Ruszyła rekrutacja nauczycieli do prowadzenia zajęć w ramach LCNK

Niebawem rozpoczną się zajęcia „Zdolnych z Pomorza”, w tym roku kontynuowane będą pod nazwa „Zdolni z Powiatu Lęborskiego”.

Nauczyciele  matematyki, fizyki, informatyki, zarówno na poziomie gimnazjalnym jak również ponadgimnazjalnym, zainteresowani pracą z uczniami szczególnie uzdolnionymi, mogą składać do 7.10.2013 r. formularze aplikacyjne w sekretariacie Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku. Formularz zgłoszeniowy jest załącznikiem nr 1 do Regulaminu LCNK, który opublikowany jest w dziale Dokumenty.
Warunkiem niezbędnym przyjęcia nauczyciela do pracy w LCNK są jego wysokie kwalifikacje merytoryczne, duże zaangażowanie, kreatywność i nieschematyczność w pracy z uczniem, swoboda i rozmach w planowanej koncepcji pracy oraz wysoki poziom kultury osobistej. Ważne jest mocne osadzenie nauczyciela w wartościach służących wychowaniu ucznia o ponadprzeciętnych uzdolnieniach, co powinno służyć jego osobistemu rozwojowi, poczuciu celowości podejmowania dodatkowych, pozaprogramowych wyzwań i kształtowania przyszłej ścieżki osobistej oraz zawodowej kariery.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *