Szkoła bez przemocy

Szkoła bez przemocy

W dniu 05.06.2007 odbyło się spotkanie młodzieży z policjantem z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku

Szkoła bez przemocy
Szkoła bez przemocy

Uczniowie ZSP nr 1 wysłuchali prelekcji dotyczącej konsekwencji prawnych stosowania przemocy fizycznej, udziału w bójkach, zachowań agresywnych, przemocy słownej.

Szkoła bez przemocy
Szkoła bez przemocy

Pan Tatak zaprezentował prezentację dotyczącą wyżej wymienionych problemów.

Szkoła bez przemocy
Szkoła bez przemocy

Omówił przyczyny oraz skutki zachowań agresywnych, sposoby radzenia sobie z agresją własną oraz innych, konsekwencje braku reakcji na przejawy agresji.

Szkoła bez przemocy
Szkoła bez przemocy

Policjant przedstawił młodzieży wskazówki dotyczące interwencji w sytuacji zagrożenia agresją lub przemocą i poinformował gdzie można zwrócić się z prośbą o pomoc

Szkoła bez przemocy
Szkoła bez przemocy
Czytaj dalej