Ekologiczny konkurs fotograficzny

Wszyscy mamy styczność z produkcją energii ze źródeł odnawialnych. Tymi najważniejszymi są: energia słoneczna, wiatrowa, biomasa, biogaz, hydroenergia i energia geotermalna.

Konkurs fotograficzny „Odnawialne źródła energii

Dzisiaj wiele osób marzy o korzystaniu  wyłącznie ze źródeł odnawialnych przy produkcji energii. Spełnienie tych marzeń byłoby niezwykle korzystne dla środowiska: mniejsze zanieczyszczenie powietrza i wód, brak potrzeb eksploatacji ziemi, brak katastrof ekologicznych, itd.

Ale jak sprawić aby powyższe korzyści dotarły do szerszego grona odbiorców? Potrzebujemy w tym TWOJEJ pomocy! Chwyć aparat i wykonaj zdjęcie, które pomoże nam przekonać społeczeństwo do korzystania z energii odnawialnej! Może to być:

 • Interesująca perspektywa jednego lub kilku odnawialnych źródeł energii,
 • Nowe spojrzenie na produkcję energii z odnawialnych źródeł,
 • Metafora pokazująca znaczenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Konkurs fotograficzny „Odnawialne źródła energii” organizowany jest w ramach projektu „Zrównoważonych Łańcuchów Odnawialnych Źródeł Energii w Regionie Południowego Bałtyku RES-CHAINS” współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk. POMCERT, jako jednostka Uniwersytetu Gdańskiego, jest jedynym polskim partnerem i ma możliwość realizować niniejszy konkurs.

Konkurs skierowany jest do uczniów w wieku od 15 do 19 lat ze szkół województwa pomorskiego. Aby zgłosić swój udział należy przesłać zdjęcie poprzez stronę internetową http://www.res-photography.eu/pl/. Regulamin konkursu jest również dostępny pod podanym adresem. Etap przesyłania zdjęć rozpoczął się 10 kwietnia i potrwa do 31 maja 2013 r.

Spośród nadesłanych zdjęć zostanie wyłonionych i nagrodzonych 10 zwycięzców na podstawie liczby głosów oddanych na zamieszczone zdjęcia przez odwiedzających stronę konkursu.

CZYM JEST ENERGIA ODNAWIALNA?

Dynamiczny rozwój sektora energetyki odnawialnej wynika z potrzeby ochrony środowiska, wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego, oraz wypełnienia zobowiązań międzynarodowych (m.in. pakietu klimatycznego 3×20, zgodnie z którym Polska do 2020 r. ma obowiązek uzyskać 15% udziału OZE w zużyciu energii – obecnie ok. 10,5%).

Poniżej znajdziecie kilka słów o poszczególnych OZE oraz informacje jak na tle Polski wypada województwo pomorskie.

ENERGIA SŁOŃCA.

Energia słoneczna jest najszybciej rozwijającym się odnawialnym źródłem energii. Najczęściej spotykanymi sposobami jej wykorzystania są:

Ogniwa słoneczne (fotowoltaiczne) – pozwalają przekształcić energię słoneczną w energię elektryczną;

Kolektory słoneczne – pozwalają na konwersję energii słonecznej w ciepło.

Na efektywność przetwarzania energii wpływają wartości nasłonecznienia i usłonecznienia. Nasłonecznienie to roczna dawka energii przypadająca na jednostkę powierzchni (KWh/m2/rok), a usłonecznienie to czas, w którym promieniowanie słoneczne bezpośrednie dociera do konkretnego miejsca na powierzchni Ziemi.
Województwo pomorskie w skali kraju charakteryzuje się korzystnymi warunkami nasłonecznienia (ok 1200 KWh/m2/rok), głównie w pasie nadmorskim. Średnia wartość usłonecznienia na Pomorzu wynosi 1700 h/rok.


ENERGIA WIATRU.

Energia wiatru, to energia kinetyczna przemieszczających się mas powietrza, która za pomocą turbin wiatrowych przetwarzana jest w energię elektryczną.
Województwo pomorskie, ze względu na swoje położenie u wybrzeży Bałtyku, jest uprzywilejowaną lokalizacją dla rozwoju energetyki wiatrowej. Moc nominalna zainstalowanych tu turbin w 28 farmach wiatrowych wynosi łącznie 272 MW. Województwo pomorskie jest drugie pod względem mocy zainstalowanej. Absolutnym liderem jest województwo zachodnio-pomorskie (756 MW).
Energetyka wiatrowa w Polsce, bez uwzględnienia technologii współspalania, stanowi obecnie 58% mocy zainstalowanej wszystkich źródeł energii elektrycznej o pochodzeniu odnawialnym.
Nowym zjawiskiem w Polsce jest zainteresowanie budową farm wiatrowych na morzu (offshore). Aktualnie trwają prace nad ostatecznym kształtem ustawy o odnawialnych źródłach energii, która zdecyduje o postępie w inwestycjach w budowę morskich farm wiatrowych. Przy pomyślnych wiatrach pierwsze wiatraki u wybrzeży Polski mogłyby pojawić się już w 2018 roku.


BIOMASA & BIOGAZ.

Biomasa jest trzecim, co do wielkości na świecie, naturalnym źródłem energii. Zgodnie z  definicją Unii Europejskiej biomasa oznacza podatne na rozkład biologiczny frakcje produktów, odpady i pozostałości przemysłu rolnego (łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych z nim gałęzi gospodarki, jak również podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich (Dyrektywa 2001/77/WE).
Przy wytwarzaniu energii biomasę można wykorzystać w procesach bezpośredniego spalania biopaliw stałych (słoma, drewno, odpady drzewne, plony z upraw energetycznych, odpady komunalne), gazowych (biogaz), lub też przetwarzać na paliwa ciekłe (alkohol, olej). Zainteresowanie wykorzystaniem biomasy stale rośnie. Z lasów województwa pomorskiego, miejskich terenów zielonych, sadów i poboczy dróg pozyskuje się duże ilości drewna opałowego, a z tartaków i przemysłu celulozowo – papierniczego – drewna odpadowego. Innym źródłem energii z biomasy jest słoma zbóż i rzepaku. Znaczną ilość energii można pozyskać dzięki wykorzystaniu biomasy pochodzącej ze specjalnych upraw energetycznych. Przewiduje się, że z obecnych i potencjalnych zasobów biomasy można by pokryć 19% zapotrzebowania województwa pomorskiego na ciepło.

Biogaz wykorzystywany w produkcji energii można podzielić na trzy rodzaje:

 1. Biogaz z oczyszczalni ścieków, który powstaje w wyniku fermentacji nadmiernego osadu czynnego uzyskanego ze ścieków pochodzenia komunalnego, z przemysłu mięsnego i rolno-spożywczego. W województwie pomorskim w ten sposób produkuje energię elektryczną i cieplną oczyszczalnia ścieków należąca do firmy Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. oraz „Oczyszczalnia Ścieków Gdańsk Wschód”. Oczyszczalnia ścieków „Dębogórze” w gminie Kosakowo, produkuje jedynie energię cieplną .
 2. Gaz wysypiskowy, powstaje w wyniku biologicznego rozkładu substancji organicznej zawartej w odpadach komunalnych. Aktualnie na Pomorzu gaz wysypiskowy wykorzystywany jest na 4 składowiskach odpadów – Zakład Utylizacyjny Gdańsk Szadółki; Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Słupsku (Bierkowo); Eko Dolina (Koleczkowo); oraz Zakład Utylizacji Odpadów w Kwidzynie (Bądki).
 3. Biogaz rolniczy, powstaje w wyniku fermentacji odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych (odchody zwierzęce, odpady po produkcji rolnej). Obecnie biogaz rolniczy wykorzystywany jest w 6 miejscach na Pomorzu – Pawłówko, Koczała, Płaszczyca, Kujanki, Uniechówek – należące do firmy Poldanor S.A., oraz w niedawno powstałej biogazowni w Lęborku należącej do Energy-Lębork Sp. z o.o.

ENERGIA WODY.

Spośród odnawialnych źródeł energii, hydroenergia była prawdopodobnie jednym z najwcześniej i najpowszechniej stosowanych – nurt przepływającej rzeki stosowano do napędzenia młynów. Dzisiaj energia mechaniczna płynącej wody służy przede wszystkim do wytwarzania energii elektrycznej. Województwo pomorskie to region o stosunkowo dużych zasobach wód płynących. Wśród dużych elektrowni wodnych w pomorskiem należy wymienić elektrownie wodną zbiornikową Bielkowo o mocy zainstalowanej powyżej 5 MW zlokalizowaną na 27km rzeki Raduni, pomiędzy Straszynem i Łapinem. Na terenie naszego województwa znajduje się też elektrownia szczytowo-pompowa w Żarnowcu, ale tego typu elektrownie nie są uważane za odnawialne źródła energii, a jedynie jej „magazyny”. Oprócz tego energię elektryczną w województwie wytwarza 108 małych elektrowni wodnych (MEW), z czego najbardziej znane są te położone malowniczo na rzekach Raduni i Słupi.

Czytaj dalej
Konkurs ekologiczny

Konkurs ekologiczny zakończony

W konkursie wzięło udział 14 osób z klas III Ti, III TT, i I TI.
Uczestnicy przez 45 min. rozwiązywali test składający się z 50 zadań zamkniętych. Tematyka obejmowała treści z ekologii i ochrony środowiska.

Konkurs ekologiczny

 

I miejsce – Michał Płotka kl.III TI
II – Kamil Lis kl. III TI
IIIRadosław Kotkowski róznieżn III TI

Konkurs ekologiczny

Wszystkim uczestnikom dziękujemy a zwycięzcom gratulujemy. Organizatorami konkursu byli nauczyciel biologii i chemii.

Opracowała: mgr Hanna Agatowska, zdjęcia: Sławomir Łukaszuk

Czytaj dalej
Ekologiczny konkurs

Szkolny konkurs wiedzy ekologicznej

SZKOLNY KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ

 

W dniu 7 marca br. odbędzie się Szkolny Konkurs Wiedzy Ekologicznej.

 

Cele:

 • Rozwijanie zainteresowani przyrodniczych
 • Podnoszenie świadomości ekologicznej
 • Budzenie podstaw badawczych
 • Rozwijanie aktywności w działaniach na rzecz środowiska
 • Popularyzacja szeroko rozumianej ekologii
 • Przygotowanie do Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
 • Sprawdzenie wiedzy i umiejętności nabytych w szkole

 

Tematyka:

 • Wiedza z zakresu treści programowych biologii i ekologii
 • Podstawy prawne ochrony środowiska
 • Aktualności z dziedziny ochrony środowiska i przyrody

 

Zgłoszenia do 01.02.2013 u nauczycieli chemii i biologii.

Czytaj dalej
Wielka zbiórka płyt CD i DVD w lęborskim Mechaniku

Sukces wielkiej zbiórki płyt

Dzięki Wam chłopaki, dzięki Wam dziewczęta, dzięki szkoły Pracownikom i wszystkim dbającym o planetę Ochotnikom. Jesteście wielcy, jest cool, zajawka, uzbieraliśmy już prawie 14 tysięcy płyt i to jest Nasza sprawka. Planetę oczyszczamy, nagrody już mamy. Akcja trwa dalej, płyty przynoście, Wszystkich zachęcamy !!!

Wielka zbiórka płyt CD i DVD w lęborskim Mechaniku
Wielka akcja zbiórki płyt CD i DVD cieszy się w naszej Szkole ogromnym zainteresowaniem. W ciągu zaledwie 3 tygodni udało Nam się zebrać prawie 14 tysięcy płyt. Kurier firmy GLS odebrał już trzy pełne kartony, za co otrzymaliśmy 3 komplety filmów edukacyjnych z serii „Było sobie…”, i na chwilę obecną zapełnione mamy kolejne 3 kartony, które czekają na odbiór. W związku z tak dużym zaangażowaniem z Waszej strony postanowiliśmy, że…przedłużamy akcję do czerwca 2013r. i bierzemy jako Szkoła udział w rankingu ogólnopolskim. Mamy szansę na zwycięstwo, musimy tylko po nie sięgnąć. Zachęcamy do jeszcze większego zaangażowania się w zbiórkę klasy, które w szkolnej rywalizacji plasują się na czołowych miejscach, to jest klasę II TI, II TT, II W, III TT i III TI oraz pozostałych uczniów i wychowawców a także wszystkich Mieszkańców miasta Lębork i okolic.

Liczy się każda zarysowana, uszkodzona, połamana, niepotrzebna płyta. Do czerwca 2013r. należy przynosić je do Pani Anetty Treder (sala nr 6), lub do Pana Sławka (gabinet nr 127).

TUTAJ przedstawiamy ranking klasowy, który jest codziennie aktualizowany.

O tym wydarzeniu w lokalnych mediach napisali:

www.e-lebork.eu: Wielka zbiórka płyt CD/DVD
www.fm.lebork.pl: Wielka zbiórka płyt CD/DVD w ZSMI
www.fakty.lebork.pl: Wielka zbiórka płyt CD/DVD w ZSMI
www.lebork.pl: Oczyszczają ziemię ze starych płyt CD i DVD
www.gp24.pl: Oddaj stare płyty i chroń środowisko
www.lebork24.info: W Mechaniku zbierają niepotrzebne płyty kompaktowe!
www.lebork.naszemiasto.pl: W mechaniku trwa wielka zbiórka płyt. Czyszczą planetę ze śmieci
www.lebork.naszemiasto.pl: W mechaniku zakończyła się wielka zbiórka płyt CD
www.pomorskie.info: Zbiórka CD i DVD
www.kanal6.pl: Wielka zbiórka płyt!
www.e-lebork.eu: W ZSMI zebrali już 15 000 płyt

Czytaj dalej
Wielka zbiórka płyt CD i DVD w Zespole Szkół Mechaniczno - Informatycznych

Wielka zbiórka płyt CD i DVD

Wielka zbiórka płyt CD i DVD w naszej szkole ruszyła z ogromnym rozmachem, bo już pierwszego dnia zebraliśmy ponad 200 płyt. Za udział w akcji każda klasa otrzyma punkty naliczane do współzawodnictwa międzyklasowego. Im więcej płyt, tym więcej punktów.

Czytaj dalej
Wielka zbiórka płyt CD i DVD w Zespole Szkół Mechaniczno - Informatycznych

Wielka zbiórka płyt CD i DVD – RANKING

Wielka zbiórka płyt CD i DVD w naszej szkole ruszyła z ogromnym rozmachem, bo już pierwszego dnia zebraliśmy ponad 200 płyt. Za udział w akcji każda klasa otrzyma punkty naliczane do współzawodnictwa międzyklasowego. Im więcej płyt, tym więcej punktów.

Liczy się każda zarysowana, uszkodzona, połamana, niepotrzebna płyta. Do 21 grudnia należy przynosić je do Pani Anetty Treder (sala nr 6), lub do Pana Sławka (gabinet nr 127).

Poniżej przedstawiamy ranking klasowy, który będzie codziennie aktualizowany.

Lp. Klasa Ilość zebranych płyt CD/DVD
1. I a 311
2. I g 900
3. I w 187
4. II ao 25
5. II g 178
6. II w 5217
7. III aw 313
8. III g 4
9. I TE 340
10. I TI 411
11. I TM 238
12. II TI 3772
13. II TE 3942
14. II TM 333
15. III TI 1522
16. III TO 240
17. III TT 2770
18. III TM 84
19 IV TM 1310
20. IV TI 4
21. IV TT 4
22. IV TO 266
Razem: 22,521

