Od września LCNK działa przy ZSMI

Zarząd Powiatu Lęborskiego na posiedzeniu w dniu 04.07.2013 r., podjął decyzję o przeniesieniu Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 do Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych. W związku z powyższym wprowadzono do statutu szkoły stosowane zapisy dotyczące działalności LCNK przy Zespole Szkół. Zmiany w statucie zostały stosowną uchwałą, jednogłośnie przyjęte przez członków Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku. Od października zajęcia wspierające uczniów szczególnie uzdolnionych z matematyki, fizyki i informatyki będą kontynuowane

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *