Projekt profilaktyczny „Wektory Życia”.

W minionym roku szkolnym w naszej placówce realizowany był program profilaktyczny „Wektory życia” . Zaprojektowano go w formie 12 warsztatów i opracowano na bazie najnowszej wiedzy biologicznej, medycznej, socjologicznej i psychologicznej. Program powstał w ramach realizacji Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” na lata 2022-2026.

Niniejszym przedstawiamy sprawozdanie merytoryczne, opis wykonania zadania z wyszczególnieniem zrealizowanych działań. Rzeczowe, liczbowe i jakościowe efekty zrealizowanych zadań.

1. Zajęcia przeprowadzone z programu „Wektory życia”

Liczba nauczycieli, którzy przeprowadzili 8 godzin zajęć dla młodzieży z programu „Wektory Życia”6
Łączna liczba godzin przeprowadzonych zajęć dla młodzieży w 2024r. z programu „Wektory życia”48
Liczba placówek, w których przeprowadzono 8 godzin zajęć z uczniami z programu „Wektory życia”1
Łączna liczba uczniów, którzy uczestniczyli w 8 godzinach zajęć z programu „Wektory życia”175

2. Opis działań związanych z realizacją zadania

Nauczyciele przeszkoleni jesienią 2023 roku przeprowadzili zajęcia zatytułowane „Wektory życia” w formie warsztatów o charakterze profilaktycznym ukierunkowanych na kształtowanie postaw prozdrowotnych i prorodzinnych. W trakcie zajęć uczniowie mogli uzyskać odpowiedzi na pytania odnoszące się do wpływu ich dzisiejszych decyzji na dalsze życie prokreacyjne, świadomego rodzicielstwa, dojrzałej miłości, czy zagrożeń współczesnego świata w zakresie omawianej tematyki. Charakter zajęć – gry edukacyjne, praca z aplikacją webową, praca w grupach, czy też prezentacje multimedialne sprzyjały aktywizacji młodzieży.

3. Efekty zrealizowanych działań

Poprawa świadomości młodzieży w aspekcie niepłodności i ryzyka chorób dziecka w okresie prenatalnym, ukierunkowanie na postawę akceptacji życia na każdym jego etapie; znajomość istoty ról małżeńskich i rodzicielskich jakie przyjdzie młodzieży pełnić w przyszłości, wiedza uczniów co do wartości i zasad służących zdrowiu prokreacyjnemu, usystematyzowanie informacji na temat organizmu człowieka i zachodzących w nim procesów w okresie dojrzewania z perspektywy przyszłego rodzica/ małżonka

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *