Pierwsze powiatowe drużynowe mistrzostwa szkół ponadpodstawowych w szachach

W ramach Licealiady odbyły się w naszej szkole pierwsze w historii tych zawodów Powiatowe drużynowe mistrzostwa szachowe dla szkół ponadpodstawowych. Udział w zawodach wzięły cztery czteroosobowe drużyny składające się z trzech chłopców i jednej dziewczyny. Zawody rozgrywane były na czterech szachownicach, drużyny grały systemem każdy z każdym. Organizatorem i sędzią głównym zawodów był Piotr Paszkowiak, zaś nagrody w postaci pucharów i dyplomów ufundowało Starostwo Powiatowe w Lęborku. Pomoc logistyczna zapewnił nowopowstały lęborski klub szachowy „Magnat”. Zawody odbyły się w przyjaznej atmosferze, kolejne miejsca zajęły drużyny: zwyciężyła czwórka szachistów z ZSGŻiA, na drugim miejscu uplasowała się ekipa z LO1, kolejne miejsce zajęła drużyna z PCE ZSP, zaś nasza drużyna w składzie Dawid Gerlach, Kamil Buszman, Kacper Malek i Wiktoria Głos zajęła po zaciętej walce 4 miejsce.

Opracował: Piotr Paszkowiak

Czytaj dalej

Akcja krwiodawstwa – 5 października 2021

W kolejnej akcji oddawania krwi przez nasza szkole udział wzięło 11 uczniów z klas maturalnych oraz 3 nauczycieli. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu 12 stałych i 2 pierwszorazowych krwiodawców oddaliśmy łącznie ponad 6 litrów krwi. Szczególne podziękowania od młodych krwiodawców otrzymuje załoga Terenowego Oddziału Stacji Krwiodawstwa w Lęborku, czyli pani Mirosława Swiątczak, pani Elżbieta Czaja, pani Magdalena Szrywer-Pieda oraz doktor Bernadetta Lewicka.  

Czytaj dalej

Wycieczka nagrodowa do Wrocławia 2021

W dniach od 20 do 22 września 2021 roku najlepsi uczniowie z naszej szkoły
uczestniczyli w wycieczce nagrodowej do Wrocławia.
W drogę wyruszyliśmy 20 września o 7:00. Wszyscy w dobrych humorach zajęli
miejsca w autokarze. Po kilkunastu minutach podróży przyszedł czas na gry
integracyjne. Uczniowie grali w karty i inne gry, dzięki którym poznawali się
nawzajem. Poprzez umilenie czasu tymi zabawami trasa minęła bardzo szybko.
Około godziny 16:00 zameldowaliśmy się w „Green Hostel” we Wrocławiu. Po
rozpakowaniu się i zapoznaniu z obiektem zwartą grupą ruszyliśmy w kierunku
Ogrodu Japońskiego, na którego zwiedzanie była przeznaczona godzina. Po tym
czasie wróciliśmy do hostelu na obiadokolację. Posiłek był spożywany w 4
grupach ze względu na małą ilość miejsc na stołówce. O godzinie 20:00
udaliśmy się na pokaz fontanny multimedialnej, a po nim pojechaliśmy
autokarem na Stare Miasto. Mieliśmy tam czas wolny, można było zrobić jakieś
małe zakupy lub po prostu podziwiać miasto nocą. Do hostelu wróciliśmy na
piechotę.
Kolejnego dnia już od wczesnych godzin w grupach podążaliśmy na śniadanie.
Na jedzenie żaden z uczestników nie narzekał. Przed godziną 11:00 udaliśmy się
na zwiedzanie Panoramy Racławickiej oraz Muzeum Narodowego. Podczas
wpatrywania się w obraz Bitwy pod Racławicami w oczach każdego z uczniów
oraz nauczycieli można było dostrzec wielki podziw oraz zaciekawienie. Po
wyjściu z muzeum czekał już na nas przewodnik, który oprowadził nas po
mieście i wskazał wiele ciekawych budynków, takich jak na przykład Katedra
św. Jana Chrzciciela lub Ratusz. Po drodze przewodnik zwracał uwagę na
ciekawe figurki krasnali, które rozmieszczone są po całym mieście. O godzinie
16:00 przyszedł czas na zwiedzanie Hydropolis. Poznaliśmy tam różne
ciekawostki dotyczące wody jak i istot w niej żyjących. Po całym dniu
zwiedzania z apetytem spożyliśmy obiadokolację w naszym hostelu. Z pełnymi
brzuchami udaliśmy się do Galerii, gdzie każdy miał czas dla siebie. O 21:00
zebraliśmy się przed kinem, aby udać się na film pod tytułem „Najmro”. Był on
bardzo ciekawy. Po filmie udaliśmy się do naszego miejsca zakwaterowania,
gdzie uczniowie po wcześniejszym wykąpaniu się, integrowali się poprzez różne
gry karciane.
Trzeciego dnia po śniadaniu poszliśmy do zoo. Na zwiedzanie były przeznaczone
3 godziny. Wszyscy podzielili się na kilka grup i udali się w różne części zoo. Na
tym terenie była również możliwość zwiedzania Afrykarium. Atrakcja ta robiła
duże wrażenie na uczestnikach wycieczki. Wszyscy podziwiali zwierzęta z
wielkim zaciekawieniem. O godzinie 13:00 przyszedł niestety czas powrotu do
Lęborka. W autobusie na każdego czekała przekąska w postaci dwóch bułek,
banana, batona oraz napoju. W drodze powrotnej uczniowie dalej grali w różne
gry. Mniej więcej w połowie trasy wstąpiliśmy do restauracji McDonald, gdzie
każdy mógł zamówić sobie coś do zjedzenia. Po spożyciu posiłku udaliśmy się
już prosto do Lęborka, do którego dojechaliśmy około godziny 21:00.
Kierownikiem wycieczki była Pani Joanna Zielińska, zaś opiekunami Pani
Marlena Pepłowska, Pan Mirosław Naczke i Pan Leszek Lubecki.

Opracował: Sebastian Półczyński

Czytaj dalej

Przypominamy zasady korzystania z biblioteki szkolnej.

REGULAMIN BIBLIOTEKI, WYPOŻYCZALNI SZKOLNEJ

W CZASIE PANDEMII

OPRACOWANY NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH MZ, GIS, MEN ORAZ REKOMENDACJI BIBLIOTEKI NARODOWEJ CELEM ZMINIMALIZOWANIA ZAGROŻEŃ ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB CHOROBĄ COVID – 19

 REGULAMIN OKREŚLA SPOSÓB UDOSTĘPNIANIE KSIĘGOZBIORU ORAZ  ZWROTU WYPOŻYCZEŃ.

Obowiązki czytelników

 1. Do pomieszczeń biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowi danej szkoły.
 2. Należy przestrzegać zalecanych zasad bezpieczeństwa sanitarnego: zakrywanie nosa i ust przy użyciu maseczek  oraz zdezynfekowanie rąk przed wejściem do wypożyczalni.
 3. Uwzględniając rozkład pomieszczenia biblioteki do  wypożyczalni wchodzi tylko jeden czytelnik i zachowuje wyznaczony dystans społeczny.
 4. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz – nie ma otwartej czytelni, wolnego dostępu do księgozbioru.
 5. Czytelnicy mogą zamawiać książki drogą elektroniczną przez dziennik szkolny, telefonicznie lub osobiście.
 6. Lektury szkolne dla poszczególnych klas zamawiane będą przez nauczyciela j. polskiego, a przygotowany zestaw przekazany do klasy przez łącznika (wraz z kopią listy, z nazwiskami uczniów i numerami inwentarzowymi wypożyczonych książek).
 7. Uczniowie zwracają książki do biblioteki  indywidualnie składając je we wskazanym miejscu. Będą one oznakowane datą zwrotu i poddane kwarantannie zgodnie z zaleceniami MEN, MZ i GIS i rekomendacjami BN.
 8. W pomieszczeniu biblioteki uczniów obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem.
 9. Książki wypożyczamy na okres miesiąca z możliwością przedłużenia czasu zwrotu.
 10.  Uczeń, który zgubi  lub zniszczy książkę zobowiązany jest odkupić taką sama lub wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
 11.  Uczniowie kończący naukę w szkole lub przerywający naukę z różnych powodów zobowiązani są do rozliczenia z wypożyczeń.

 Nauczycieli odwiedzających bibliotekę obowiązują przyjęte zasady bezpieczeństwa sanitarnego.

Obowiązki bibliotekarza

 1. Nauczyciel bibliotekarz obsługujący czytelników jest zobowiązany do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk lub zakładania jednorazowych rękawiczek ochronnych, osłaniania nosa i ust maseczką ewentualnie przyłbicą.
 2. Zachowuje bezpieczną odległość od uczniów i współpracowników.
 3. Wietrzy pomieszczenie biblioteki, dezynfekuje blat lady bibliotecznej po przyjęciu zwrotu i udostępnieniu księgozbioru.
 4. Pracownik biblioteki odizolowuje zwrócone książki, oznacza je datą zwrotu i przestrzega zasad kwarantanny zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS.
 5. Bibliotekarz udostępnia księgozbiór, udziela informacji, również telefonicznie lub przez dziennik elektroniczny.
 6. Współpracuje z pozostałymi nauczycielami, przygotowując zestawy uprzednio zamówionych lektur,  podręczników i przekazuje je przez łącznika.

Po zakończeniu pracy biblioteki – na koniec dnia – pracownicy dezynfekują środkami zapewnianymi przez szkołę powierzchnie płaskie  i sprzęty w pomieszczeniu biblioteki.

Czytaj dalej

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych zapoczątkowany został w końcu XX wieku. To wówczas Międzynarodowe Stowarzyszenia Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Libriarianship – IASL) zainicjowało obchody Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych, w czwarty poniedziałek października.

 Od 2008 roku  obchodzimy w październiku Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.

Z początkiem października po raz kolejny rozpoczynamy akcjęDaj książce drugą szansę”, która wpisuje się w idee BOOKCROSSINGU. Na holu szkolnym  będą udostępnione książki, które można wybierać i zabierać ze sobą  pamiętając o przestrzeganiu obowiązujących zasad sanitarnych. 

Akcja Daj książce drugą szansę będzie kontynuowana w kolejnych miesiącach w czytelni biblioteki szkolnej.

Czytaj dalej
Zdolni z Pomorza

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU „ZDOLNI Z POMORZA – POWIAT LĘBORSKI” NA ROK SZKOLNY 2021/2022

04.10.2021 r. rusza rekrutacja uzupełniająca do projektu „Zdolni z pomorza – powiat lęborski” dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, która będzie przebiegała do momentu zrekrutowania pełnych grup.

Wnioski należy składać w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lęborku ul. Okrzei 15a.

Obszar wsparcia, dla których realizowana jest rekrutacja uzupełniająca:

Dla klas VII-VIII szkół podstawowych

– obszar kompetencji społecznych (w którym miejsce dla siebie znajdą uczennice i uczniowie, których interesuje język polski, historia, WOS, sztuka, filozofia itp.)
– matematyka
– fizyka
– informatyka
– biologia
– chemia

Dla uczniów szkół ponadpodstawowych

– obszar kompetencji społecznych (w którym miejsce dla siebie znajdą uczennice i uczniowie, których interesuje język polski, historia, WOS, sztuka, filozofia itp.)
– matematyka
– chemia
– fizyka
– biologia

Dokumenty do pobrania ze strony:
https://www.powiat-lebork.com/starostwo/projekty/projekty-aktualnie-realizowane-przez-starostwo-powiatowe-w-leborku/zdolni-z-pomorza-2/rekrutacja-uzupelniajaca-do-projektu-zdolni-z-pomorza-powiat-leborski-na-rok-szkolny-20212022/

Czytaj dalej

Szanowni mieszkańcy Miasta Lęborka

Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań. Każdy z nas ma ustawowy obowiązek dokonania spisu.

