Strategia RP na rzecz Młodego Pokolenia. Zgłoś się na konferencję.

Za tydzień – 13 kwietnia – odbędzie się wojewódzka konferencja konsultacyjna, podczas której młodzi ludzie z Pomorskiego będą mogli zgłosić pomysły do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”, wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

– Konsultacje wojewódzkie ogólnopolskiego dokumentu strategicznego dla młodzieży to pierwsza w historii naszego państwa inicjatywa, w której przedstawiciel administracji rządowej zaprasza młodych Polaków do tworzenia strategii państwa polskiego, a tym samym do wspólnego decydowania o przyszłości Polski. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału, bez względu na poglądy – mówi inicjator konsultacji Piotr Mazurek, pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W konsultacjach „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia” skierowanych do młodzieży, uczniów, studentów i doktorantów, podejmowane są dyskusje poświęcone ważnym tematom dla młodego pokolenia Polaków. Celem konsultacji wojewódzkich jest zebranie opinii i wypracowanie rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

Dyskusje, w ramach konsultacji, podzielone są na sześć tematów:
•    edukacja i szkolnictwo wyższe
•    rynek pracy i przedsiębiorczość
•    społeczeństwo obywatelskie i kultura
•    polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa
•    zdrowie i sport
•    ekologia i klimat.

Pomorskie konsultacje rozpoczną się 13 kwietnia br. o godz. 17.

Aby wziąć udział należy wypełnić formularz zgłoszeniowy – https://strategiadlamlodych4.webankieta.pl/

Zapisy do 12 kwietnia
 (poniedziałek) do godziny 12.

Konsultacje, z powodu epidemii, będą odbywać się w formie wideokonferencji.

Harmonogram konsultacji dla kolejnych województw będzie ogłaszany na oficjalnej stronie konsultacji https://www.gov.pl/DlaMlodych. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w pracach nad tworzeniem projektu „Strategii RP na Recz Młodego Pokolenia”.

Pierwsze trzy spotkania konsultacyjne, dla województwa mazowieckiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego zakończyły się dużym sukcesem angażując młodych ludzi z ponad 350 organizacji i środowisk młodzieżowych. Uczestnicy konsultacji wypracowali ponad 740 wniosków z analizy stanu obecnego i zaproponowali aż 546 rozwiązań.

Organizatorem konsultacji jest Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Piotr Mazurek i Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem.

Czytaj dalej

Mamy Mistrza Europy

Nikodem Labuda uczeń klasy IVTI należy do klubu Tytan Team. Na siłowni ćwiczy od 5 lat a trójbojem siłowym zajmuje się od ponad  2 lat. Na każdych zawodach bije rekordy, z czego jest bardzo zadowolony. W roku szkolnym 2020/2021 zdobył nie tylko tytuł mistrza Polski ale i Europy. Jego ostatnie osiągnięcia to:

  • I miejsce na mistrzostwach Polski GPC w martwym ciągu
  • I miejsce na mistrzostwach Polski GPC w wyciskaniu monster
  • Rekord Polski w martwym ciągu w kategorii teeneger 82,5kg
  • Rekord Polski w monsterze w kategorii teeneger 82,5kg
  • I miejsce na mistrzostwach Europy XPC w trójboju siłowym 
  • Rekord Europy w przysiadzie w federacji XPC

Nikodemowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wychowawca klasy
I.Labuda

Czytaj dalej

Życzenia Wielkanocne

Radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych Wiary, Nadziei i Miłości, a także radosnego wiosennego nastroju życzy dyrektor, grono pedagogiczne, pracownicy i cała społeczność uczniowska Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku.

Czytaj dalej

Zmiany w organizacji nauki praktycznej zawodu od 29.03.2021 do 11.04.2021

Informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe ograniczeniem objęto również praktyczną naukę zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników.

