Czwartkowe pączkowanie

Czwartkowe pączkowanie

W dniach 15-17 lutego 2011 roku przedstawiciele SU zorganizowali w naszej placówce sprzedaż ciasta, natomiast 3 marca z okazji „Tłustego Czwartku” zorganizowaliśmy sprzedaż pączków.

Czwartkowe pączkowanie
Czwartkowe pączkowanie

Celem obu przedsięwzięć było zebranie pieniędzy na chorego na miopatię chłopca Jakuba Młyńskiego. W I akcję zaangażowały się uczennice klasy II TO Katarzyna Niedbała i Marta Wenig oraz uczennica klasy I TO Marta Klamrowska, które upiekły ciasto.

Czwartkowe pączkowanie
Czwartkowe pączkowanie

W II akcję zaangażowały się uczennice klasy I TI Kamila Brozdowska i Dominika Misiura oraz mama Jakuba Młyńskiego pani Lidia Młyńska, której udało się otrzymać od Piekarni Głodowski 250 pączków.

Czwartkowe pączkowanie
Czwartkowe pączkowanie

W sumie udało się nam zebrać 274,50 zł, które przekazaliśmy mamie chłopca.

Opracowała: mgr Marlena Pepłowska, fot. Sławomir Łukaszuk

 

Czytaj dalej
Wybierz logo Bibliotek

Wybierz logo Biblioteki

Jesienią biblioteka szkolna ogłosiła konkurs na logo biblioteki. Wpłynęło czternaście prac, które zawierają ciekawe propozycje i są pięknie wykonane. Przy opracowaniu logo pomagała uczniom pani mgr Marlena Pepłowska.

Wybierz logo Bibliotek
Wybierz logo Bibliotek

Ponieważ wybór jest trudny prosimy o oddanie głosu na wybraną przez siebie pracę do końca lutego. W marcu, uwzględniając głosy uczniów, komisja wyłoni jedną pracę, która będzie logo naszej szkolnej biblioteki. Prace są dostępne w bibliotece szkolnej.

Czytaj dalej