Bezpieczne wakacje nad wodą

Bezpieczne wakacje nad wodą

Nad wodą zawsze trzeba zachować ostrożność i zdrowy rozsądek! To nam zapewni bezpieczeństwo

Bezpieczne wakacje nad wodą
Bezpieczne wakacje nad wodą

 

Dnia 1.06 . 2011 na Sali audiowizualnej ZSM-I odbyło się spotkanie z młodzieżą klas pierwszych pt. „Bezpieczne wakacje nad wodą”. Prowadzący ratownik WOPR M.StawrosiejkoTematyka spotkania1. zasady bezpiecznej kąpieli
2. zasady udzielanie pierwszej pomocy
3. zasady korzystania ze sprzętu wodnego

A oto kilka podstawowych reguł jakich należy przestrzegać nad wodą aby uniknąć niebezpieczeństwa:

• nie wolno wchodzić do wody po spożyciu alkoholu lub środków odurzających. Najczęściej toną osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub pod wpływem takich środków;
• nie wolno wchodzić do wody zaraz po opalaniu się na słońcu – może to grozić szokiem termicznym lub utratą przytomności;
• po wejściu do wody najpierw należy schłodzić okolicę serca, karku oraz twarz;
• do wody wchodzimy tylko w miejscach oznakowanych, gdy nad kąpiącymi się czuwa ratownik;
• nie skaczmy do wody na „główkę”, tym bardziej jeśli nie znamy głębokości wody. Taki skok może doprowadzić do urazów kręgosłupa i kalectwa;
• gdy przy kąpielisku strzeżonym widzimy czerwoną flagę lub nie jest wywieszona żadna flaga – kąpiel jest zabroniona;
• rodzice powinni zawsze czuwać nad kąpiącym się dzieckiem;
• nie należy przepływać czy wypływać na otwarty akwen bez asekuracji;
• nie zaleca się kąpać zaraz po jedzeniu – powinno się odczekać przynajmniej godzinę;
• do wody najlepiej wchodzić w grupie, albo przynajmniej z drugą osobą;
• korzystając ze sprzętu wodnego upewnijmy się, że jest on sprawny, a przebywające na nim dzieci i osoby, które nie umieją pływać są we właściwy sposób zabezpieczone – mają na sobie specjalne kamizelki;

Większość utonięć i podtopień jest wynikiem lekkomyślności ludzi oraz lekceważenia obowiązujących przepisów, a przede wszystkim kąpieli w miejscach niestrzeżonych i niebezpiecznych.

Czytaj dalej
O dopalaczach słów kilka

O dopalaczach słów kilka

Zasady zachowania bezpieczeństwa, konsekwencje konfliktu z prawem, zagrożenia wynikające z używania substancji o działaniu psychoaktywnym były tematem spotkania młodzieży z klas: I TM, I TI, I TO, I aw, I g i I d z p. M Zielke z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku. Uczniowie uczestniczący w spotkaniu uzyskali informację na temat odpowiedzialności nieletnich za czyny karalne, dowiedzieli się jakie zagrożenia wiążą się z używaniem substancji o działaniu psychoaktywnym – w tym tzw. dopalaczy

O dopalaczach słów kilka
O dopalaczach słów kilka

Podawane przez funkcjonariuszkę przykłady tzw. „z życia wzięte” w obrazowy sposób ukazywały jakie można ponieść konsekwencje swoich nieprzemyślanych zachowań. Po spotkaniu z policjantką młodzi ludzie będą mogli dokonywać bardziej świadomego wyboru postępowania.

Dodała: mgr Urszula Żulpo
Czytaj dalej
Powiedz STOP cyberprzemocy

Powiedz STOP cyberprzemocy

W dniu 11 lutego 2010r. zorganizowałam spotkanie młodzieży z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Lęborku Panią Magdaleną Zielke, rzecznikiem prasowym Komendy Panem Danielem Pańczyszyn oraz dzielnicowym Panem Krzysztofem Wojtas.

Powiedz STOP cyberprzemocy
Powiedz STOP cyberprzemocy

Temat spotkania „Przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych – odpowiedzialność sprawcy cyberprzemocy i zasad zachowania bezpieczeństwa” bardzo zainteresował uczestniczącą w nim młodzież.

Powiedz STOP cyberprzemocy
Powiedz STOP cyberprzemocy

Uczniowie klas technikalnych uzyskali wiedzę dotyczącą odpowiedzialności w przypadkach naruszeń przepisów prawa, niebezpieczeństw związanych z używaniem Internetu oraz świadomość, które zachowania naruszają prawo. Dla wielu uczniów, którzy brali udział z funkcjonariuszami policji informacje okazały się bardzo pouczające.

Dodała: mgr Urszula Żulpo
Czytaj dalej
Zasady zachowania bezpieczeństwa w szkole

Zasady zachowania bezpieczeństwa w szkole

W piątek odbyło się zorganizowane przez pedagoga szkolnego spotkanie młodzieży z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Lęborku, panią Magdaleną Zielke i dzielnicowym panem Krzysztofem Wojtas. Temat prelekcji „Zasady zachowania bezpieczeństwa w szkole i poza jej terenem oraz sposoby reagowania na zagrożenia” zainteresował uczestniczącą w spotkaniu młodzież.

Zasady zachowania bezpieczeństwa w szkole
Zasady zachowania bezpieczeństwa w szkole

Uczniowie klas Ia, Iw, Id, Ig, I tm, I ti, I tt, I to uzyskali wiedzę nt. odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny karalne, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń. Grupa uczniów otrzymała odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Informacje przedstawione przez funkcjonariuszy pozwolą młodzieży dokonywać właściwych wyborów zgodnych z literą prawa.

Dodała: Urszula Żulpo
Czytaj dalej
Wykład na temat kultury bezpieczeństwa

Wykład na temat kultury bezpieczeństwa

W dniu 24 kwietnia w sali audiowizualnej miał miejsce wykład połączony z prezentacją multimedialną, w którym uczestniczyli uczniowie klas III TO, III TI, III TM. Wykład przeprowadzony przez przedstawiciela Okręgowej Inspekcji Pracy był elementem programu edukacyjnego realizowanego w szkołach pod hasłem „Kultura bezpieczeństwa”.

Wykład na temat kultury bezpieczeństwa
Wykład na temat kultury bezpieczeństwa

Materiały informacyjne dotyczące ów tematu znajdują się w bibliotece szkolnej. Zawierają one m.in. informacje dotyczące prawa pracy, a także wskazówki dla podejmujących pierwszą pracę. Stanowią także pomoce dydaktyczne do tematów lekcji związanych z bezpieczeństwem i zdrowiem.

Wykład na temat kultury bezpieczeństwa
Wykład na temat kultury bezpieczeństwa

Realizatorzy programu proponują aby wykorzystywać je np. na lekcjach wychowawczych.

Wykład na temat kultury bezpieczeństwa
Wykład na temat kultury bezpieczeństwav

Można mieć nadzieję, że uczniowie klas trzecich wiadomości uzyskane na wykładzie wykorzystają podczas miesięcznej praktyki, na którą udają się w miesiącu maju.


Czytaj dalej