Rusza rekrutacja na obozy naukowo-żeglarskie dla uczestników projektu Zdolni z Pomorza

Już 11 lipca 40 uczniów będzie mogło rozpocząć wypoczynek na obozie naukowym w Narodowym Centrum Żeglarstwa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Aby wziąć udział w tej formie wsparcia trzeba wykazać się aktywnością w korzystaniu z dobrodziejstw, które oferuje projekt „Zdolni z Pomorza”.

W tym roku szkolnym terminy obozów zostały zaplanowane następująco:

1 turnus: 11.07.2022–17.07.2022
2 turnus: 18.07.2022–24.07.2022
3 turnus: 25.07.2022–31.07.2022

By dać sobie szansę wzięcia udziału w obozie należy ->

 • do 1 czerwca 2022 r. wypełnić formularz rekrutacyjny w wersji elektronicznej;
 • po poprawnym wypełnieniu formularza wygenerować dokumenty do wydruku (zgodnie z pouczeniem zawartym w formularzu);
 • wydrukować dokumenty w 2 kopiach;
 • we wskazanych miejscach opatrzyć je podpisami (rodzica/opiekuna prawnego lub ucznia, jeśli jest pełnoletni);
 • w celu wypełnienia i podpisania części drugiej formularza należy się zgłosić do opiekuna pedagogiczno-metodycznego w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego, którego uczeń jest podopiecznym;
 • jeden egzemplarz całkowicie uzupełnionego formularza w wersji papierowej do 6 czerwca 2022 r. (poniedziałek):
  – złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo
  – przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie opisanej: „Obóz naukowy – Zdolni z Pomorza” na adres Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Edukacji i Sportu, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk;
  – drugi egzemplarz zachować.

https://zdolnizpomorza.pl/index.php/letnie-obozy-naukowe/751-rusza-rekrutacja-na-obozy-naukowo-zeglarskie

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *