Nowy komunikat MEN – zmiany w zajęciach praktycznych, informacje o zdalnym nauczaniu.

Z nowego rozporządzenia wynikają nowe zasady funkcjonowania szkół, które wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br.

Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w całości przechodzą na zdalne nauczanie. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

• Zajęcia praktyczne w zakładach pracy i CKZ w trybie stacjonarnym do 8 listopada nie będą się odbywały. Będą prowadzone w miarę możliwości w trybie zdalnym.

• Młodociani pracownicy z branżowej szkoły zwolnieni są ze świadczenia pracy u pracodawcy.

• Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

• W godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku istnieje obowiązek przemieszczania się dzieci i młodzieży do 16 roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy.

Czytaj dalej

Uruchomienie zdalnego nauczania.

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z pandemią covid-19 oraz z wprowadzeniem strefy czerwonej w naszym powiecie od poniedziałku 19.10.2020 r. zajęcia lekcyjne w lęborskich szkołach ponadpodstawowych będą odbywały się w trybie zdalnym. Szczegóły dotyczące realizacji zdalnego nauczania zostaną przekazane w kolejnym komunikacie. Proszę na bieżąco śledzić informacje, które będą pojawiały się na szkolnej stronie internetowej oraz czytać wiadomości, które będą przesyłane za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Grzegorz Popin – Dyrektor Szkoły

Czytaj dalej
Zdolni z Pomorza

Zdolni z Pomorza – Test uzdolnień kierunkowych

Informujemy, że w środę 7.10.2020 r. o godz. 17:00 w sali 125, Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku, odbędzie się w ramach projektu Zdolni z Pomorza, test uzdolnień kierunkowych. Test jest drugim etapem rekrutacji uzupełniającej do projektu dla uczniów uzdolnionych z matematyki, informatyki lub fizyki. Przystępują do niego tylko uczniowie zakwalifikowani przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku.

Czytaj dalej

Obowiązek noszenia maseczek przez uczniów na korytarzach szkolnych.

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów, oraz zaobserwowany brak dyscypliny w zakrywaniu ust i nosa, wprowadzam obowiązek noszenia maseczek przez uczniów na korytarzach szkolnych (ciągach komunikacyjnych). Jednocześnie informuję, że procedury bezpieczeństwa zostały zmodyfikowane w dniu 10.09.2020 r. Obowiązek noszenia maseczek na terenie szkoły obowiązuje również pracowników administracji, obsługi, nauczycieli, rodziców uczniów oraz innych petentów.

Obowiązujące procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie ZSMI.

Czytaj dalej

Wykaz sal, w których odbędą się 1.09.2020 r. spotkania z wychowawcami.

Godzina 8.30 spotkanie w auli (tylko dla klas pierwszych), a następnie w salach
(wejście do szkoły od strony parkingu wewnętrznego)
Klasa 1 ae – wych.  R. Kamińska – sala 114 
Klasa 1 w – wych. J. Zielińska – sala 21
(wejście do szkoły od ul. Marcinkowskiego)
Klasa 1 TEP – wych. B. Hrycyk – sala 11
Klasa 1 TI – wych. M.de Castro – sala 6
Klasa 1 TM – wych.  A. Lenartowicz – sala 142

Godzina 9.30 spotkanie w salach
(wejście do szkoły od ul. Marcinkowskiego)
Klasa 2 ae – wych.  M. Stawrosiejko – sala 10
Klasa 2 as – wych. D. Niedbała – sala 143
Klasa 2 gwa – wych. P. Kaliciński – sala 15
Klasa 2 gwb – wych. K. Treder – sala 22
(wejście do szkoły od strony parkingu wewnętrznego)
Klasa 3 ae – wych.  S. Wiśniewski – sala 27
Klasa 3 gw – wych. A. Borowski – sala 14

Godzina 10.30 spotkanie w salach
(wejście do szkoły od ul. Marcinkowskiego)
Klasa 2 TEa – wych. J. Lipiński – sala 04
Klasa 2 TEb – wych. A. Labuda – sala 10
Klasa 2 TIa – wych. H. Agatowska – sala 15
Klasa 2 TIb – wych. K. Szałajko – sala 128
Klasa 2 TIc – wych. J. Renk– sala 143
Klasa 2 TId – wych. I. Czerwińska – sala 6
Klasa 2 TMa – wych.  M. Ponarad – sala 21
Klasa 2 TMb – wych. M. Gębarowska – sala 11

(wejście do szkoły od strony parkingu wewnętrznego)
Klasa 3 TE – wych. M. Ziemienowicz – sala 14
Klasa 3 TI – wych. G. Tracewicz – sala 121
Klasa 3 TIs – wych. E. Kobeszko – sala 123
Klasa 3 TM – wych. P. Paszkowiak – sala 22
Klasa 4 TE – wych. K. Pączek – sala 28
Klasa 4 TI – wych. I. Labuda – sala 27
Klasa 4 TIs – wych.  K. Gierszewska – sala 114
Klasa 4 TM – wych. W. Drozd – sala 142

Czytaj dalej

Rozpoczęcie Roku Szkolnego

1 września rozpoczynamy Nowy Rok Szkolny :-) Chcielibyśmy rozpocząć go bezpiecznie. Dlatego też:

  • klasy I Technikum i Branżowej Szkoły zapraszamy o godz. 8:30 do auli szkolnej. Po krótkim spotkaniu ogólnym (z zachowaniem dystansu społecznego), odbędą się w salach lekcyjnych indywidualne spotkania z wychowawcami.
  • klasy II – III Branżowej Szkoły o godz. 9:30 zapraszamy bezpośrednio na spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych.
  • klasy II – IV Technikum o godz. 10:30 zapraszamy bezpośrednio na spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Wykaz sal, w których odbędą się spotkania z wychowawcami.

Zachęcamy, aby do szkoły wchodzić nie tylko wejściem główny. W tym roku będzie można korzystać, aż z 5 wejść do szkoły. Wszystko, aby unikać tłoku i zachować dystans.
1) wejście główne (wszyscy znają),
2) wejście przy auli (tam gdzie szatnia LO2),
3) i 4) wejścia od strony parkingów wewnętrznych,
5) wejście od strony rozarium (czyli od strony boiska).

Czytaj dalej