Projekty unijne

Dyrekcja Zespołu Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku informuje, że szkoła posiada trzy nowe pracownie komputerowe, sfinansowane w całości ze środków unijnych w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego. Koordynatorem projektu po stronie polskiej było Ministerstwo Edukacji i Nauki, które w latach 2004-2008 realizowało program „Pracownie komputerowe dla szkół”. Pracownie wyposażone są w najnowocześniejszy sprzęt komputerowy (łącznie w każdej pracowni jest 14 stanowisk uczniowskich, oraz stanowisko nauczycielskie. W Multimedialnym Centrum Informacji znajduje się: 4 komputery, sieciowa drukarka laserowa, skaner. Dopełnieniem powyższego wyposażenia jest mobilny zestaw multimedialny złożony z komputera przenośnego i wideoprojektora. Wszystkie komputery są połączone w sieć i mają dostęp do Internetu.
W pracowniach są prowadzone lekcje z przedmiotów informatycznych, ekonomicznych, przepisów ruchu drogowego, elektrotechniki i elektroniki czy języków obcych. Dyrekcja szkoły ma nadzieję, że tak nowoczesne wyposażenie przyczyni się do podniesienia jakości i poziomu nauczania oraz będzie dodatkową zachętą dla gimnazjalistów do podjęcia nauki w naszej szkole na atrakcyjnych kierunkach kształcenia.

Rok 2004

Szkoła otrzymała:

• pracownię komputerową wraz z Internetowym Centrum Multimedialnym ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
• Pracownia zarządzana przez serwer w systemie Windows Small Busines Server, system operacyjny komputerów uczniowskich Windows XP Pro.Pl z oprogramowaniem Microsoft Office 2003 Pl i Microsoft VisualStudio.net
• Rzutnik multimedialny, 2 skanery, 2 drukarki laserowe oraz laptop.

Rok 2006

Szkoła otrzymała:

• Internetowe Centrum Multimedialne w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
• System operacyjny komputerów Windows XP Pro.Pl z oprogramowaniem Microsoft Office 2003 Pl
• Skaner i drukarkę laserową.

Rok 2007

Szkoła otrzymała:

• pracownię komputerową wraz z Internetowym Centrum Multimedialnym ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
• Pracownia zarządzana przez serwer w systemieMac OS X Serwer 10.4 ze stacjami roboczymi 17” LCD iMac Core 2 Duo. System Mac OS X, oprogramowanie iLife, iChat, Safari, Noe Office
• Rzutnik multimedialny, 2 skanery, 2 drukarki laserowe oraz laptop.

Rok 2008

Szkoła otrzymała:

• pracownię komputerową wraz z Internetowym Centrum Multimedialnym ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
• Pracownia zarządzana przez serwer w systemie Windows Small Busines Server 2003, system operacyjny komputerów uczniowskich Windows Vista Business Pl z oprogramowaniem Microsoft Office 2007 Pl i Microsoft Visua lStudio Pro 2008.
• Rzutnik multimedialny, 2 skanery, 2 drukarki laserowe oraz laptop.

 

Celem funduszu jest udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia, warunków dla przedsiębiorczości, wyrównywania szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie.

Jesteśmy przekonani, że otrzymany przez placówkę sprzęt dobrze przysłuży się uczniom naszej szkoły, pozwalając zdobywać przez nich tak ważne w codziennym życiu i pracy zawodowej informatyczne umiejętności.

Rok 2013/2014

Od roku szkolnego 2013/2014 Nasza szkoła brała udział w Projekcie ZaPaL się do zawodu – zawodowo w Powiecie Lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej, procesu kształcenia czterech szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Lęborski. Proces ten ma służyć zmniejszeniu dysproporcji w osiągnięciach 1.000 uczniów (250 kobiet i 750 mężczyzn) i podniesieniu zdolności do przyszłego zatrudnienia przez realizację programów rozwojowych  trwale przyczyniających się do zmian w funkcjonowaniu szkół. Również Nasza Szkoła  włączyła się w realizację projektu unijnego, w ramach którego prowadzone będą między innymi zajęcia z robotyki i elektroenergetyki odnawialnej oraz staże zawodowe w okresie wakacji.

Otwarcie pracowni elektrycznej

Dnia 3 kwietnia 2014 roku nastąpiło otwarcie pracowni elektrycznej i urządzeń energetyki odnawialnej. Pracownia ta powstała w ramach projektów „Zapal się do zawodu – zawodowo w powiecie lęborskim” oraz projektu „Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie, a wyzwania rynku pracy”. Oba projekty współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pracownia ELEKTROENERGETYKI ODNAWIALNEJ w założeniu ma być nowoczesną  pracownią, której wyposażenie umożliwi realizację trzech podstawowych zadań:

  1. Zapoznanie uczniów kształcących się w zawodach technik elektryk i elektryk ZSZ z nowoczesnymi sposobami wytwarzania energii elektrycznej. Utrwalić i poszerzyć wiadomości z zakresu wybranych zagadnień przewidzianych w programie nauczania, z przedmiotów:

– energoelektronika,

– elektroenergetyka,

– instalacje elektryczne .

  1. Zapoznanie uczniów z nowoczesnymi zasadami przesyłania energii elektrycznej oraz zasadami racjonalnego jej wykorzystania.
  2. Tworzyć bazę do propagowania energetyki odnawialnej oraz jej racjonalnego wykorzystania.

Jak powiedział dyrektor Grzegorz Popin – „Przedstawiana  pracownia stanowić będzie integralną całość z dotychczasowym wyposażeniem szkoły, które już stanowi pracownia elektryczna i elektroniczna. Otwierana obecnie pracownia umożliwia uczniom kształcącym się w zawodach  technik elektryk i technik teleinformatyk poznanie podstawowych praw elektrotechniki  i elektroniki  oraz zasad wykonywania pomiarów elektrycznych. Wiedza i umiejętności uczniów zdobyte w tej pracowni będą doskonałą bazą do dalszego rozwoju naszych uczniów”.

Na wyposażeniu pracowni znalazły się:

  1. Zestaw pomiarowy do pomiaru wykorzystania energii elektrycznej – automatyka budynkowa.
  2. Symulator układów solarnych
  3. Symulator turbiny wiatrowej
  4. Wodorowe ogniwa paliwowe
  5. Pakiet osprzętu do budowy układów instalacji elektrycznej