Wykład na temat kultury bezpieczeństwa

W dniu 24 kwietnia w sali audiowizualnej miał miejsce wykład połączony z prezentacją multimedialną, w którym uczestniczyli uczniowie klas III TO, III TI, III TM. Wykład przeprowadzony przez przedstawiciela Okręgowej Inspekcji Pracy był elementem programu edukacyjnego realizowanego w szkołach pod hasłem „Kultura bezpieczeństwa”.

Wykład na temat kultury bezpieczeństwa
Wykład na temat kultury bezpieczeństwa

Materiały informacyjne dotyczące ów tematu znajdują się w bibliotece szkolnej. Zawierają one m.in. informacje dotyczące prawa pracy, a także wskazówki dla podejmujących pierwszą pracę. Stanowią także pomoce dydaktyczne do tematów lekcji związanych z bezpieczeństwem i zdrowiem.

Wykład na temat kultury bezpieczeństwa
Wykład na temat kultury bezpieczeństwa

Realizatorzy programu proponują aby wykorzystywać je np. na lekcjach wychowawczych.

Wykład na temat kultury bezpieczeństwa
Wykład na temat kultury bezpieczeństwav

Można mieć nadzieję, że uczniowie klas trzecich wiadomości uzyskane na wykładzie wykorzystają podczas miesięcznej praktyki, na którą udają się w miesiącu maju.


Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *