ZaPaL się do zawodu – zawodowo w Powiecie Lęborskim

Rusza nabór na staże dla w ramach projektu „ZaPaL się do zawodu – zawodowo w Powiecie Lęborskim”

W 2015 roku w okresie letnich wakacji udział w stażach wezmie 58 osób. Kryteria podziału: 50% uczniowie z PCE-ZSP (29 osób) i 50% uczniowie ZSMI (29 osób). W przypadku nie zrekrutowania odpowiedniej liczby uczniów zgodnie z podziałem w PCE-ZSP lub w ZSMI ich miejsca mogą zająć chętni uczniowie z listy rezerwowej z drugiej szkoły.

Dla uczniów, którzy spełnią warunki przewidziane w regulaminie przewidziano:
– wypłatę stypendium stażowego w kwocie 1680 zł,
– zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu i z powrotem,
– pokrycie kosztów wstępnych badań lekarskich stwierdzających zdolność do odbywania stażu,
– zakup niezbędnej odzieży ochronnej.
Wszystkie ww. koszty zostaną pokryte z budżetu projektu.
Po zakończeniu stażu uczniowie otrzymają opinię i zaświadczenie o odbyciu stażu, które będzie dokumentem stwierdzającym zdobycie doświadczenia zawodowego i może być dołączane do CV w trakcie poszukiwania pracy.

Uczniowie mogą zgłaszać w terminie od 18 maja 2015 r. do 2 czerwca 2015 r. chęć uczestnictwa w stażu w sekretariacie swojej szkoły u specjalisty ds. rekrutacji.
Lista pracodawców ubiegających się o przyjęcie uczniów na staż, do których mogą udać się uczniowie z formularzem zgłoszeniowym, zostanie przesłana do sekretariatu szkoły oraz specjalisty ds. rekrutacji w szkole i będzie na bieżąco aktualizowana.

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE DLA UCZNIÓW

Załącznik_Nr_1-Formularz_zgłoszeniowy_na_staż_-UCZNIA.pdf  454.63 KB
Formularz zgłoszeniowy na staż – załącznik nr 1
Załącznik_nr_2_i_3-_Oświadczenia_dla_UCZNIA.pdf  445.09 KB
Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie województwa pomorskiego – załącznik nr 2. Oświadczenie o akceptacji warunków Regulaminu staży zawodowych – załącznik nr 3
Czytaj dalej
ZaPaL się do zawodu – zawodowo w Powiecie Lęborskim

KOLEJNE ZWYCIĘSTWO !!!

W dniu 10 kwietnia 2015r. o godzinie 20:00 rozstrzygnięty został konkurs

„ Wirtualna firma „ w ramach   projektu   ZaPaL się do zawodu – Zawodowo w Powiecie Lęborskim . W projekcie udział wzięli uczniowie z klas zawodowych II a oraz II g , oraz z klas technikum II TE oraz II TI.

Projekt składał się z trzech etapów:

  • pierwszy polegał na przejściu przez uczniów szkolenia oraz  pozytywnie zaliczonym testem na platformie e- learning . Samokształcenie dotyczyło tematyki założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
  • drugi etap to gra , w odpowiednich grupach uczniowie z  klas: II a, IIg, IITE, II TI zakładali i prowadzili własne wirtualne firmy –   wygrał ten zespół, który osiągnął największe zyski z prowadzonej działalności gospodarczej.

W tym etapie zwycięstwo należało do zespołów: z klasy II a Kamil Kozaczenko, Gabriel Stolarski, Szymon Gafke, Piotr Walaszek oraz z klasy II g Karol Mielewczyk, Jakub Baranowski, Patryk Juśkiewicz oraz Robert Bulczak.

Z klas technikum uczniowie z IITE : Krystian Szuta, Oskar Herczyk, Bartłomiej Olkowski i Patryk Browarczyk oraz z klasy II TI : Marcin Wójcik , Kacper Kowal, Mateusz Kempiński i Jacek Labudda.

  • Trzeci etap to konkurs, który był rozgrywany między  naszą szkołą oraz

PCE  Lębork. Uczniowie przez trzy dni  zakładali i prowadzili własne firmy, rywalizacja była bardzo duża, sytuacja finansowa  zmieniała się przez trzy dni trwania konkursu. W piątek 10 kwietnia 2015r. o godz. 20:00 konkurs został rozstrzygnięty. W grupie szkół zasadniczych zawodowych zwyciężyła grupa uczniów z klasy IIa Kamil Kozaczenko, Gabriel Stolarski, Szymon Gafke, Piotr Walaszek, z klas technikalnych zwycięstwo osiągnęła klasa z PCE.

Opiekunem zwycięskiej grupy była Maria Kurowska, a merytorycznie wspomagała  Joanna Zielińska. Opiekun otrzyma wyposażenie klasy w laptop, rzutnik, nagłośnienie oraz tablicę interaktywną. Uczniowie otrzymają nagrody rzeczowe.

Opiekunowie: Maria Kurowska oraz Joanna Zielińska

Czytaj dalej
ZaPaL się do zawodu – zawodowo w Powiecie Lęborskim

Rusza druga edycja konkursu

W związku z realizacją projektu „ZaPaL się do zawodu – zawodowo w Powiecie Lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rusza druga edycja konkursu WIRTUALNA FIRMA..

ZaPaL się do zawodu – zawodowo w Powiecie Lęborskim

Za pomocą platformy e-learning zmagają się między sobą uczniowie dwóch lęborskich szkół – ZSMI oraz PCE-ZSP. (zarówno uczniowie klas zawodowych, jak i technikalnych). Każda z grup uczniowskich zakłada własną firmę. Udział w konkursie biorą wybrane przez opiekunów klasowych firmy i reprezentujące je osoby. Zadaniem firm jest osiągnięcie jak najlepszego wyniku finansowego, w wyznaczonym terminie

Konkurs rozpocznie się 8 kwietnia 2015 r. o godz. 8:00, natomiast zakończy 10 kwietnia 2015 r. o godz. 20:00.

Regulamin konkursu

Czytaj dalej
Wycieczka do firmy ASSECO POLAND w Gdyni

Wycieczka do firmy ASSECO POLAND w Gdyni

W dniu 26 czerwca 2014r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce do Gdyni do firmy IT ASSECO Poland. Wycieczka była zwieńczeniem trwającego od marca projektu ZaPaL się do zawodu – Zawodowo w Powiecie Lęborskim . Projekt skierowany był do uczniów klas technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej.

Wycieczka do firmy ASSECO POLAND w Gdyni

Składał się z trzech etapów: pierwszy polegał na przejściu przez uczniów szkolenia oraz  pozytywnie zaliczonym testem na platformie e- learning . Samokształcenie dotyczyło tematyki założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Drugi etap to gra , w odpowiednich grupach uczniowie z  klas: II a, IIg, III TM, III TI oraz II TE zakładali i prowadzili własne wirtualne firmy –   wygrał ten zespół, który osiągnął największe zyski z prowadzonej działalności gospodarczej. W tym etapie zwycięstwo należało do zespołów:  uczniów ZSZ klasy II g Dawida Bielickiego, Adama Leske oraz uczniów z klasy II TE Jakuba Boruszewskiego , Łukasza Dawidowskiego , Mateusza Okrój ,Patryka Suleckiego i Rafała Flak.

Trzeci etap to konkurs, który był rozgrywany między  naszą szkołą oraz PCE ZSB Lębork.

Uczniowie  ponownie zakładali i prowadzili własne firmy, rywalizacja była bardzo duża, zwycięzcy z godziny na godzinę się zmieniali. W klasie Technikum uczniowie naszej szkoły Jakub Boruszewski , Łukasz Dawidowski , Mateusz Okrój , Patryk Sulecki i Rafał Flak byli nie do pokonania wygrali z PCE ZSB, uczniowie z ZSZ naszej szkoły niestety przegrali,  ale walczyli do końca i różnica była bardzo mała.

Wycieczka do firmy ASSECO POLAND w Gdyni

Opiekunem grupy technikum była pani Joanna Zielińska i to właśnie jej pracownia w nagrodę otrzymała cenne wyposażenie: laptop, projektor, nagłośnienie oraz tablicę multimedialną.

Ostatnim etapem projektu  była wycieczka do firmy ASSECO w Gdyni. Zostaliśmy tam przyjęci bardzo miło, po wykładzie czym zajmuje się firma, oraz  z kim współpracuje, zwiedziliśmy pomieszczenia zawierające najwyższej klasy serwery.

Miło nam było dowiedzieć się, że w tak prężnej, nowoczesnej firmie pracują absolwenci naszej szkoły.

Maria Kurowska , Joanna Zielińska Agnieszka Lenartowicz

Czytaj dalej
ZaPaL się do zawodu – zawodowo w Powiecie Lęborskim

Zapal się do zawodu

O tym jak budować, programować oraz wykorzystywać inteligentne roboty mogli przekonać uczniowie klasy I technik elektryk oraz klasy I  ZSZ elektryk podczas specjalnych zajęć, które zorganizowała mgr inż. Iwona Pawelczyk.

ZaPaL się do zawodu – zawodowo w Powiecie Lęborskim
ZaPaL się do zawodu – zawodowo w Powiecie Lęborskim

Klasa II techniki elektryk gościła  na zajęciach zorganizowanych przez  mgr inż. Mirosława Baja przedstawiciela firmy ROBOTAK pana Mateusza Baja.

ZaPaL się do zawodu – zawodowo w Powiecie Lęborskim
ZaPaL się do zawodu – zawodowo w Powiecie Lęborskim

Zajęcia z robotyki polegały na budowaniu według własnego pomysłu robotów z klocków LEGO MINDSTORMS. Zabawa była przednia. Uczniowie poznali  fascynujące możliwości wykorzystania współczesnej techniki. Podczas spotkania młodzież mogła własnoręcznie skonstruować roboty z profesjonalnych zestawów klocków Lego Mindstorms, które dzięki zastosowaniu różnego rodzaju czujników perfekcyjnie przybliżają dziedzinę nauki, jaką jest robotyka.Korzystając z nowoczesnego sprzętu, uczestnicy poznali w jaki sposób można wykorzystać komputer, elementy elektroniczne oraz serwomechanizmy, różnego rodzaju czujniki, przekładnie, dźwignie i koła zębate.

Do budowy robotów służyły specjalne zestawy klocków Lego Mindstorms NXT 2.0. orazLego Mindstorms EV3. Jest to najnowsza i najbardziej zaawansowana odsłona klocków Lego przeznaczona dla amatorów robotyki. Z ich pomocą można tworzyć proste konstrukcje wykonujące podstawowe polecenia: pojazd sterowany przez bluetootha w przyszłości planowane są kolejne zajęcia na których uczniowie będą mieli możliwość tworzenia bardziej  zaawansowane maszyny.

ZaPaL się do zawodu – zawodowo w Powiecie Lęborskim
Opracowała: mgr inż. Iwona Pawelczyk, zdjęcia: Sławomir Łukaszuk

Czytaj dalej
ZaPaL się do zawodu – zawodowo w Powiecie Lęborskim

ZaPaL się do zawodu

„ZaPaL się do zawodu – zawodowo w Powiecie Lęborskim”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 ZaPaL się do zawodu – zawodowo w Powiecie Lęborskim

Powiat Lęborski29.08.2013 r. rozpoczął realizację projektu „ZaPaL się do zawodu – zawodowo
w Powiecie Lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:

od 29 sierpnia 2013r. do 28sierpnia 2015r.

CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej, procesu kształcenia czterech szkół ponadgimnazjalnych (2 technika, 2 zasadnicze szkoły zawodowe) prowadzone przez Powiat Lęborski (Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku, Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku) służący zmniejszeniu dysproporcji w osiągnięciach 1.000 uczniów (250 kobiet i 750 mężczyzn) i podniesieniu zdolności do przyszłego zatrudnienia przez realizację programów rozwojowych (kompleksowych, opartych o diagnozę, rozszerzających ofertę edukacyjną) trwale przyczyniających się do zmian w funkcjonowaniu ww. szkół (wyposażenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne) do 28.08.2015 r.

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby spełniające równocześnie następujące warunki:

1)    Uczniowie 4 szkół ponadgimnazjalnych (2 Technika i 2 Zasadnicze Szkoły Zawodowe) w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych i Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku, prowadzących kształcenie zawodowe na terenie powiatu

2)    Posiadający miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa pomorskiego

 

W RAMACH PROJEKTU UCZESTNIKOM PROJEKTU OFERUJEMY CAŁKOWICIE BEZPŁATNĄ, KOMPLEKSOWĄ POMOC W POSTACI:

1)    Zajęć pozalekcyjnych

2)    Zajęć dydaktyczno – wyrównawczych

3)    Zajęć pozaszkolnych

4)    Doradztwa zawodowego z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez zajęcia na platformie e-learning „Wirtualna firma”

5)    Wsparcia psychologicznego poprzez zorganizowanie warsztatów: „radzenie sobie ze stresem”, „radzenie sobie ze stresem”, komunikacja interpersonalna”

6)    Wycieczek do prestiżowych zakładów pracy na terenie województwa pomorskiego

7)    Wyposażenia pracowni zawodowych PCE–ZSP (pracownia obróbki metali CNC) oraz ZSMI (pracownia energii odnawialnej)

Zajęcia będą odbywały się w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych i Powiatowym Centrum Edukacyjnym – Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku.

Uczestnikom zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych, dydaktyczno-wyrównawczych oraz warsztatów oferowanych w ramach projektu zostaną zapewnione bezpłatnie materiały dydaktyczne.

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona osobno na każdy rodzaj zajęć: zajęcia pozalekcyjne, zajęcia pozaszkolne oraz zajęcia wyrównawcze w 2 etapach, w następujących terminach: IX 2013, IX 2014.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej ………….ZGŁOŚ SIĘ DO SEKRETARIATU SZKOŁY

 ZaPaL się do zawodu – zawodowo w Powiecie Lęborskim

Zapraszamy do bieżącego śledzenia strony internetowej Powiatu Lęborskiego.

Czytaj dalej