Rusza nabór na staże dla w ramach projektu „ZaPaL się do zawodu – zawodowo w Powiecie Lęborskim”

W 2015 roku w okresie letnich wakacji udział w stażach wezmie 58 osób. Kryteria podziału: 50% uczniowie z PCE-ZSP (29 osób) i 50% uczniowie ZSMI (29 osób). W przypadku nie zrekrutowania odpowiedniej liczby uczniów zgodnie z podziałem w PCE-ZSP lub w ZSMI ich miejsca mogą zająć chętni uczniowie z listy rezerwowej z drugiej szkoły.

Dla uczniów, którzy spełnią warunki przewidziane w regulaminie przewidziano:
– wypłatę stypendium stażowego w kwocie 1680 zł,
– zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu i z powrotem,
– pokrycie kosztów wstępnych badań lekarskich stwierdzających zdolność do odbywania stażu,
– zakup niezbędnej odzieży ochronnej.
Wszystkie ww. koszty zostaną pokryte z budżetu projektu.
Po zakończeniu stażu uczniowie otrzymają opinię i zaświadczenie o odbyciu stażu, które będzie dokumentem stwierdzającym zdobycie doświadczenia zawodowego i może być dołączane do CV w trakcie poszukiwania pracy.

Uczniowie mogą zgłaszać w terminie od 18 maja 2015 r. do 2 czerwca 2015 r. chęć uczestnictwa w stażu w sekretariacie swojej szkoły u specjalisty ds. rekrutacji.
Lista pracodawców ubiegających się o przyjęcie uczniów na staż, do których mogą udać się uczniowie z formularzem zgłoszeniowym, zostanie przesłana do sekretariatu szkoły oraz specjalisty ds. rekrutacji w szkole i będzie na bieżąco aktualizowana.

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE DLA UCZNIÓW

Załącznik_Nr_1-Formularz_zgłoszeniowy_na_staż_-UCZNIA.pdf  454.63 KB
Formularz zgłoszeniowy na staż – załącznik nr 1
Załącznik_nr_2_i_3-_Oświadczenia_dla_UCZNIA.pdf  445.09 KB
Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie województwa pomorskiego – załącznik nr 2. Oświadczenie o akceptacji warunków Regulaminu staży zawodowych – załącznik nr 3

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *