Zdolni z Pomorza

Rekrutacja uzupełniająca dla uczniów/uczennic do projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”

Na podstawie § 4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski” (na rok szkolny 2016/2017) współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

ogłasza się rekrutację uzupełniającą dla uczniów/uczennic gimnazjum (klasy 1-3) i szkół ponadgimnazjalnych (klasy 1-3), która będzie przebiegała do momentu zrekrutowania pełnych grup.

Obszar wsparcia, dla których realizowana jest rekrutacja uzupełniająca:

 • obszar kompetencji społecznych (w którym miejsce dla siebie znajdą uczennice i uczniowie, których interesuje język polski, historia, WOS, sztuka, filozofia itp.)

logo_efs

Czytaj dalej
Zdolni z Pomorza

Konkurs projektów – Zdolni z Pomorza

Informujemy, że 12.10.2016 r. (w środę) odbędzie się kolejny etap rekrutacji pilotażowej w ramach projektu ZDOLNI Z POMORZA.
Etap ten obejmuje przedstawienie konkursowych projektów kwalifikacyjnych z biologii, chemii i kompetencji społecznych.
Projekty kandydaci składali do 30.09.2016 r.- O godzinie 8:00 prezentacja projektów gimnazjalistów (biologia i chemia).
– O godzinie 9:00 prezentacja projektów uczniów klas ponadgimnazjalnych (biologia i chemia)
– O godzinie 10:00 prezentacja projektów z dziedziny kompetencji społecznych (zarówno poziom gimnazjalny jak i ponadgimnazjalny).

Na przedstawienie przygotowanego projektu przed komisją, każdy z kandydatów będzie miał 10 min.
Prezentacja obędzie się na sali Audiowizualnej ZSM-I (s.125) przy ul. Marcinkowskiego 1 w Lęborku.
Uczeń może skorzystać ze swojego bądź przygotowanego laptopa.

Czytaj dalej
Zdolni z Pomorza

Rekrutacja do projektu „Zdolni z Pomorza”

Powiat Lęborski rozpoczął nabór do projektu pn.: „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski” realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014–2020, Poddziałanie 3.2.2.

Dziedziny uzdolnień wspierane w ramach projektu:

 • obszar matematyki, fizyki lub informatyki
 • obszar biologii lub chemii
 • obszar kompetencji społecznych (w którym miejsce dla siebie znajdą uczennice i uczniowie, których interesuje język polski, historia, WOS, sztuka, filozofia itp..)

Uczniowie biorący udział w projekcie „Zdolni z Pomorza” będą mogli skorzystać z:

 1. form wsparcia o zasięgu regionalnym (na terenie województwa pomorskiego):
 • obozy naukowe
 • konkursy indywidualne i zespołowe
 • naukowe konferencje uczniowskie
 • portal edukacyjny
 • warsztaty specjalistyczne (projektowe)
 • spotkania i warsztaty autorskie
 1. 2. form wsparcia o zasięgu lokalnym (na terenie powiatu lęborskiego: Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego przy ZSMI w Lęborku):
 • zajęcia pozalekcyjne
 • warsztaty rozwijające kreatywność
 • refundacja kosztów dojazdu/stypendia
 • uzupełniające formy wsparcia (np. wizyty w zakładach pracy, parkach naukowo–technologicznych, spotkania z naukowcami)
 1. akademickich formy wsparcia (Akademia Morska w Gdyni, Akademia Pomorska w Słupsku, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdański Uniwersytet Medyczny,  Politechnika Gdańska, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Uniwersytet Gdański):
 • spotkania akademickie
 • zajęcia pozalekcyjne akademickie (kółka olimpijskie)
 • warsztaty tematyczne
 • opieka mentorska
 • e-learning

Informacja o etapach edukacyjnych i klasach objętych rekrutacją:

Rekrutacja dotyczy:

 • uczniów obecnych klas VI szkół podstawowych,
 • uczniów klas I-III gimnazjów
 • uczniów klas I-II szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lęborskiego.

Informacja o terminach dot. rekrutacji:

REKRUTACJA W OBSZARACH: MATEMATYKI, FIZYKI LUB INFORMATYKI

Zainteresowani rodzice powinni zgłosić chęć udziału dziecka w projekcie w terminie 10 czerwca 2016 r. – 24.06.2016 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku, ul. Okrzei 14A.

Rekrutacja standardowa w obszarze matematyki, fizyki i informatyki prowadzona jest w następujących etapach:

 1. złożenie wniosku, arkusza nominacji i oświadczenia w poradni,
 2. badania diagnostyczne prowadzone w poradni – w terminie uzgodnionym indywidualnie,
 3. test uzdolnień kierunkowych.

Uczniowie, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:

 • nie uczestniczą w teście uzdolnień kierunkowych
 • uzyskują maksymalną możliwą w rekrutacji liczbę punktów i w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.

Planowany terminarz rekrutacji:

 • przygotowania (m.in. akcja informacyjna) – do 9 czerwca 2016 r.
 • rozpoczęcie rekrutacji – 10.06.2016 r.
 • do 24 czerwca 2016 r. – zgłoszenia uczniów poprzez złożenie wniosku, arkusza nominacji i oświadczenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku
 • 25.06.2016 – 15.09.2016 r. – badania w PPP
 • do 15.10.2016 r. – Test uzdolnień kierunkowych
 • do 21.10.2016 r. – przygotowanie list rankingowych

REKRUTACJA W OBSZARACH: BIOLOGII LUB CHEMII ORAZ W OBSZARZE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Zainteresowani rodzice powinni zgłosić chęć udziału dziecka w projekcie w terminie 10 czerwca 2016 r. – 24.06.2016 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku, ul. Okrzei 14A.

Rekrutacja standardowa w obszarze biologii i chemii oraz obszarze kompetencji społecznych prowadzona jest w następujących etapach:

 1. złożenie arkusza nominacji i oświadczenia w poradni,
 2. realizacja projektu kwalifikacyjnego,
 3. przekazanie rezultatu projektu,
 4. prezentacja projektów,
 5. badania diagnostyczne prowadzone w poradni – w terminie uzgodnionym indywidualnie.

Planowany terminarz rekrutacji:

 • przygotowania (m.in. akcja informacyjna) – do 9 czerwca 2016 r.
 • rozpoczęcie rekrutacji – 10.06.2016 r.
 • do 24 czerwca 2016 r. – zgłoszenia uczniów poprzez złożenie wniosku, arkusza nominacji i oświadczenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku
 • 25.06.2016 – 15.09.2016 r. – praca nad projektami kwalifikacyjnymi
 • do 30.09.2016 r. – przekazanie rezultatów projektów
 • do 15.10.2016 r. – prezentacja projektów przed komisją rekrutacyjną
 • do 21.10.2016 r. – przygotowanie list rankingowych
 • dla osób zakwalifikowanych do projektu badanie w PPP w ciągu 1 miesiąca od rozpoczęcia udziału w projekcie

Uczniowie, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:

 • nie przygotowują projektu kwalifikacyjnego,
 • uzyskują maksymalną możliwą w rekrutacji liczbę punktów i w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOT. REKRUTACJI:

Zapraszamy serdecznie Burmistrzów, Wójtów, przedstawicieli organów prowadzących odpowiedzialnych za edukację,  Dyrektorów szkół, Nauczycieli, Rodziców i Uczniów zainteresowanych rozwijaniem swoich uzdolnień na spotkanie informacyjne dotyczące szczegółów rekrutacji do projektu dnia 09.06.2016 r. na godz. 13:30 (sala Audiowizualna ZSM-I, ul. Marcinkowskiego 1 w Lęborku).

 

Dokumenty do pobrania:

Czytaj dalej
Zdolni z Pomorza

Ruszyła rekrutacja nauczycieli do prowadzenia zajęć w ramach LCNK

Niebawem rozpoczną się zajęcia „Zdolnych z Pomorza”, w tym roku kontynuowane będą pod nazwa „Zdolni z Powiatu Lęborskiego”.

Nauczyciele  matematyki, fizyki, informatyki, zarówno na poziomie gimnazjalnym jak również ponadgimnazjalnym, zainteresowani pracą z uczniami szczególnie uzdolnionymi, mogą składać do 7.10.2013 r. formularze aplikacyjne w sekretariacie Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku. Formularz zgłoszeniowy jest załącznikiem nr 1 do Regulaminu LCNK, który opublikowany jest w dziale Dokumenty.
Warunkiem niezbędnym przyjęcia nauczyciela do pracy w LCNK są jego wysokie kwalifikacje merytoryczne, duże zaangażowanie, kreatywność i nieschematyczność w pracy z uczniem, swoboda i rozmach w planowanej koncepcji pracy oraz wysoki poziom kultury osobistej. Ważne jest mocne osadzenie nauczyciela w wartościach służących wychowaniu ucznia o ponadprzeciętnych uzdolnieniach, co powinno służyć jego osobistemu rozwojowi, poczuciu celowości podejmowania dodatkowych, pozaprogramowych wyzwań i kształtowania przyszłej ścieżki osobistej oraz zawodowej kariery.
Czytaj dalej
Zdolni z Pomorza

Rekrutacja uzupełniająca do projektu Zdolni z Pomorza

W sobotę 14.09.2013 r. w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku, miał miejsce Test Uzdolnień Kierunkowych.
Przystąpili do niego uczniowie szczególnie uzdolnieni z matematyki, fizyki i informatyki, którzy w trakcie wakacji przeszli badania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Był to ostatni etap kwalifikacji. Jedenastu uczniów w tym trybie z rekrutowanych dołączy do grup przedmiotowych, które już od 15 października będą kontynuowały zajęcia. Projekt „Zdolni z Pomorza” wspierający uczniów szczególnie uzdolnionych będzie kontynuowany pod nazwą „Zdolni z Powiatu Lęborskiego.
Czytaj dalej
Zdolni z Pomorza

Od września LCNK działa przy ZSMI

Zarząd Powiatu Lęborskiego na posiedzeniu w dniu 04.07.2013 r., podjął decyzję o przeniesieniu Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 do Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych. W związku z powyższym wprowadzono do statutu szkoły stosowane zapisy dotyczące działalności LCNK przy Zespole Szkół. Zmiany w statucie zostały stosowną uchwałą, jednogłośnie przyjęte przez członków Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku. Od października zajęcia wspierające uczniów szczególnie uzdolnionych z matematyki, fizyki i informatyki będą kontynuowane

Czytaj dalej
Podsumowanie II roku zajęć dla uczestników projektu "Zdolni z Pomorza"

Podsumowanie II roku zajęć dla uczestników projektu „Zdolni z Pomorza”

27.05.2013 r. w sali audiowizualnej Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku odbyło się podsumowanie II roku zajęć w ramach projektu „Zdolni z Pomorza. Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”.
Podsumowanie II roku zajęć dla uczestników projektu "Zdolni z Pomorza"
W spotkaniu uczestniczyli rodzice i uczniowie objęcie wsparciem w ramach projektu. Honorowymi gośćmi byli Starosta Powiatu Lęborskiego pan Wiktor Tyburski oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych pani Elżbieta Rabenda. Uczniom zostały wręczone zaświadczenia uczestnictwa w projekcie podpisane przez pana Adama Krawca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu. Koordynator projektu na terenie naszego powiatu pan Grzegorz Popin, przedstawił gościom działania jakie w trakcie ostatnich dwóch lat były podejmowane w ramach projektu. Omówił również funkcjonowanie Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego w Lęborku. W tym roku kończy się finansowanie projektu z środków unijnych. Pan Starosta poinformował, iż z jego strony jest wola kontynuacji projektu przewidującego wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Projekt będzie dalej się rozwijał pod nową nazwą „Zdolni z Powiatu Lęborskiego”.
Opracował: mgr Grzegorz Popin
Czytaj dalej
Zdolni z Pomorza - Inauguracja

Zdolni z Pomorza

7 listopada w sali audiowizualnej Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych odbyła się inauguracja zajęć w ramach projektu systemowego: Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Zdolni z Pomorza - Inauguracja

Koordynator projektu na terenie powiatu lęborskiego Grzegorz Popin szczególnie serdecznie powitał 20 nowych uczestników. Przedstawił założenia projektu na kolejny rok. W ramach Lęborskiego Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego w tym roku objętych będzie wsparciem 60 uczniów szczególnie uzdolnionych z matematyki, informatyki i fizyki na obu poziomach – gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

Zdolni z Pomorza - Inauguracja

Zakwalifikowani do projektu uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez odpowiednio przeszkolonych nauczycieli, realizujących program autorski opracowany przez grupę ekspertów akademickich. Uczestniczą w spotkaniach akademickich, obozach naukowych, otrzymują stypendium, rywalizują w ramach Ligi Zadaniowej i Konkursu Projektów.

Zdolni z Pomorza - Inauguracja

Partnerem akademickim przedsięwzięcia jest Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej, jak również Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie www.zdolnizpomorza.pl

Opracował: mgr Grzegorz Popin, zdjęcia: Sławomir Łukaszuk

O tym wydarzeniu w lokalnych mediach napisali:

www.lebork24.info: Zdolni z Pomorza… i z powiatu lęborskiego
www.fm.lebork.pl: Zdolni z Pomorza
www.leborknews.pl: Zdolni z Pomorza
www.gazetakaszubska.pl: Młodzi lęborczanie objęci programem Zdolni z Pomorza

Czytaj dalej