Zdolni z Pomorza

Wycieczka edukacyjna w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”

Zapraszamy uczestników i uczestniczki projektu „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski” realizowanego przez Powiat Lęborski oraz współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 3 „Edukacja”; Działanie 3.2 „Edukacja Ogólna”, Poddziałanie 3.2.2 „Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego”) do zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i zasad uczestnictwa w wycieczce edukacyjnej organizowanej w terminie: 21.09.2023 r. – 23.09.2023 r.

Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły do 15 września 2023 r. lub do momentu zrekrutowania pełnej grupy uczestników.

Podpisany formularz rekrutacyjny wraz załącznikami do regulaminu każdy kandydat może złożyć: w Biurze Projektu, Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, (pok. nr 17) lub w formie elektronicznej, wysyłając skan na adres e – mail: mk.maszota@starostwolebork.pl

Dokumenty do pobrania:

UWAGA! Przypominamy Każdy uczestnik, który weźmie udział w wycieczce obowiązkowo musi posiadać ze sobą ważną legitymację szkolną oraz ważny dowód osobisty – ze względu na wyjazd do Skalnego Miasta w Adršpach (Republika Czeska).

Czytaj dalej

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Informuję, że uroczystość inauguracji nowego roku szkolnego rozpocznie się o godz. 10:00 w Auli ZSMI. Po uroczystości odbędą się spotkania klas z wychowawcami.

Klasa 1 am – wych.  M. Stawrosiejko – sala 125

Klasa 1 g – wych. G. Pelowski – sala 22

Klasa 1 w – wych. J. Słoniec – sala 6

Klasa 1 TEP – wych. I. Czerwińska  – sala 142

Klasa 1 TI – wych. I. Labuda – sala 126

Klasa 1 TM – wych. P. Paszkowiak – sala 123

Klasa 1 TMA – wych.  M. Ziemienowicz  – sala 14

Klasa 2 am – wych.  R. Kamińska  – sala 23

Klasa 2 wa  – wych. A. Borowski  – sala 138

Klasa 2 wb – wych. K. Rębowska  – sala 27

Klasa 2 TI – wych. P. Kaliciński – sala 144

Klasa 2 TIP – wych. W. Drozd  – sala 145

Klasa 2 TM – wych.  G. Tracewicz  – sala 129

Klasa 2 TME – wych. B. Dzienisz  – sala 26

Klasa 3 ae – wych. S. Wiśniewski  – sala 141

Klasa 3 g  – wych. M. Ciupa – sala 24

Klasa 3 w   – wych. I. Kosmala – sala 10

Klasa 3 TEP  – wych. K. Gierszewska – sala 114

Klasa 3 TI  – wych. J. Małszycka – sala 121

Klasa 3 TM   – wych. J. Zielińska – sala  21

Klasa 4 TEP – wych. B. Hrycyk – sala 11

Klasa 4 TI – wych. M. de Castro   – sala 137

Klasa 4 TM – wych. J. Dalmer-Żółtowska  – sala 140

Klasa 5 TEa  – wych. J. Lipiński  – sala 06

Klasa 5 TIa – wych. H. Agatowska  – sala 15

Klasa 5 TIb  – wych. K. Pączek w zastępstwie G.Kołodka – sala 28

Klasa 5 TMa – wych. I. Osmólska – sala 143

Czytaj dalej
Zdolni z Pomorza

Wycieczka edukacyjna w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”

W ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski” realizowanego przez Powiat Lęborski oraz współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 3 „Edukacja”; Działanie 3.2 „Edukacja Ogólna”, Poddziałanie 3.2.2 „Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego”) zostanie zorganizowana bezpłatna trzydniowa wycieczka edukacyjna dla uczestników i uczestniczek projektu w terminie:

21.09.2023 r. – 23.09.2023 r.

Celem wycieczki jest rozwijanie i umożliwienie nabycia kompetencji kluczowych: matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych, umiejętności uczenia się, społecznych, inicjatywności i przedsiębiorczości.

Trasa wycieczki obejmuje miasta takie jak: Poznań, Wrocław, Adršpach (Republika Czeska) jak również bilety wstępu do poszczególnych atrakcji, nocleg oraz wyżywienie.

Szczegółowy program wycieczki zostanie upubliczniony 5 dni przed planowanym terminem wycieczki.

Każdy uczestnik, który weźmie udział w wycieczce obowiązkowo musi posiadać ze sobą legitymację szkolną oraz ważny dowód osobisty!!!

Rekrutacja uczestników nastąpi po zatwierdzeniu dokumentów (w tym regulaminu) przez Zarząd Powiatu Lęborskiego.

UWAGA!!! Ilość miejsc ograniczona.

Czytaj dalej

Nie żyje nauczycielka ZSMI Pani Agnieszka Lenartowicz

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci” – Wisława Szymborska

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy społeczność szkolną o nagłym odejściu wieloletniej nauczycielki, pracownika ZSMI w Lęborku
śp. Agnieszki Lenartowicz. 

Składamy wyrazy współczucia Rodzinie i bliskim zmarłej. 
Jej część jest i będzie z nami obecna.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły

Czytaj dalej

Badanie medycyny pracy dla uczniów klas I

Badanie medycyny pracy dla uczniów przyszłych klas I odbędzie się w naszej szkole (sala 14)  w wyznaczonym terminie:

31.07.2023 r.  8:30 14:30 

  • technik informatyk 
  • technik programista 
  • technik elektronik 

01.08.2023 r.  8:00 – 14:00 

  • technik mechanik 
  • technik mechatronik 
  • technik automatyk 

02.08.2023 r. 8:00 – 11:00  

  • mechanik monter maszyn i urządzeń  
  • mechatronik 

(Proszę przyjść z opiekunem i kartą zdrowia) 

Czytaj dalej

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do ZSMI

Informujemy, że listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Technikum nr 4 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 naszego Zespołu Szkół, będą opublikowane 19.07.2023 r. o godz. 13:00 w gablocie na holu szkolnym. Informację można również pozyskać logując się do indywidualnych kont rekrutacyjnych.

Komisja Rekrutacyjna przyjmować będzie oryginały świadectw (jako potwierdzenie woli podjęcia nauki) w sali nr 15 w dniach:

20.07.2023 r. (czwartek) – od 8:00 do 15:00
21.07.2023 r. (piątek) – od 8:00 do 15:00

24.07.2023 r. (poniedziałek) – od 8:00 do 15:00
25.07.2023 r. (wtorek) – od 8:00 do 15:00

Czytaj dalej
Zdolni z Pomorza

Stypendia dla uczestników projektu “Zdolni z Pomorza – powiat lęborski

Zapraszamy uczniów biorących udział w projekcie “Zdolni z Pomorza – powiat lęborski” do składania wniosków o przyznanie stypendium.

Wnioski o przyznanie stypendium za rok szkolny 2022/2023 przyjmowane będą do 31 lipca 2022 r.
w sekretariacie Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku.

link do druków stypendialnych ->>
https://www.powiat-lebork.com/starostwo/projekty/projekty-aktualnie-realizowane-przez-starostwo-powiatowe-w-leborku/zdolni-z-pomorza-2/stypendia-dla-uczestnikow-projektu-zdolni-z-pomorza-powiat-leborski-2/

Czytaj dalej