Spotkanie z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy w dniu 10 kwietnia 2024r.

Po raz kolejny w Sali audiowizualnej naszej szkole  odbyło się spotkanie uczniów z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy w ramach udziału naszej szkoły w ogólnopolskim programie edukacyjnym „ Kultura Bezpieczeństwa”. W spotkaniu udział wzięli uczniowie z następujących klas :  I T Informatyk, IIIae – Szkoła Branżowa I Stopnia, III g  – Szkoła Branżowa I Stopnia, oraz  z klas maturalnych VTIA oraz VTIB ( technik informatyk),  VTMa -technik mechanik oraz mechatronik łącznie 150 uczniów.  Młodszy Inspektor Pracy Magdalena Komorowska przedstawiła uczniom jakie będą mieli prawa i obowiązki podejmując pierwszą pracę. Podczas prezentacji  bardzo szczegółowo omówiła rodzaje umów o pracę,  zwróciła uwagę na rodzaje umów cywilnoprawnych , wskazała zagrożenia jakie wynikają z powodu braku umowy o pracę. Wskazała szczegółowe różnice pomiędzy umowami o pracę, a umowami cywilnoprawnymi. Podała również sposoby rozwiązywania umów o pracę. Pani Magdalena Komorowska bardzo dokładnie omówiła obowiązki pracodawcy wobec pracownika oraz odwrotnie. Po prezentacji udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na zadawane przez uczniów pytania.

Mamy nadzieję, że  informacje, które zostały przekazane podczas spotkania będą bardzo przydatne przyszłym absolwentom.


                            Jolanta Małszycka, Maria Kurowska

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *