Wszyscy budujemy lęborskie Hospicjum

13 kwietnia w piątek odbyła się w Zespole Szkół  Ogólnokształcących nr 1 Wielka Akcja Serca – „Wszyscy budujemy lęborskie Hospicjum”. Inicjatywa została podjęta przez Powiatowe Starostwo w Lęborku, a koordynowana była przez panią dyrektor I LO – Katarzynę Wach.

Do akcji przyłączyły się: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu, Zespół Szkół Mechaniczno – Informatycznych, Powiatowe Centrum Edukacyjne, Młodzieżowy Dom Kultury, Powiatowe Ognisko Artystyczne, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym, Szkoła Policealna i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Externus” w Lęborku, Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i Szkoła Policealna „Prymus” w Lęborku oraz Przedszkole nr 5 i Przedszkole nr 6.

Każda z placówek oświatowych przygotowała na korytarzach szkoły stoiska z własnymi wyrobami – czy to artystycznymi, czy też kulinarnymi, które można było zakupić i tym samym zasilić konto fundacji. Uczniowie I LO przygotowali dodatkowo tzw. „Pchli Targ” oraz „Loterię fantową”, na której można było wylosować atrakcyjne gadżety.

My przygotowaliśmy stroiki –  ,,Serce- z serca dla hospicjum”. Pomoc  osobie wykonującej – Beacie Hrycyk, dzięki składkom, z których  można było już 4 tygodnie wcześniej zakupić półprodukty, udzieliły klasy II Tm  i  IIITE.                     ( WIELKIE  Podziękowania).

Ponadto  uczniowie naszej szkoły przygotowali 3 występy po trzy utwory w każdym wejściu. Brawo- Oskar Głowacki i Jakub Pszonak

Kwota  zebrana tego dnia została już policzona i wynosi 2747,52 zł.

Opiekun i koordynator z ramienia ZSMI:
Beata Hrycyk

Czytaj dalej

Spotkanie z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy

W dniu 4 kwietnia 2018r. o godz. 11.00  w sali audiowizualnej naszej szkoły odbyło się spotkanie  uczniów z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy. Główny specjalista Joanna Drawnel – Jankowska przedstawiła uczniom klas IV technikum  oraz III Zasadniczej Szkoły Zawodowej –  kończącym edukację w naszej szkole, jakie będą mieli prawa i obowiązki podejmując pierwszą pracę. Podczas prezentacji omówiła rodzaje umów o pracę, szczególną uwagę zwróciła na rodzaje umów o pracę, omówiła zagrożenia jakie wynikają z braku umowy o pracę. Wskazała szczegółowe różnice pomiędzy umowami o pracę, a umowami cywilnoprawnymi. Podała również sposoby rozwiązywania umów o pracę. P. Joanna Drawnel – Jankowska bardzo dokładnie omówiła obowiązki pracodawcy wobec pracownika.

Mamy nadzieję, że  informacje, które zostały przekazane podczas spotkania będą wykorzystane pozytywnie przez absolwentów.

 

Organizator spotkania
Maria Kurowska

Czytaj dalej

Patryk Mielewczyk uczeń kl. IIIg wygrał konkurs regionalny!

W dniu 10 kwietnia 2018r. o godz. 11.00 w Izbie Rzemieślniczej w Słupsku odbył się XVIII Regionalny  e Konkurs  wiedzy o zasadach  Bezpieczeństwa i Higieny Pracy  dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „ Bezpiecznie od startu”. Patronat nad konkursem oprócz Izby, objęło Kuratorium Oświaty oraz Państwowa Inspekcja Pracy w Gdańsku – Oddział w Słupsku.  Do konkursu przystąpiło  8   uczniów, z okręgu pomorskiego. Komisja konkursowa w składzie: Henryk Raczek – Państwowa Inspekcja Pracy, Bronisław Kisiel – Kuratorium Oświaty oraz Monika Muras Izba Rzemieślnicza po sprawdzeniu testów wielokrotnego wyboru wyłoniła zwycięzców. Pierwsze miejsce zajął uczeń z naszej szkoły Patryk Mielewczyk, młodociany pracownik  w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych uczeń klasy IIIg ZSZ.

Dnia 23 maja 2018r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie Patryk będzie brał udział w etapie ogólnopolskim . Jak zwykle gratulujemy  i liczymy na  dalsze zwycięstwa !

Opiekun Maria Kurowska.

Czytaj dalej

Zapraszamy uczniów oraz nauczycieli do udziału w Programie: „ZBIERAJ BATERIE”

ZBIERAJ BATERIE! to długofalowy, ogólnopolski program edukacyjny dla szkół na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii i akumulatorów. Program ZBIERAJ BATERIE! poprzez praktyczne działania oraz systematyczną edukację ekologiczną zachęca młodzież do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz przekonuje do przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków.

Zbieramy:

  1. a) baterie jednoogniowe typu AA i AAA,
  2. b) baterie i akumulatory, które są przeznaczone do używania w telefonach przenośnych, komputerach przenośnych, elektronarzędziach bezprzewodowych, zabawkach i sprzęcie gospodarstwa domowego,
  3. c) baterie i akumulatory, które są przeznaczone do używania w gospodarstwach domowych do zwykłych celów,
  4. d) inne baterie i akumulatory, niewymienione w lit. a-c, które mogą być bez trudności przenoszone oraz nie są bateriami samochodowymi i akumulatorami samochodowymi oraz bateriami przemysłowymi i akumulatorami przemysłowymi.

Zebrane odpady trafiają do wyspecjalizowanego zakładu przetwarzania.

Baterie proszę przynosić do p. J.Małszyckiej oraz p. I. Labudy.

Czytaj dalej

Warsztaty Mechanika w Warszawie

W dniach od 26 marca do 28 marca 2018r uczniowie naszej szkoły w ramach projektu „Otwarte umysły” odbyli warsztaty kreatywności i innowacyjności w Warszawie.

W ramach warsztatów zwiedzili Muzeum Historii Żydów Polskich „POLIN”, w którym to zapoznali się z historią Żydów polskich od ich przybycia ok. 960r. na ziemie polskie aż po najnowszą historię społeczności żydowskiej oraz wkładem Żydów w rozwój polskiej kultury, nauki i gospodarki.

Zwiedzając Stare Miasto i Łazienki Królewskie z przewodnikiem poznali historię stolicy oraz trudne czasy okupacji.

Uczestniczyli w wykładzie na Uczelni Łazarskiego „Nie pożyczaj dobry zwyczaj” omawiającym zagrożenia związane z zaciąganiem niepewnych pożyczek w firmach nie będących bankami.

W warsztatach kreatywnych w przedsiębiorstwie „A+D Retail Store Design” zapoznali się z procesem projektowania wnętrz.

Uczestniczyli także w profesjonalnych zajęciach chemiczno-fizycznych prowadzonych przez specjalistyczną placówkę „Mały inżynier”. W czasie pokazu uczniowie brali czynny udział w doświadczeniach z ciekłym azotem, produkowali sztuczną krew oraz próbowali ujarzmić ogień.

Pobyt w Warszawie nie mógłby się odbyć bez wizyty w Centrum Nauki Kopernik gdzie odbyli wirtualną podróż w kosmos uczestnicząc w seansie 3D „Jesteśmy kosmitami”.

Bardzo ciekawym doświadczeniem było uczestnictwo w spektaklu Teatru Scena Lubelska – Teatr improwizacji Afront pt. „Nienapisane dzieła Szekspira”. Uczniowie mieli duży wpływ na przebieg wydarzeń spektaklu, zdecydowali o miejscu wydarzeń, romansie, kto do kogo i kiedy poczuje nienawiść oraz wymusili na aktorach monolog, piosenkę i pojedynek. Zagwarantowało to, że sztuka była jedyna i niepowtarzalna. Udział w sztuce wywołał wielkie wrażenie na uczniach.

Drogę powrotną umiliła nam słoneczna pogoda oraz obiadek w Mc’Donald-ie.

Opiekunami wycieczki byli: K. Pączek, I. Labuda, M. Naczke, L. Lubecki.

Organizatorem wycieczki było Biuro podróży Czerwiński Travel S.C. z Gdańska

Projekt  „OTWARTE UMYSŁY” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata

Czytaj dalej

Życzenia Wielkanocne

Radosnych Świąt Wielkanocnych pełnych Wiary, Nadziei i Miłości, a także radosnego, wiosennego nastroju oraz serdecznych spotkań w gronie najbliższych.

życzy dyrektor, grono pedagogiczne, pracownicy i cała społeczność uczniowska

Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku.

