego Kim dla Ciebie jestem

KODEKS RÓWNEGO TRAKTOWANIA

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *