32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

„Nie liczy się to, ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”. Te słowa nieznanego autorstwa bardzo dobrze łączą się z ideą Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która już po raz 32wszy zagrała, aby zebrać fundusze pomagające Nam wszystkim. Tradycją jest również włączenie się w zbiórkę WOŚP społeczności „Mechanika” poprzez zorganizowanie loterii fantowej pod patronatem Samorządu Uczniowskiego. W dzień finału
uczniowie Naszej Szkoły pod opieką pani Joanny Zielińskiej przeprowadzili loterię fantową. W tym samym czasie Wolontariusze Uczniowie Mechanika jako wolontariusze WOŚP prowadzili również zbiórkę pieniążków do puszek przygotowanych przez organizatora akcji.
Loteria fantowa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i dorosłych. Sukces ten zawdzięczamy zarówno uczniom, którzy tego dnia poświęcili swój wolny czas na pracę przy loterii jak i wszystkim ludziom dobrego serca, którzy postanowili przekazać nagrody i upominki potrzebne do zorganizowania tego przedsięwzięcia. Ponadto wielu uczniów ZSMI było zaangażowanych w przygotowania do ww. Akcji.
Podczas tegorocznego finału Naszej Szkole udało się zebrać, aż 4123,99 zł

O stanowisko sprzedażowe zadbali:

 • Igor Kubisiak z 4TM
 • Filip Dawidowski z 4TM
 • Natan Gryczan z 2 am
 • Kacper Kamiński z 2 am
 • Dawid Babij z 3TEP

Wolontariuszami byli:

 • Dafne Stocka z 2 am
 • Antoni Żukowski z 3 TM
 • Nikodem Pąchalski z 3 TM

                                                                                                            Opiekun SU: Joanna Zielińska

Czytaj dalej

SZLACHETNA PACZKA

Od kilku dni Pomocni z Mechanika i przyjaciele oraz  Pomocni z Żeroma pracowały  jak elfy w fabryce Mikołaja, zawijając prezenty jak świstak w sreberka.

Bardzo trudny czas, ale dzięki wielu ludziom i firmom- nasze prezenty są rzeczywiście prezentami.

Młodzież- stwierdziła- tak dużo, to nigdy nie było i mają rację.

A tak wygląda fabryka dobra 100 serc. Fotorelacja poniżej.

W piątek 15.12.2023 -podróż do siedziby Szlachetnej paczki.

Dzięki Wam- uczniowie i ich rodziny, nauczyciele obu szkół Pan Karol- będzie w weekend cudów- bardzo zadowolony.

Już wiemy, że pojawiły się łzy wzruszenia.

Jakże ,, chwytające za serce” są podziękowanie od Szlachetnej Paczki- dla Was.

Zapraszam do lektury

Czytaj dalej

Wykład online: „Bezpieczne praktyki” w naszej szkole

W dniach 13, 14 grudnia br. od godziny 10.00 do 12.15, uczniowie z naszej szkoły w ramach lekcyjnych godzin z przedmiotu BHP, wzięli udział w dwudniowych oraz certyfikowanych kursach online dla uczniów szkół średnich. Organizatorem kursu była Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wraz z Partnerami. Tematyka dotyczyła: Istoty bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Ochrony przeciwpożarowej, psychologia w sytuacjach kryzysowych, omawiane były również inne zagadnienia, np.:

 • Organizacja bezpiecznej pracy, kwalifikacje osób zatrudnionych przy urządzeniach podlegających UDT.
 • Przypadki losowe podczas odbywania praktyk, staży i pracy. Informacje o ubezpieczeniach.
 • Zarządzanie ochroną przyrody.
 • Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia. Podstawowe środki zapobiegawcze.

Wykłady przeprowadzone były przez wykładowców z: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Dozoru Technicznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Wyższego Urzędu Górniczego.

Uczniowie z uwagą wysłuchiwali wykładów, ponieważ informacje, które zostały przekazane będą im bardzo przydatne w przyszłej ich pracy.

W w/w wykładach udział wzięły następujące klasy: 3 TI, 3 TM, 1 am oraz 1 TI.

 Organizatorki: mgr inż. Jolanta Małszycka oraz mgr inż. Maria Kurowska

Czytaj dalej

,,Fancik przynosisz święta ozłocisz”

Zwieńczeniem akcji ,,Fancik przynosisz święta ozłocisz” była 2- dniowa loteria fantowa, która odbyła się 6 i 7 grudnia 2023 roku. Jak zwykle młodzież ZSMI, nauczyciele i pracownicy nie zawiedli.

Jak te ELFIKI to zrobiły???

Duże zaangażowanie, ale chęć pomocy młodzieży i ich rodzin.

1 miejsce – zakup fantów za 200 zł- Dawid Bulczak. Następne miejsca – patrz zdjęcia Pani Joanna Zielińska Gryczan -wygrała w kategorii pracowników Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych. Zebraliśmy- ponad 800 zł!!!

 Obejrzyj zdjęcia Fanty zorganizował opiekun Pomocnych z Mechanika- przy ogromnym wsparciu wielu ludzi.

Za pieniądze zakupimy świąteczne bony z długim terminem realizacji dla potrzebujących 11 rodzin.

Bardzo Wam dziękujemy:

Pomocni z Mechanika wraz z opiekunem.

Czytaj dalej

Eliminacje szkolne konkursu „ Poznaj swoje prawa w pracy”

W dniu 29 listopada 2023r. w naszej szkole odbyły się eliminacje szkolne do Regionalnego Konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” , który odbędzie się w Gdańsku. W eliminacjach  udział wzięło 13 uczniów z różnych klas. Uczniowie rozwiązywali test składający się z 25 pytań. Największą liczbę punktów uzyskało dwóch uczniów : Jakub Kowalczyk z klasy I technik mechatronik  oraz Szymon Kaczykowski z klasy I technik informatyk.

W/w uczniowie będą reprezentowali naszą Szkołę w konkursie, który odbędzie się po feriach zimowych w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku.

Opiekunowie: Jolanta Małszycka oraz Maria Kurowska

Czytaj dalej

Finał w Warszawie konkursu „ Bezpiecznie od startu”

W dniu 5 grudnia 2023r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie odbył się ogólnopolski konkurs „Bezpiecznie od startu”. Wzięło w nim udział 39 uczniów z całej Polski reprezentujących Izby Rzemieślnicze z poszczególnych województw. Izbę Rzemieślniczą w Słupsku reprezentował m.in. Dawid Baranowski – uczeń z naszej szkoły z klasy III w zawodzie elektryk. Wymieniony od października br. bardzo solidnie przygotowywał się do tego konkursu. W ramach eliminacji w Warszawie rozwiązał test składający się z 80 pytań i uzyskał 72 punkty. Chociaż konkurencja była bardzo duża, Dawid zajął 8 miejsce w kraju. Do zajęcia I. miejsca zabrakło mu tylko 7 punktów.  

Uczestnictwo w tym konkursie oraz znalezienie się w pierwszej dziesiątce na etapie ogólnopolskim jest dla Dawida – kończącego szkołę branżową – liczącym się osiągnięciem.  

Nad przebiegiem ogólnopolskiego finału konkursu czuwała komisja konkursowa w składzie: 

Ewa Młynarczyk, wicedyrektor Departamentu Prewencji i Promocji w Głównym Inspektoracie Pracy, 

Anita Gwarek, wicedyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy, 

Natalia Cymerman, główny specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli w Głównym Inspektoracie Pracy, 

Jolanta Kosakowska, dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej w Związku Rzemiosła Polskiego, 

Dariusz Wypych, dyrektor Cechu Rzemiosł Spożywczych w Warszawie. 

Opiekun Maria Kurowska

Czytaj dalej

Mikołajki w ZSMI

„6 grudnia – jak dobrze wiecie
Święty Mikołaj chodzi po świecie.
Dźwiga swój worek niezmordowanie.
I każde dziecko prezent dostanie.”

6 grudnia jest od wielu lat dniem, w którym w naszej szkole podtrzymujemy mikołajkową tradycję. Od samego rana z każdej strony biegali po korytarzach uczniowie ubrani na czerwono, w pięknych mikołajkowych czapkach. 

Dodatkowo Samorząd Uczniowski z tej okazji zorganizował również akcję „Czapka Mikołaja zwalnia z pytania” (o ile klasa była grzeczna). Polegała ona na tym, że ten kto założy w tym dniu czerwoną czapkę Świętego Mikołaja jest zwolniony z odpowiedzi ustnej. Akcja cieszyła się dużą popularnością.

Czytaj dalej

„Nie daj szansy AIDS”

Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się Kampania Wiedzy i konkurs HIV/AIDS, które odbyły się 1 grudnia na holu szkoły. Organizatorkami Kampanii i konkursu były psycholog szkolna Aleksandra Małszycka, pedagog szkolna Urszula Żulpo a profesjonalnego wsparcia i pomocy udzieliły pielęgniarka szkolna Grazyna Miśkowicz i nauczycielka biologii Iwona Labuda. Po Kampanii uczniowie uczestniczyli w prelekcji dotykającej tej tematyki organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Lęborku, w czasie której nagrodzono prace uczniów za udział w konkursie „Nie daj szansy AIDS”. Wyróżnienie w konkursie plastycznym otrzymała uczennica naszej szkoły Natalia Wolsa kl. I TMa

Czytaj dalej

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW DLA NAJLEPSZEGO PROGRAMINSTY ZSMI

W dniu 18 listopada tego roku w głównym gmachu Politechniki Gdańskiej odbyła się uroczysta gala podsumowująca sukcesy uczniów i studentów, którzy osiągnęli wybitne wyniki w nauce i rozwoju osobistym w roku szkolnym 2022/2023.

Wśród nagrodzonych znalazł się nasz najlepszy uczeń, Patryk Skolimowski z 3TEP, który kształci się w zawodzie programisty. Miał zaszczyt uczestniczyć w gali wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcie najwyższej średniej ocen w szkole.

Opiekun SU: J. Zielińska

Czytaj dalej

LICEALIADA 2023

W połowie listopada odbyły się Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym „LICEALIADA 2023”. Nasza drużyna nie o obroniła I miejsca z ubiegłego roku ulegając w pófinale PCE  0:3. Ostatecznie zajęliśmy trzecie miejsce po zwycięstwach w eliminacjach nad: ILO, ZSGŻiA, oraz w grze o III miejsce ponownie I LO – wszystkie mecze wynikiem 3:0. ZS,-I reprezentowali: KACPER KREFT, NIKODEM JE;IŃSKI oraz KACPER DAMPS – chłopcom należą się gratulacje za walkę i zaangażowanie.

DZIEWCZĘTA  naszej szkoły także wzięły udział w tych zawodach ulegając w meczach grupowych 1:3 z II LO i  0:3 z SLO. Zespół dziewcząt po kilku latach reaktywował swój udział w rozgrywkach LICEALIADY  i jest to godne uwagi. Szkołę naszą re[rezenowały: Joanna Majewska i Klaudia Malek – gratulacje za udział i walkę.

 Opiekunem reprezentacji był Andrzej Borowski. Udział w w/w zawodach poprzedzony był organizacją Mistrzostw szkoły w tej dyscyplinie sportu, zaś wzięło w nich udział 45 osób.

Czytaj dalej