W związku z powyższym:

  1. Przedłuża się prowadzenie kształcenia zdalnego.
  2. Od 29 marca do 11 kwietnia br. zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu będą prowadzone zdalnie.
  3. Ponadto do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Załączam również komunikat z dnia 26 marca 2021 r.:

https://www.kuratorium.gda.pl/od-29-marca-do-11-kwietnia-zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-praktyczna-nauka-zawodu-i-mlodociani-pracownicy/

Czytaj dalej

Dzień Chorób Rzadkich 28 luty 2020

Dzień Chorób Rzadkich to oficjalna międzynarodowa kampania mająca na celu podniesienie świadomości społeczeństwa na temat chorób rzadkich i pokazanie jaki wpływ mają one na codzienność osób chorujących. Po raz pierwszy dzień ten był obchodzony w 2008 w Stanach Zjednoczonych i przez 13 lat objął 36 państw. Na cały świecie ponad 6000 różnych chorób rzadkich a cierpi na nie ponad 300 milinów osób. W krajach Unii Europejskiej dotykają one 6-8% społeczeństw a w Polsce liczba ta sięga 2,5-3 milionów osób. 

Uczniowie naszej szkoły w geście solidarności wykonali na lekcji plastyki plakaty oraz przygotowali swoje zdjęcia w kolorach tegorocznej kampanii. 

Hasło roku 2021 to:

Rzadkość jest LICZNA
Rzadkość jest SILNA
Rzadkość jest WYJĄTKOWA

Zapraszamy również do obejrzenia oficjalnego filmu tegorocznych obchodów, który przestawia historie  6 bohaterów z 6 kontynentów . 

Czytaj dalej

Wielkanocna paka dla bezdomnego zwierzaka

Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli, rodziców oraz uczniów do włączenia się w akcję Samorządu Uczniowskiego, pod hasłem:

“Wielkanocna paka dla bezdomnego zwierzaka”

Waszymi darami w postaci karmy dla zwierząt chcielibyśmy wspomóc los zwierząt ze Schroniska w Dąbrówce koło Wejherowa.

Od 1.03 do 27.03.2021 będziemy zbierać karmę oraz pieniądze do puszki. Prosimy, aby przynosić ją do sali nr 21 do p. Joanny Zielińskiej, która jest dostępna w następujących godzinach:

Poniedziałek 12:00- 14:30
Wtorek 12:00-16:00
Środa 8:00- 12:00
Czwartek 12:00- 14:30

Opiekun samorządu
J. Zielińska

Czytaj dalej

Kocham pomagać!

Pod takim hasłem odbył się 14 lutego 2021 roku Walentynkowy Piknik dla Laury Paczuła, której rodzina, znajomi i wszyscy chętni ludzie próbują zebrać niebagatelną kwotę- 9 milionów złotych.
Pomocni z Mechanika (Jakub Pieniążek, Miłosz Wenta, Kacper Grzenkowicz , Sebastian Mac wraz z opiekunem- Beatą Hrycyk) oraz uczennicami SP w Bukowinie wraz z opiekunem- Izabelą Hrycyk, aktywnie włączyli się do akcji.

Zebrana kwota z loterii- 1146,77 zł.
Wpłaty do puszek:
246,55 – Pomocni z Mechanika;
220,95 – ZSP w Bukowinie.

Na początku roku szkolnego zorganizowano wraz z klasą IIteb challenge dla dziewczynki.
Rodzice i młodzież licznie i aktywnie biorą udział w licytacjach dla Laurki.
„Nie każdemu możemy pomóc, ale każdy może pomóc” – to nasze hasło – motywator.

Organizator akcji:
Beata Hrycyk

Czytaj dalej

Ogólnopolskie wyróżnienie dla naszych absolwentów technikum

Informuję, iż w styczniu br. zostały ogłoszone wyniki XIV. edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich „Technik Absolwent 2020” i dwójka absolwentów naszej szkoły, tj. Przemysław Jędrzejczyk – technik mechatronik oraz Adrian Jasek – technik informatyk, otrzymało wyróżnienie.

Wymienione osoby ukończyły naszą szkołę uzyskując wysoką średnią ocen w swojej czteroletniej edukacji, a także wysoką punktację z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie , jak i wysoki wynik procentowy z egzaminu maturalnego.

Do w/w konkursu zgłosiły tych absolwentów wychowawczynie, tj. p. Jolanta Małszycka i p. Joanna Zielińska.
Adrian Jasek jest drugim z kolei absolwentem naszej szkoły, który w roku szkolnym 2019/20 uzyskał tytuł Primus Inter Pares.

Maria Kurowska

Czytaj dalej