Nie żyje nasza emerytowana, wieloletnia wicedyrektor ZSMI Pani Iwona Pawelczyk

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”Wisława Szymborska

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy społeczność szkolną o nagłym odejściu naszej emerytowanej, wieloletniej wicedyrektor ZSMI w Lęborku, nauczycielki przedmiotów zawodowych
śp Iwony Pawelczyk. 

Składamy wyrazy współczucia Rodzinie i bliskim zmarłej. 
Jej część jest i będzie z nami obecna.

Czytaj dalej

Życzenia Świąteczne

Święta Bożego Narodzenia są okazją do złożenia życzeń radości, spokoju, sukcesów. 
Życzymy, aby Nowy Rok był czasem realizacji wszystkich postanowień i spełnionej nadziei, która czasem przychodzi wraz z drugim człowiekiem.

Życzy Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy oraz Uczniowie 
Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku

Czytaj dalej

Targi Edukacyjne Szkół Ponadpodstawowych

W imieniu Starosty Lęborskiego Alicji Zajączkowskiej, dyrektorów lęborskich szkół ponadpodstawowych oraz pracodawców, serdecznie zapraszamy pracodawców, nauczycieli i uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych do wzięcia udziału w Targach Edukacyjnych, które odbędą się w sali gimnastycznej Powiatowego Centrum Edukacyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przy ulicy Pionierów 16 w Lęborku, dnia 17 listopada 2022 r. (czwartek) od godz. 8.30 do 14.30.

Celem spotkania będzie możliwość zapoznania uczestniczących w targach z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych Powiatu Lęborskiego, oczekiwaniami pracodawców i wymogami lęborskiego rynku pracy. W targach uczestniczyć będą publiczne, lęborskie szkoły ponadpodstawowe oraz firmy i zakłady pracy.

Czytaj dalej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – „Modernizacja małej sali gimnastycznej Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku przy ul. Marcinkowskiego 1 – etap I.”

Postępowanie zostało opublikowane. Informuję, że w dniu 07.10.2022 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja małej sali gimnastycznej Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku przy ul. Marcinkowskiego 1 – etap I.” Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia): https://platformazakupowa.pl/transakcja/673093

Czytaj dalej

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 – Modernizacja małej Sali Gimnastycznej

Informuję o zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.10.2022 nr 2022/BZP 00381933/01/P, planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022.

Plan zawiera zamówienie, którego przedmiotem jest „Modernizacja małej Sali Gimnastycznej – ETAP I. Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem wraz z pracami towarzyszącymi (dach płaski). Wymiana stolarki okiennej„.

Czytaj dalej

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Informuję, że uroczystość inauguracji nowego roku szkolnego rozpocznie się o godz. 10:30 na Auli ZSMI.

Po uroczystości odbędą się spotkania klas z wychowawcami.

 • Klasa 1 am – wych. A. Czarnacki – sala 125 
 • Klasa 1 wa – wych. A. Borowski – sala 6 
 • Klasa 1 wb – wych. K. Waśko – sala 27 
 • Klasa 1 TEM – wych. B. Dzienisz – sala 26 
 • Klasa 1 TI – wych. P. Kaliciński – sala 143 
 • Klasa 1 TIP – wych. W. Drozd (w zastępstwie I. Labuda) – sala 123 
 • Klasa 1 TM – wych. G. Tracewicz – sala 129 
 • Klasa 2 ae – wych. S. Wiśniewski – sala 141 
 • Klasa 2 g – wych. M. Ciupa – sala 23 
 • Klasa 2 w – wych. I. Kosmala – sala 10 
 • Klasa 2 TEP – wych. K. Gierszewska – sala 114 
 • Klasa 2 TI – wych. J. Małszycka – sala 121 
 • Klasa 2 TM – wych. J. Zielińska – sala 21 
 • Klasa 3 ae – wych. M. Kurowska – sala 142 
 • Klasa 3 w – wych. R. Joniec (w zastępstwie M. Naczke) – sala 22 
 • Klasa 3 TEP – wych. B. Hrycyk – sala 11 
 • Klasa 3 TI – wych. M. de Castro – sala 14 
 • Klasa 3 TM – wych. A. Lenartowicz – sala 144 
 • Klasa 4 TEa – wych. J. Lipiński – sala 06 
 • Klasa 4 TEb – wych. A. Labuda – sala 138 
 • Klasa 4 TIa – wych. H. Agatowska – sala 15 
 • Klasa 4 TIb – wych. K. Pączek – sala 28 
 • Klasa 4 TIc – wych. J. Renk – sala 140 
 • Klasa 4 TId – wych. I. Czerwińska – sala 139 
 • Klasa 4 TMa – wych. M. Ponarad – sala 137 
 • Klasa 4 TMb – wych. M. Gębarowska – sala 24
Czytaj dalej

EGZAMIN MATURALNY W SESJI POPRAWKOWEJ

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej odbędzie się 23 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godzinie 9.00. Egzamin z języka polskiego i matematyki przeprowadzony zostanie w „stołówce”, a z języka angielskiego w sali 138. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość o godzinie 8.30. W czasie egzaminu można korzystać z przyborów wymienionych w komunikacie dyrektora CKE. 

Czytaj dalej