Mamy Mistrza Europy

Nikodem Labuda uczeń klasy IVTI należy do klubu Tytan Team. Na siłowni ćwiczy od 5 lat a trójbojem siłowym zajmuje się od ponad  2 lat. Na każdych zawodach bije rekordy, z czego jest bardzo zadowolony. W roku szkolnym 2020/2021 zdobył nie tylko tytuł mistrza Polski ale i Europy. Jego ostatnie osiągnięcia to:

 • I miejsce na mistrzostwach Polski GPC w martwym ciągu
 • I miejsce na mistrzostwach Polski GPC w wyciskaniu monster
 • Rekord Polski w martwym ciągu w kategorii teeneger 82,5kg
 • Rekord Polski w monsterze w kategorii teeneger 82,5kg
 • I miejsce na mistrzostwach Europy XPC w trójboju siłowym 
 • Rekord Europy w przysiadzie w federacji XPC

Nikodemowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wychowawca klasy
I.Labuda

Czytaj dalej

Płatne staże zawodowe i praktyki zawodowe dla uczniów w 2021 roku!

Uczniowie i uczennice! W ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zapraszamy do skorzystania w okresie letnich wakacji szkolnych z płatnych staży/praktyk zawodowych u pracodawców.

Wymiar stażu to 150 godzin, za które uczeń otrzymuje stypendium stażowe w wysokości 1440 zł netto (na rękę).

SzkołaBranżaZawodyPrzewidywana liczba uczniów mogących wziąć udział w stażach/praktykach zawodowych
w 2021 roku
PCEBudownictwo⦁ monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych/monter sieci i instalacji sanitarnych
⦁ monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
⦁ murarz-tynkarz
⦁ stolarz
⦁ dekarz
⦁ technik budownictwa
⦁ technik urządzeń i systemów energetyki
75 osób
PCELogistyka⦁ technik logistyk96 osób
ZSGŻiAChemia lekka⦁ technik handlowiec
⦁ technik organizacji reklamy/technik reklamy
25 osób
ZSGŻiAUsługi finansowe i biznesowe⦁ technik handlowiec
⦁ technik organizacji reklamy/technik reklamy
65 osób
ZSMIICT i elektronika⦁ technik informatyk
⦁ technik teleinformatyk
⦁ technik mechatronik
⦁ monter-elektronik/elektronik
⦁ technik programista
110 osób

Do głównych korzyści ucznia z realizacji płatnych staży/praktyk u pracodawców/ przedsiębiorców należą:
⦁ ułatwione rozpoczęcie kariery zawodowej po zakończeniu nauki w szkole,
⦁ możliwość zdobycia dodatkowego doświadczenia i lepszego dopasowania do lokalnego rynku pracy poprzez odbycie dodatkowego stażu/praktyki, wykraczającego poza zakres kształcenia praktycznego,
⦁ sprawdzenie swoich kwalifikacji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
⦁ pogłębienie i zdobycie nowej wiedzy, umiejętności, kompetencji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
⦁ nawiązanie kontaktu z potencjalnym pracodawcą i możliwość zainicjowania dalszej współpracy, mającej na celu zatrudnienie ucznia, odbycie praktyk /staży studenckich
⦁ udokumentowany przebieg realizacji stażu / praktyki, możliwość wykazania dodatkowego doświadczenia w dokumentach rekrutacyjnych, np. cv.

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są od 11 marca do 25 marca 2021 roku w sekretariacie szkoły!

Wszelkich informacji dotyczących staży/ praktyk udzielają pracownicy merytoryczni
projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” w Waszych szkołach!

PRZEBIEG REKRUTACJI I ODBYWANIA STAŻU / PRAKTYKI

Krok 1: Na początek zapoznaj się z Regulaminem staży/praktyk zawodowych w  2021 roku w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Krok 2: Szkoła przeprowadzi tzw. diagnozę Twoich umiejętności/kompetencji pod kątem realizacji stażu/praktyk zawodowych  u pracodawcy.
Krok 3: Zapoznaj się z propozycją stażu/praktyk.
Krok 4: Wypełnij i podpisz dokumenty deklarujące uczestnictwo w stażu/praktyce.
Krok 5: Wypełnione i podpisane dokumenty przekaż w terminie od 11 marca do 25 marca 2021 r. pracownikowi szkoły tj. do  specjalisty ds. rekrutacji w szkole, do której uczęszczasz
⦁ formularz zgłoszeniowy z wymaganymi oświadczeniami – według wzoru udostępnionego przez Organizatora staży zawodowych / praktyk zawodowych
Krok 6: Wykonaj badanie lekarskie u lekarza medycyny pracy, na które skierowanie otrzymasz od Starostwa Powiatowego. Otrzymane od lekarza zaświadczenie o zdolności do odbywania stażu/praktyki dostarcz do Starostwa Powiatowego najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem stażu/praktyki – zaświadczenie lekarskie jest podstawą do podpisania umowy o staż/praktykę.
Krok 7: To bardzo ważne: zapoznaj się z programem stażu/praktyk, a następnie podpisz umowę o staż/praktykę.
Krok 8: Aktywnie uczestnicz w stażu/praktyce, potwierdzaj wykonywane zadania oraz podpisuj się na liście obecności.
Krok 9: Po zakończonym stażu/praktyce w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przekaż do organizatora stażu/praktyki wypełnione i podpisane dokumenty potwierdzające odbycie stażu/praktyki celem otrzymania stypendium stażowego, a także w przypadku dojazdu do miejsca odbywania stażu/praktyki – wniosek o refundację kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu/praktyki. Szczegóły i opis wszystkich potrzebnych dokumentów do otrzymania stypendium znajdziesz w Regulaminie dostępnym w Szkole, Biurze Projektu i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lęborku.

JAKIE KOSZTY POKRYWA ORGANIZTOR STAŻU/PRAKTYKI – POWIAT LĘBORSKI

⦁ Skierowanie uczestnika Projektu przed podjęciem stażu/praktyki na wstępne badania lekarskie, w celu stwierdzenia zdolności do odbywania stażu/praktyki oraz pokrycia kosztów tych badań.
⦁ Zakup niezbędnej odzieży ochronnej dla osób odbywających staż zawodowy lub praktykę zawodową wskazanej przez Przyjmującego na staż/praktykę.
⦁ Wypłata stypendium na rzecz Stażysty/Praktykanta, który ukończył staż/praktykę zgodnie
z warunkami określonymi w Regulaminie.
⦁ Zwrot kosztów przejazdu osobom, które ukończyły staż zawodowy lub praktykę zawodową, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie. 

Do pobrania:
Regulamin staży/praktyk zawodowych w 2021 roku
Formularz zgłoszeniowy dla ucznia
Ulotka dla ucznia
Formularz zgłoszeniowy pracodawcy/przedsiębiorcy

Czytaj dalej

Dzień Chorób Rzadkich 28 luty 2020

Dzień Chorób Rzadkich to oficjalna międzynarodowa kampania mająca na celu podniesienie świadomości społeczeństwa na temat chorób rzadkich i pokazanie jaki wpływ mają one na codzienność osób chorujących. Po raz pierwszy dzień ten był obchodzony w 2008 w Stanach Zjednoczonych i przez 13 lat objął 36 państw. Na cały świecie ponad 6000 różnych chorób rzadkich a cierpi na nie ponad 300 milinów osób. W krajach Unii Europejskiej dotykają one 6-8% społeczeństw a w Polsce liczba ta sięga 2,5-3 milionów osób. 

Uczniowie naszej szkoły w geście solidarności wykonali na lekcji plastyki plakaty oraz przygotowali swoje zdjęcia w kolorach tegorocznej kampanii. 

Hasło roku 2021 to:

Rzadkość jest LICZNA
Rzadkość jest SILNA
Rzadkość jest WYJĄTKOWA

Zapraszamy również do obejrzenia oficjalnego filmu tegorocznych obchodów, który przestawia historie  6 bohaterów z 6 kontynentów . 

Czytaj dalej

Wielkanocna paka dla bezdomnego zwierzaka

Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli, rodziców oraz uczniów do włączenia się w akcję Samorządu Uczniowskiego, pod hasłem:

“Wielkanocna paka dla bezdomnego zwierzaka”

Waszymi darami w postaci karmy dla zwierząt chcielibyśmy wspomóc los zwierząt ze Schroniska w Dąbrówce koło Wejherowa.

Od 1.03 do 27.03.2021 będziemy zbierać karmę oraz pieniądze do puszki. Prosimy, aby przynosić ją do sali nr 21 do p. Joanny Zielińskiej, która jest dostępna w następujących godzinach:

Poniedziałek 12:00- 14:30
Wtorek 12:00-16:00
Środa 8:00- 12:00
Czwartek 12:00- 14:30

Opiekun samorządu
J. Zielińska

Czytaj dalej

Kocham pomagać!

Pod takim hasłem odbył się 14 lutego 2021 roku Walentynkowy Piknik dla Laury Paczuła, której rodzina, znajomi i wszyscy chętni ludzie próbują zebrać niebagatelną kwotę- 9 milionów złotych.
Pomocni z Mechanika (Jakub Pieniążek, Miłosz Wenta, Kacper Grzenkowicz , Sebastian Mac wraz z opiekunem- Beatą Hrycyk) oraz uczennicami SP w Bukowinie wraz z opiekunem- Izabelą Hrycyk, aktywnie włączyli się do akcji.

Zebrana kwota z loterii- 1146,77 zł.
Wpłaty do puszek:
246,55 – Pomocni z Mechanika;
220,95 – ZSP w Bukowinie.

Na początku roku szkolnego zorganizowano wraz z klasą IIteb challenge dla dziewczynki.
Rodzice i młodzież licznie i aktywnie biorą udział w licytacjach dla Laurki.
„Nie każdemu możemy pomóc, ale każdy może pomóc” – to nasze hasło – motywator.

