Targi Edukacji i Pracy „MOJE MIEJSCE NA RYNKU PRACY-EDYCJA III”

Moje Miejsce na Rynku Pracy

Dnia 22 kwietnia Punkt Pośrednictwa Pracy w Lęborku zorganizował Targi Edukacji i Pracy pt. „Moje Miejsce na Rynku Pracy – Edycja III”.

Impreza miała miejsce w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku. Przybyłych na nią gości, wystawców oraz odwiedzających przywitała dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku Danuta Skutecka, która następnie razem z dyrektorem Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych Grzegorzem Popin oraz Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku Wandą Konieczną dokonała uroczystego otwarcia targów.

Targi Edukacji i Pracy „MOJE MIEJSCE NA RYNKU PRACY-EDYCJA III”Wśród wystawców znaleźli się lokalni pracodawcy, agencje pracy, uczelnie wyższe, szkoły policealne, lokalne stowarzyszenia i fundacje oraz Młodzieżowe Centrum Kariery w Luzinie, Punkt Pośrednictwa Pracy w Wejherowie, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Słupsku, Młodzieżowe Biuro Pracy w Słupsku.

Targi Edukacji i Pracy „MOJE MIEJSCE NA RYNKU PRACY-EDYCJA III”

Przedsięwzięciu towarzyszyły warsztaty prowadzone przez doradcę zawodowego Annę Matis z MCIZ w Słupsku, Ewę Olszówkę Lidera Klubu Pracy, a także Patrycję Kobiela wolontariuszkę PPP w Lęborku.

Targi Edukacji i Pracy „MOJE MIEJSCE NA RYNKU PRACY-EDYCJA III”

Targi cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród lęborskiej młodzieży – część wystawienniczą odwiedziło około 350 osób. Dla uczestników tragów przewidziano również dodatkowe atrakcje, np. masaż dłoni zorganizowany przez uczennice Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie, z którego każdy uczestnik targów mógł skorzystać.

Targi Edukacji i Pracy „MOJE MIEJSCE NA RYNKU PRACY-EDYCJA III”

Punkt Pośrednictwa Pracy w Lęborku – organizator targów – utworzony został w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej zdjęć w dziale GALERIA

Auto tekstu: Anna Wiśniewska-Rój, zdjęcia: Sławomir Łukaszuk

Czytaj dalej
Targi Edukacji i Pracy „MOJE MIEJSCE NA RYNKU PRACY-EDYCJA III”

Targi Edukacji i Pracy – fotorelacja

W holu głównym Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych odbyły się organizowane przez Punkt Pośrednictwa Pracy w Lęborku działający w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”  oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku Targi Edukacji i Pracy. Targi skierowane były do mieszkańców powiatu lęborskiego celem aktywizacji zawodowej młodzieży poprzez dostęp do usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

Czytaj dalej
MOJE MIEJSCE NA RYNKU PRACY-EDYCJA III

Moje miejsce na rynku pracy

Punkt Pośrednictwa Pracy w Lęborku działający w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku zapraszają serdecznie do udziału w Targach Edukacji i Pracy „MOJE MIEJSCE NA RYNKU PRACY-EDYCJA III”, które odbędą się dnia 22 kwietnia br. w godzinach 10.00 – 13.00 w Zespole Szkół  Mechaniczno-Informatycznych, ul. Marcinkowskiego 2, 84-300 Lębork.

MOJE MIEJSCE NA RYNKU PRACY-EDYCJA III

Targi edukacji i pracy skierowane są do mieszkańców powiatu lęborskiego. Głównym celem targów będzie aktywizacja społeczna, zawodowa i ekonomiczna młodzieży poprzez ułatwienie dostępu do usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Uczestnicy targów będą mieli okazję bezpośrednio uzyskać informacje od pracodawców nt. miejsc pracy oraz kryteriów według jakich przeprowadzają oni rekrutację. Podczas warsztatów młodzi ludzie będą mogli skorzystać z porad doradców zawodowych i lidera klubu pracy, którzy pomogą w ocenie własnych preferencji zawodowych i wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Uczniowie spotkają się z przedstawicielami powiatowego urzędu pracy, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych, którzy przedstawią możliwości zatrudnienia oraz podnoszenia kwalifikacji w powiecie lęborskim.

Anna Wiśniewska-Rój

Pośrednik pracy

Punkt Pośrednictwa Pracy w Lęborku

Czytaj dalej