Czytaj dalej

Międzyszkolny Konkurs BHP dla młodocianych pracowników

22 marca 2018r. w  Cechu Rzemiosł Różnych w Lęborku odbyły się eliminację do XVIII edycji Wojewódzkiego  Konkurs z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników młodocianych zatrudnionych w rzemiośle ze znajomości prawnej ochrony pracy oraz  przepisów – zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.  Do eliminacji przystąpili uczniowie z dwóch szkół:  Powiatowego Centrum Edukacyjnego oraz  z  Zespołu Szkół Mechaniczno Informatycznych.  Naszą szkołę  reprezentowali  uczniowie z klas: Ig, IIg, IIIg – mechanik pojazdów samochodowych. Uczniowie udzielali odpowiedzi na 34 pytania otwarte z zakresu prawa pracy oraz technicznego bhp. Najlepszym okazał się Patryk Mielewczyk z klasy III g. Uzyskał on 36 na 44 punkty. Drugie miejsce zajęła uczennica z PCE.

 

Patryk będzie walczył w eliminacjach wojewódzkich w Izbie Rzemieślniczej w Słupsku w dniu 10 kwietnia 2018r. o wyjazd do Warszawy.

Życzymy dalszych sukcesów!

 

Opiekun Maria Kurowska

Czytaj dalej

Wielkanocna pomoc!

I Ty możesz wspomóc. Kup stroik i pomóż potrzebującym rodzinom świętować Wielkanoc.
Sprzedaż stroików od 22.03- czwartku do poniedziałku. Miejsce- hol główny Mechanika. Kwota ze sprzedaży stroików przeznaczona będzie na zakup produktów do ,,wielkanocnej paczki”.

,,Pomocni z mechanika” wraz z opiekunem- Beatą Hrycyk

Czytaj dalej

Koncert dla Hospicjum

Dnia 21 marca uczniowie naszej szkoły mogli uczestniczyć

w koncercie. Na naszej scenie wystąpiły dwa młodzieżowe zespoły z Lęborka, „The Silent Scream” i „The River”. Wokalistka pierwszego zespołu zaśpiewała stworzone przez zespół teksty, zaś drugi uświetnił występ rewelacyjnym głosem młodego wokalisty oraz nieprzeciętnymi umiejętnościami naszego absolwenta grą na gitarze elektrycznej. W koncercie brało udział około 200 uczniów naszej szkoły. Warto zaznaczyć, że to był koncert charytatywny, podczas którego Samorząd Uczniowski zbierał pieniądze na budowę lęborskiego hospicjum. Uzbierano 560 zł.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Opiekun SU J.Zielińska

Czytaj dalej

DOFINANSOWANIE DLA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ZSMI

SUKCES NASZEJ SZKOŁY

DOFINANSOWANIE DLA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ZSMI

Na początku marca 2018  na stronie Kuratorium Oświaty w Gdańsku opublikowano listę placówek objętych dofinansowaniem w ramach „NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA”- edycja 2017/2018. 

Za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Gdańsku do Wojewody Pomorskiego wpłynęło 326 wniosków szkół i bibliotek pedagogicznych z prośbą o  dofinansowanie, również naszej szkolnej biblioteki. W tej edycji dofinansowaniem nie  objęto szkół branżowych  i zasadniczych  zawodowych.

Z radością pragniemy poinformować, że  wśród dofinansowanych placówek znajduje się Technikum w Zespole Szkół Mechaniczno- Informatycznych w Lęborku, co pozwoli na zakup książek do naszej  biblioteki. Kwota dofinansowania wynosi 7 620 złotych.

Paragraf 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października  2015 r. szczegółowo określa warunki, formy i tryb realizacji  wsparcia finansowego bibliotek w ramach  „NARODOWEGO  PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA”.

Nasza biblioteka szkolna prócz bieżącej pracy biblioteczno- technicznej i pedagogicznej podejmuje różne działania promujące czytelnictwo m.in. od 2012 r. możliwość wymiany  książek  „Daj książce drugą szansę” , nieprzerwanie od 2000 roku organizuje imprezy dla dzieci w ramach akcji  „Cała Polska Czyta Dzieciom” , a kolejny rok realizuje projekt unijny „OTWARTE UMYSŁY’ – „ROZWIJANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNO – EMOCJONALNYCH W BIBLIOTECE SZKOLNEJ”. 

Dofinansowanie, które otrzymamy pozwoli  odnowić zaczytany księgozbiór, a co za tym idzie poprawić jakość pracy naszej biblioteki.

Anna Witek

Czytaj dalej