Narodowe Czytanie Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej

W dniu 8 września Miejska Bibliotka Publiczna  zaprosiła  do wzięcia udziału w kolejnej edycji Narodowego Czytania.  W roku 2023  czytano  Nad Niemnem E. Orzeszkowej.

W imprezie czytelniczej uczestniczyli  uczniowie z kl. III TEP – Dawid Babij, Maksymilian Rydzewski oraz Jakub Zaborowski, a utrwalał na zdjęciach P. Gałafin.

Miejska Biblioteka Publiczna zaprosiła także do  sprawdzenia  swojej znajomość lektury w grze Mezalians na platformie ActionTrack  w formie zabawy terenowej.

Wspólne czytanie, które odbywało się na ulicy Staromiejskiej, przy fontannie poprzedziło czytanie w bibliotece szkolnej. Uczniowie przedstawili dialog między Benedyktem Korczyńskim, a Teofilem Różycem, przeplatany fragmentami  malowniczych   opisów  przyrody.

 Biblioteka Miejska przekazała do szkolnej biblioteki ZSMI kilka pozycji książkowych oraz grę planszowa Kultowy Lębork, którą można wypożyczać lub korzystać na miejscu w czytelni biblioteki. Istnieje tez możliwość wzięcia udziału w grze Mezalians.

Biblioteka zaprasza.

Czytaj dalej

Zrób przelew życia i uratuj je innym!

Zapraszamy i zachęcamy wszystkich pełnoletnich uczniów oraz nauczycieli do udziału w akcji

Zrób przelew życia i uratuj je innym 

W dniu 25 września 2023r. (poniedziałek) zapraszamy do oddania w Terenowym Oddziale w Lęborku krwi – bezcennego leku, który tylko człowiek może podarować drugiemu człowiekowi.

Dlaczego warto zostać krwiodawcą?


Decyzja o oddaniu krwi, staniu się krwiodawcą, to początek drogi do zyskania ogromnej satysfakcji, wypływającej ze wiadomości, że być może Twoja krew uratuje życie innego człowieka. To również sposób na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa własnego i spokoju o bezpieczeństwo zdrowia i życia osób Ci najbliższych.

Już po pierwszej donacji poznasz grupę swojej krwi, która zostanie wpisana do legitymacji hdk – może przydać Ci się to w przyszłości – nawet wielokrotnie.

Po drugiej donacji krwi otrzymasz bezpłatnie Kartę Identyfikacyjną Grupy Krwi.

Jako krwiodawca masz zapewnioną bieżącą kontrolę stanu swojego zdrowia – ogólne badanie lekarskie i systematycznie aktualizowane wyniki badań laboratoryjnych.

Komu pomagasz? Wszystkim chorym, potrzebującym krwi oraz samemu sobie. Kiedyś też możesz jej potrzebować.

Jeśli jesteś już pełnoletni, a nie przekroczyłeś 65-ego roku życia, ważysz 50 kg lub więcej, Twoje samopoczucie nie budzi niepokoju, masz dobrą wolę pomagać innym ludziom, to zgłoś swoją chęć do udziału w akcji

zrób przelew życia i uratuj je innymw sali 138 u p. Piotra Paszkowiaka.

W dniu 25 września (poniedziałek) wybierz się do szkoły najlepiej po lekkim, beztłuszczowym posiłku. Koniecznie weź ze sobą dokument tożsamości (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).

Po oddaniu krwi przekonasz się, że naprawdę warto zostać krwiodawcą!

Krew jest jak dotychczas lekiem, którego nie da się zastąpić żadnym innym. Niezbędna jest w wielu stanach zagrożenia życia (masywne krwotoki, urazy, wypadki) jak również w leczeniu niedokrwistości towarzyszącej wielu chorobom w tym nowotworowym.

Krew jest najcenniejszym darem, jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi

Oddawanie krwi nie wiąże się z żadnym ryzykiem, jest BEZPIECZNE i nie stanowi zagrożenia dla Twojego zdrowia czy życia. 

Krew pobierana jest przy użyciu sprzętu jednorazowego użytku, przez profesjonalny personel medyczny, więc nic Ci nie grozi, a:

  • ratujesz życie i zdrowie drugiego człowieka,
  • za każdym razem gdy oddajesz krew, masz wykonane badania laboratoryjne,
  • w dniu oddania oraz w kolejnym dniu po oddaniu krwi przysługuje Ci zwolnienie ze szkoły,
  • możesz uzyskać zwrot kosztów przyjazdu do Lęborka,
  • otrzymujesz 9 czekolad jako ekwiwalent kaloryczny.
Czytaj dalej
Zdolni z Pomorza

Wycieczka edukacyjna w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”

Zapraszamy uczestników i uczestniczki projektu „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski” realizowanego przez Powiat Lęborski oraz współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 3 „Edukacja”; Działanie 3.2 „Edukacja Ogólna”, Poddziałanie 3.2.2 „Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego”) do zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i zasad uczestnictwa w wycieczce edukacyjnej organizowanej w terminie: 21.09.2023 r. – 23.09.2023 r.

Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły do 15 września 2023 r. lub do momentu zrekrutowania pełnej grupy uczestników.

Podpisany formularz rekrutacyjny wraz załącznikami do regulaminu każdy kandydat może złożyć: w Biurze Projektu, Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, (pok. nr 17) lub w formie elektronicznej, wysyłając skan na adres e – mail: mk.maszota@starostwolebork.pl

Dokumenty do pobrania:

UWAGA! Przypominamy Każdy uczestnik, który weźmie udział w wycieczce obowiązkowo musi posiadać ze sobą ważną legitymację szkolną oraz ważny dowód osobisty – ze względu na wyjazd do Skalnego Miasta w Adršpach (Republika Czeska).

Czytaj dalej

Pojedynki na 64 polach

Pojedynki na 64 polach w nowym roku szkolnym 2023/2024

Biblioteka szkolna zaprasza do sprawdzenia się w grze w szachy. Królewska gra, jaką są szachy, to znakomita lekcja myślenia taktycznego i strategicznego. Przyjdź i sprawdź swoje umiejętności szachowe.

miejsce: biblioteka szkolna ZSMI

termin: każdy poniedziałek i czwartek, godz. 10.35-10.55 (długa przerwa)

przeciwnik: Piotr Paszkowiak

czas gry: szachy błyskawiczne – 5 minut na przeciwnika.

Czytaj dalej

KIERMASZ UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW

Zbiórka używanych podręczników rozpocznie się w dniach 05.09 – 12.09  

w czasie przerw po 1, 2 i 3 godzinie lekcyjnej w sali 29 (kantorek sali fizyki). 

UWAGA! Podręczniki na pierwszej stronie muszą być podpisane ołówkiem: 

 imieniem, nazwiskiem oraz ceną. Dodatkowo przy oddaniu książek musi być załączona kartka z tytułami książek i cenami. 

Od ceny podręcznika będzie pobierane 10% na działalność Samorządu Uczniowskiego.  

SPRZEDAŻ UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW odbędzie się w dniach 13.09 – 15.09 TYLKO w czasie przerw po 1, 2 i 3 godzinie lekcyjnej w sali 29 (kantorek sali fizyki). 

opiekun SU: J.Zielińska

Czytaj dalej

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Informuję, że uroczystość inauguracji nowego roku szkolnego rozpocznie się o godz. 10:00 w Auli ZSMI. Po uroczystości odbędą się spotkania klas z wychowawcami.

Klasa 1 am – wych.  M. Stawrosiejko – sala 125

Klasa 1 g – wych. G. Pelowski – sala 22

Klasa 1 w – wych. J. Słoniec – sala 6

Klasa 1 TEP – wych. I. Czerwińska  – sala 142

Klasa 1 TI – wych. I. Labuda – sala 126

Klasa 1 TM – wych. P. Paszkowiak – sala 123

Klasa 1 TMA – wych.  M. Ziemienowicz  – sala 14

Klasa 2 am – wych.  R. Kamińska  – sala 23

Klasa 2 wa  – wych. A. Borowski  – sala 138

Klasa 2 wb – wych. K. Rębowska  – sala 27

Klasa 2 TI – wych. P. Kaliciński – sala 144

Klasa 2 TIP – wych. W. Drozd  – sala 145

Klasa 2 TM – wych.  G. Tracewicz  – sala 129

Klasa 2 TME – wych. B. Dzienisz  – sala 26

Klasa 3 ae – wych. S. Wiśniewski  – sala 141

Klasa 3 g  – wych. M. Ciupa – sala 24

Klasa 3 w   – wych. I. Kosmala – sala 10

Klasa 3 TEP  – wych. K. Gierszewska – sala 114

Klasa 3 TI  – wych. J. Małszycka – sala 121

Klasa 3 TM   – wych. J. Zielińska – sala  21

Klasa 4 TEP – wych. B. Hrycyk – sala 11

Klasa 4 TI – wych. M. de Castro   – sala 137

Klasa 4 TM – wych. J. Dalmer-Żółtowska  – sala 140

Klasa 5 TEa  – wych. J. Lipiński  – sala 06

Klasa 5 TIa – wych. H. Agatowska  – sala 15

Klasa 5 TIb  – wych. K. Pączek w zastępstwie G.Kołodka – sala 28

Klasa 5 TMa – wych. I. Osmólska – sala 143

Czytaj dalej
Zdolni z Pomorza

Wycieczka edukacyjna w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”

W ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski” realizowanego przez Powiat Lęborski oraz współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 3 „Edukacja”; Działanie 3.2 „Edukacja Ogólna”, Poddziałanie 3.2.2 „Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego”) zostanie zorganizowana bezpłatna trzydniowa wycieczka edukacyjna dla uczestników i uczestniczek projektu w terminie:

21.09.2023 r. – 23.09.2023 r.

Celem wycieczki jest rozwijanie i umożliwienie nabycia kompetencji kluczowych: matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych, umiejętności uczenia się, społecznych, inicjatywności i przedsiębiorczości.

Trasa wycieczki obejmuje miasta takie jak: Poznań, Wrocław, Adršpach (Republika Czeska) jak również bilety wstępu do poszczególnych atrakcji, nocleg oraz wyżywienie.

Szczegółowy program wycieczki zostanie upubliczniony 5 dni przed planowanym terminem wycieczki.

Każdy uczestnik, który weźmie udział w wycieczce obowiązkowo musi posiadać ze sobą legitymację szkolną oraz ważny dowód osobisty!!!

Rekrutacja uczestników nastąpi po zatwierdzeniu dokumentów (w tym regulaminu) przez Zarząd Powiatu Lęborskiego.

UWAGA!!! Ilość miejsc ograniczona.

Czytaj dalej