Możecie Państwo skorzystać z aplikacji znajdującej się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem https://nsp2021.spis.gov.pl

Istnieje również możliwość dokonania spisu w Urzędzie Miejskim w Lęborku przy ul. A. Krajowej 14:

 1. Hol główny urzędu – stanowisko czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 1100 – 1400.
 2. budynek „E” urzędu (wejście od strony parkingu) pokój Nr 8 i 11 – stanowiska czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1500.

Do dyspozycji Państwa są rachmistrze, którzy mogą dotrzeć do respondentów osobiście lub dokonać spisu przez telefon. W tym celu należy skontaktować się z Zastępcą Gminnego Komisarza Spisowego, celem umożliwienia respondentom umawiania się na konkretne terminy: Elżbieta Wajchert – telefon 59 8637 839.

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowej pomocy, proszę o kontakt pod numerem telefonu – 22 279 99 99.

Możecie Państwo również dokonać spisu siebie i swojej rodziny lub poprosić o kontakt konsultanta, w dogodnym dla Was momencie czasowym.

Narodowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań trwa do 30 września 2021 roku. Zwracam się więc do Państwa z gorącą prośbą o wzięcie udziału w powszechnym spisie ludności.

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

Czytaj dalej

Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci

Drodzy uczniowie i rodzice !!!

Nasza szkoła przystąpiła do projektu  “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.

Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.

W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma   bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego lub materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci!

Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty sprzęt na rzecz wybranej szkoły. 

,,Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy!!!’’

Termin Akcji: do 24.09.2021

Miejsce Akcji: Duży magazyn pod aulą ZSMI

Dodatkowych informacji udzielają:

 • p. Jolanta Małszycka sala 121
 • p. Krystyna Płotka sala 2

PARTNERZY  AKCJI :

Operatorem Akcji jest Green Office Ecologic Spółka z o.o. 
Siedziba Spółki – Warszawa 00-074, ul. Trębacka 4
Kontakt telefoniczny: 669-482-511 ;  83 341 75 94 wew. 23;  w godz. 8:00 – 16:00
e-mail:eko.szkoly@greenoffice.co / www.dzieci-zbieraja-elektrosmieci.pl

ZBIERAMY: KOMPUTERY, DRUKARKI, MONITORY, TELEFONY, SPRZĘT RTV I AGD, BATERIE, AKUMULATORY, KABLE, TUSZE ATRAMENTOWE, ITP. 

NIE ODBIERAMY TONERÓW  I ŚWIETLÓWEK

Czytaj dalej
Logo ZSMI

Zebranie Rodziców – 15.09.2021 r. godz. 16:00

Spotkania z wychowawcami odbędą się według niżej cytowanego harmonogramu:

Klasa 1 ae – wych.  S.Wiśniewski – sala 141

Klasa 1 g wych.  M.Ciupa – sala 6

Klasa 1 w – wych. I.Kosmala – sala 10

Klasa 1 TEP – wych. K.Gierszewska – sala 27

Klasa 1 TI – wych. J.Małszycka  – sala 121

Klasa 1 TM – wych.  J.Zielińska – sala  21

Klasa 2 TEP – wych. B.Hrycyk – sala 11

Klasa 2 TI – wych. M.de Castro – sala 137

Klasa 2 TM – wych. A.Lenartowicz – sala 144

Klasa 2 ae – wych.  M.Kurowska – sala 142

Klasa 2 w – wych.  R.Joniec – sala 22

Klasa 3 TEa – wych. J.Lipiński – sala 06

Klasa 3 TEb – wych. A.Labuda – sala 28

Klasa 3 TIa – wych. H.Agatowska – sala 15

Klasa 3 TIb – wych. K.Szałajko – sala 128

Klasa 3 TIc – wych. J.Renk – sala 140

Klasa 3 TId – wych.I.Czerwińska – sala 139

Klasa 3 TMa – wych.  A.Czarnacki – sala  23

Klasa 3 TMb – wych. M.Gębarowska – sala 114

Klasa 3 ae – wych.  M.Stawrosiejko – sala 145

Klasa 3 as – wych. D.Niedbała – sala 143

Klasa 3 gwa –wych. P.Kaliciński – sala 26

Klasa 3 gwb –wych. K.Treder – sala 125

Klasa 4 TE – wych. M.Ziemienowicz – sala 14

Klasa 4 TI – wych. G.Tracewicz – sala 129

Klasa 4 TIs – wych. E.Kobeszko – sala  123

Klasa 4 TM – wych. P.Paszkowiak– sala 138

Nauczyciele niebędący wychowawcami ze względów epidemiologicznych nie pełnią dyżuru w pokoju nauczycielskim

Czytaj dalej

Akcje krwiodawstwa w ZSMI

Zapraszamy i zachęcamy wszystkich pełnoletnich uczniów oraz oczywiście nauczycieli do udziału w akcji oddawania krwi.

W dniu 5 października (wtorek) zapraszamy uczniów i nauczycieli z naszej szkoły do oddania krwi w Terenowym Oddziale w Lęborku

Krew jest bezcennym lekiem, który tylko człowiek może podarować drugiemu człowiekowi.

 Dlaczego warto zostać krwiodawcą?

Decyzja o oddaniu krwi, staniu się krwiodawcą, to początek drogi do zyskania ogromnej satysfakcji, wypływającej ze wiadomości, że być może Twoja krew uratuje życie innego człowieka. To również sposób na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa własnego i spokoju o bezpieczeństwo zdrowia i życia osób Ci najbliższych.

Już po pierwszej donacji poznasz grupę swojej krwi, która zostanie wpisana do legitymacji hdk – może przydać Ci się to w przyszłości – nawet wielokrotnie.

Po drugiej donacji krwi otrzymasz bezpłatnie Kartę Identyfikacyjną Grupy Krwi.

Jako krwiodawca masz zapewnioną bieżącą kontrolę stanu swojego zdrowia – ogólne badanie lekarskie i systematycznie aktualizowane wyniki badań laboratoryjnych.

Komu pomagasz? Wszystkim chorym, potrzebującym krwi oraz samemu sobie. Kiedyś też możesz jej potrzebować.

Jeśli jesteś już pełnoletni, a nie przekroczyłeś 65-ego roku życia, ważysz 50 kg lub więcej, Twoje samopoczucie nie budzi niepokoju, masz dobrą wolę pomagać innym ludziom, to zgłoś swoją chęć do udziału w akcji

w sali 138 u p. Piotra Paszkowiaka.

W dniu 5 października (wtorek) wybierz się do szkoły najlepiej po lekkim, beztłuszczowym posiłku. Koniecznie weź ze sobą dokument tożsamości (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).

Po oddaniu krwi przekonasz się, że naprawdę warto zostać krwiodawcą!

Krew jest jak dotychczas lekiem, którego nie da się zastąpić żadnym innym. Niezbędna jest w wielu stanach zagrożenia życia (masywne krwotoki, urazy, wypadki) jak również w leczeniu niedokrwistości towarzyszącej wielu chorobom w tym nowotworowym.

Krew jest najcenniejszym darem,

jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi

Oddawanie krwi nie wiąże się z żadnym ryzykiem, jest BEZPIECZNE i nie stanowi zagrożenia dla Twojego zdrowia czy życia. 

Krew pobierana jest przy użyciu sprzętu jednorazowego użytku, przez profesjonalny personel medyczny, więc nic Ci nie grozi, a:

 • ratujesz życie i zdrowie drugiego człowieka,
 • zawsze, gdy oddajesz krew, masz wykonane badania laboratoryjne,
 • w dniu oddania oraz w kolejnym dniu po oddaniu krwi przysługuje Ci zwolnienie ze szkoły,
 • możesz uzyskać zwrot kosztów przyjazdu do Lęborka,
 • otrzymujesz 8 czekolad jako ekwiwalent kaloryczny.
Czytaj dalej