Opracowała: mgr Anetta Treder, zdjęcia: Sławomir Łukaszuk

O tym wydarzeniu w lokalnych mediach napisali:

www.e-lebork.eu: Wielka zbiórka płyt CD/DVD
www.fm.lebork.pl: Wielka zbiórka płyt CD/DVD w ZSMI
www.fakty.lebork.pl: Wielka zbiórka płyt CD/DVD w ZSMI
www.lebork.pl: Oczyszczają ziemię ze starych płyt CD i DVD
www.gp24.pl: Oddaj stare płyty i chroń środowisko
www.lebork24.info: W Mechaniku zbierają niepotrzebne płyty kompaktowe!
www.lebork.naszemiasto.pl: W mechaniku trwa wielka zbiórka płyt. Czyszczą planetę ze śmieci
www.lebork.naszemiasto.pl: W mechaniku zakończyła się wielka zbiórka płyt CD
www.pomorskie.info: Zbiórka CD i DVD
www.kanal6.pl: Wielka zbiórka płyt!
www.e-lebork.eu: W ZSMI zebrali już 15 000 płyt
www.gazetakaszubska.pl: 15 000 niepotrzebnych płyt wymienili na nagrody. Zbierają dalej
www.leborknews.pl: Zbiórka nadal trwa

Czytaj dalej
Wielka zbiórka zużytych płyt CD i DVD

Zostań Obrońcą Planety

Masz w domu niepotrzebne płyty?. . . z muzą, z filmami, z grami a może z komputerowymi programami? Dołącz do Klubu Obrońców Planety i przynoś je śmiało do sali nr 6 – do Pani Anetty. Gdy 2000 płyt uzbieramy, dla Szkoły nagrody natychmiast wygrywamy! Człowieku w tym wieku już taka jest technika, że płyt CD i DVD nie wyrzuca się do śmietnika.

Wielka zbiórka zużytych płyt CD i DVD

Do 31 grudnia trwa płytek zbiórka, jeśli się przyłączysz uzbiera się górka. Nasz plan, uwierzcie może się ziścić, WSPÓLNIE możemy naszą planetę ze śmieci oczyścić!

Płyty CD i DVD to produkt, który bardzo powszechnie występuje w naszych domach. I nie ma w tym nic dziwnego. Bo każdego roku tylko z największych tłoczni na nasz rynek trafia ponad 160 milionów płyt. Gdyby ułożyć je jedna na drugiej powstałby stos o wysokości, bagatela, 190 kilometrów!

Wielka zbiórka zużytych płyt CD i DVD

A ta liczba to tylko kropla w morzu, nie licząc czystych płyt, które kupujemy, aby samodzielnie coś sobie na nich nagrać. Wiele z nich już po jednym, góra dwukrotnym, użyciu nie jest nam do niczego potrzebnych i – całkowicie niezgodnie z przepisami – trafia na śmietnik.

Wielka zbiórka zużytych płyt CD i DVD

Kolejne miliony nośników lądują tam z powodu zużycia (trwałość danych zapisanych na najlepszych dostępnych na rynku płytach to maksimum sto lat).

Wielka zbiórka zużytych płyt CD i DVD Kłopot tkwi w tym, że o ile dane znikną już po stuleciu, sama płyta istnieć będzie jeszcze ponad tysiąc lat! Tymczasem materiał z którego wykonane są płyty CD i DVD – poliwęglan – można bardzo łatwo przerobić i wykorzystać do konstrukcji np.: komputerów, monitorów, szklarni, zderzaków, reflektorów samochodowych i tysięcy innych rzeczy.

Wielka zbiórka zużytych płyt CD i DVD

Czwórka i program „Galileo” wraz z wydawnictwem Hippocampus, radiem Plus, tygodnikiem Teleprogram i firmą GLS zainicjowały wielką, ogólnopolską akcję zbierania zużytych płyt CD i DVD a nasza Szkoła zaangażowała się w ten projekt.

Zostań Obrońcą Planety, wiela zbiórka zużytych płyt CD i DVD. Klub Obrońców Planety

Teraz pozostało nam tylko zapełnić karton mieszczący 2000 płyt i odebrać nagrody.

Zużyte płyty proszę przynosić do sali nr 6 – do Pani Anetty Treder

lub do Pana Sławka – gabinet 127.

Opracowała: mgr Anetta Treder,  zdjęcia: www.sxc.hu

Czytaj dalej
Jesteśmy EKO - zajdziemy daleko

Jesteśmy EKO – zajdziemy daleko

W dniach od 5 do 9 listopada uczniowie wszystkich klas ZSMI brali udział w ekologicznej akcji – zbiórka makulatury. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu odbyło się dnia 9 listopada na holu głównym. Przedstawiciele klas oddawali swoje „zbiory”do komisyjnego ważenia.

Jesteśmy EKO - zajdziemy daleko

Uczniowie klasy II TE : Wiktor Hopa, Mateusz Replin, Tomasz Czoch oraz Karol Stencel pomagali przy ważeniu i przeniesieniu makulatury do magazynu pod nadzorem nauczycieli: p. Wioletty Drozd i p.Jolanty Małszyckiej. W poniedziałek 12 listopada uczniowie klasy IVTM przygotowali makulaturę do transportu pod nadzorem p. Wioletty Drozd i p. Marii Kurowskiej.

Jesteśmy EKO - zajdziemy daleko
Klasy , które zdobyły pierwsze 3 miejsca otrzymają dyplomy i nagrody. Dodatkowym wyróżnieniem dla zwycięzców są przyznane punkty we współzawodnictwie międzyklasowym. Za I miesce -30pkt, za II miejsce- 20pkt, za III miejsce -10pkt

Największym zaangażowaniem wykazały się następujące klasy:

I miejsce – kl I TI 247kg
II miejsce – kl III TO 234,5kg
III miejsce – kl IV TO 224kg

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w grudniu, podczas apelu świątecznego.

Organizatorzy:

Wioletta Drozd
Jolanta Małszycka
Maria Kurowska
Beata Pawelczyk

Opracowała: mgr Wioletta Drozd, zdjęcia: Sławomir Łukaszuk

Czytaj dalej
Komputery za tonery

Komputery za tonery

Drodzy nauczyciele i uczniowie

Po raz kolejny  nasza placówka przyłączyła do ekologicznej akcji: „Komputery za tonery”. Dlatego prosimy o przynoszenie do szkoły zużytych tonerów do drukarek. Za uzyskane w akcji pieniądze możemy zakupić pomoce dydaktyczne. W ubiegłorocznej edycji najwięcej tonerów zebrały klasy II TI, IV TI i 3TT.

Komputery za tonery
Komputery za tonery

Tonery proszę przynosić do pani Jolanty Małszyckiej do sali 129.

Czytaj dalej
Kocham, lubię, szanuję…nie śmiecę

Kocham, lubię, szanuję…nie śmiecę

„Sprzątanie Świata”, to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw.

Kocham, lubię, szanuję…nie śmiecę
Kocham, lubię, szanuję…nie śmiecę

Jak co roku, także i w tym uczniowie naszej szkoły również zaangażowali się w sprzątanie okolic jeziora Lubowidz. W tym roku zaangażowali się uczniowie klas II TM oraz II TE.

Kocham, lubię, szanuję…nie śmiecę
Kocham, lubię, szanuję…nie śmiecę
Kocham, lubię, szanuję…nie śmiecę
Kocham, lubię, szanuję…nie śmiecę

Akcja rozpoczęła się na pętli autobusowej, uczniowie wraz z opiekunami, p. Joanną Zielińską, Kamilą Gierszewską i Agnieszką Lenartowicz przeszli na plażę „MiniMax” a następnie przeszli na plażę przy „ZWAR” oraz „LOK”.

Kocham, lubię, szanuję…nie śmiecę
Kocham, lubię, szanuję…nie śmiecę

Po zebraniu „góry” śmieci, uczniowie rozpalili ognisko i upiekli kiełbaski ufundowane przez organizatora akcji w Lęborku, Starostwo Powiatowe.

Opracowała: mgr Agnieszka Lenartowicz, zdjęcia: mgr Agnieszka Lenartowicz


Czytaj dalej