Pomóżmy Kubusiowi

Pomóżmy Kubusiowi

Dnia 9 12 2011 odbył się koncert charytatywny pod hasłem „Pomóżmy Kubusiowi” zorganizowany przez szkoły i instytucje Lęborka z którego całkowity dochód został przeznaczony na pomoc choremu chłopcu . Podczas koncertu Samorząd Uczniowski ZSMI wraz z opiekunem p.Wiolettą Drozd przekazali całkowity dochód z imprezy „Andrzejki” w wysokości 170 zł.

Pomóżmy Kubusiowi
Pomóżmy Kubusiowi

Samorząd Uczniowski przeprowadził zbiórkę zabawek i książek, które zostały sprzedane podczas koncertu. Największą ilość zebrały klasy II TO i II TM. Komisja w składzie : p Jolanta Małszycka, p. Sylwia Szykut i opiekun SU p. Wioletta Drozd przyznały w /w klasom punkty we współzawodnictwie między klasowym : klasa II TO- 40pkt, klasa II TM – 30pkt.

Pomóżmy Kubusiowi
Pomóżmy Kubusiowi

W koncercie wzięła udział młodzież oraz nauczyciele ZSMI. Program artystyczny został przygotowany pod kierunkiem p. Doroty Felczak.
Swoje umiejętności na scenie zaprezentowali :
Adam Płoński kl IVTT-kabaret
Tomasz Kiedroń -Lisowski kl. IVTT- kabaret
Michał Dzieciuch kl IIITI – kabaret
Dawid Gaffka kl.ITM – gra na instrumencie, śpiew,
Patrycja IITO – śpiew .
Cezary Zdanowski –gra na instrumentach perkusyjnych
Adam Mielewcz – IIITM – gra na trąbce

Pomóżmy Kubusiowi
Pomóżmy Kubusiowi

Uczennice kl IId w osobach : Ewelina Soduła i Paulina Bielicka prowadziły kiermasz przygotowany przez nauczyciela świetlicy, p. Beatę Pawelczyk. Uczeń Łukasz Fijałkowski z kl IIITI pełnił nadzór nad sprzętem technicznym. Uczeń klasy IIITT Mateusz Wantoch –Rekowski zrobił zdjęcia osobom biorącym udział w koncercie.

Pomóżmy Kubusiowi
Pomóżmy Kubusiowi

Członkowie SU oraz uczniowie przygotowani przez p. Marka Pierzchałę pomagali harcerzom w zbiórce pieniędzy oraz czuwali nad prawidłowym przebiegiem imprezy.

Opracowała: mgr Wioletta Drozd, zdjęcia: Mateusz Wantoch – Rekowski

 

Czytaj dalej
Czwartkowe pączkowanie

Czwartkowe pączkowanie

W dniach 15-17 lutego 2011 roku przedstawiciele SU zorganizowali w naszej placówce sprzedaż ciasta, natomiast 3 marca z okazji „Tłustego Czwartku” zorganizowaliśmy sprzedaż pączków.

Czwartkowe pączkowanie
Czwartkowe pączkowanie

Celem obu przedsięwzięć było zebranie pieniędzy na chorego na miopatię chłopca Jakuba Młyńskiego. W I akcję zaangażowały się uczennice klasy II TO Katarzyna Niedbała i Marta Wenig oraz uczennica klasy I TO Marta Klamrowska, które upiekły ciasto.

Czwartkowe pączkowanie
Czwartkowe pączkowanie

W II akcję zaangażowały się uczennice klasy I TI Kamila Brozdowska i Dominika Misiura oraz mama Jakuba Młyńskiego pani Lidia Młyńska, której udało się otrzymać od Piekarni Głodowski 250 pączków.

Czwartkowe pączkowanie
Czwartkowe pączkowanie

W sumie udało się nam zebrać 274,50 zł, które przekazaliśmy mamie chłopca.

Opracowała: mgr Marlena Pepłowska, fot. Sławomir Łukaszuk

 

Czytaj dalej