Organizator akcji:
Beata Hrycyk

Czytaj dalej

Ogólnopolskie wyróżnienie dla naszych absolwentów technikum

Informuję, iż w styczniu br. zostały ogłoszone wyniki XIV. edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich „Technik Absolwent 2020” i dwójka absolwentów naszej szkoły, tj. Przemysław Jędrzejczyk – technik mechatronik oraz Adrian Jasek – technik informatyk, otrzymało wyróżnienie.

Wymienione osoby ukończyły naszą szkołę uzyskując wysoką średnią ocen w swojej czteroletniej edukacji, a także wysoką punktację z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie , jak i wysoki wynik procentowy z egzaminu maturalnego.

Do w/w konkursu zgłosiły tych absolwentów wychowawczynie, tj. p. Jolanta Małszycka i p. Joanna Zielińska.
Adrian Jasek jest drugim z kolei absolwentem naszej szkoły, który w roku szkolnym 2019/20 uzyskał tytuł Primus Inter Pares.

Maria Kurowska

Czytaj dalej

Konkurs dla uczniów szkół średnich- „W życiu piękne są tylko chwile”

Biblioteka szkolna przekazuje informacje na temat konkursu organizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Słupsku.

Zapraszamy do udziału w akcji konkursowej: „Siostro, Bracie – jak się macie?

Konkurs dla uczniów szkół średnich:

“W życiu piękne są tylko chwile…” – konkurs fotograficzny – zadanie polega na uchwyceniu na zdjęciu szczęśliwej/wyjątkowej/pięknej wg autora chwili, a następnie wysłaniu zdjęcia mailem na konkurs.

Termin nadsyłania prac do 5 lutego 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursów planowane jest 12 lutego 2021 r.

Akcja konkursowa jest kontynuacją akcji „Siostro, Bracie – zostań w chacie”, której patronem był Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Fundatorem nagród książkowych w akcji konkursowej “Siostro, bracie – jak się macie?” jest Marszałek Województwa Pomorskiego.

Regulamin konkursu:

I. Organizator: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku

II. Cel konkursu: Ćwiczenie uważności i wrażliwości Rozwijanie wyobraźni i kreatywności wśród młodzieży Wzmacnianie pozytywnego myślenia

III. Zasady i warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich z terenu województwa pomorskiego
 2. Jeden uczeń może być autorem tylko jednej fotografii
 3. Organizator powoła komisję, która oceni otrzymane prace
 4. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni na podstawie werdyktu komisji
 5. Organizator nagrodzi autorów trzech najlepszych prac
 6. Organizator ma prawo przyznać dodatkowo wyróżnienia
 7. Uczestnik konkursu akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób trzecich, nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych
 8. Przesłanie zdjęcia przez uczestnika niepełnoletniego oznacza, że opiekun uczestnika konkursu:

a. zgłosił uczestnika do udziału w konkursie

b. zaakceptował wszystkie warunki określone w regulaminie konkursu

c. zgodził się na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienie informacji o wynikach konkursu i o przyznaniu nagród na stronie internetowej (oraz FB) organizatora d. posiada wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane

 1. Zdjęcie należy przesłać na adres mailowy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku konkurschwile@gmail.com do dnia 5 lutego 2021 r. – w treści maila proszę podać imię i nazwisko, dane szkoły oraz telefon kontaktowy ucznia (lub rodzica/opiekuna – w przypadku uczniów niepełnoletnich)
 2. Organizator zamieści nagrodzone zdjęcia na profilu biblioteki: www.pbw.slupsk.pl i www.facebook.com/pedagogicznaslupsk

IV. Wyniki konkursu i nagrody:

 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 12 lutego br. Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatora oraz na FB, natomiast laureat / opiekun laureata konkursu zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailowo o wygranej
 2. Nagrody zostaną wysłane pocztą

V. Postanowienia końcowe:

 1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie Dodatkowych informacji udziela: Dorota Czapiewska, Wydział Wspomagania Edukacji, tel.59 8488839, email: konkurschwile@gmail.com Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
 2. Dane osobowe zbierane od uczestników i zwycięzców Konkursów będą przetwarzane przez Organizatora: Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Słupsku, 76- 200 Słupsk, ul. Jaracza 18a,
 3. W celu skontaktowania się z Organizatorem można zadzwonić pod numer tel. 59 842 27 05 lub napisać na adres e-mail: sekretariat@pbw.slupsk.pl; dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iodo@ppbw.slupsk.pl
 4. Dane osobowe uczestników i zwycięzców Konkursów będą przetwarzane w celu:

1) organizacji, przeprowadzenia Konkursu, informowania o Konkursie oraz jego promowania i promocji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. tj. zgodnie z udzieloną zgodą,

2) publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronach internetowych oraz profilach w mediach społecznościowych prowadzonych przez PBW w Słupsku – www.pbw.slupsk.pl i materiałach informacyjnych

 1. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie
 2. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa
 3. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 4. Osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 5. W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, zgodę można cofnąć w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 6. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu

Zainteresowanych uczniów zapraszamy do udziału w konkursie.

Czytaj dalej

Przewodnik – Wolne Lektury

Szanowni Państwo,

w ramach projektu „Biblioteka źródłem inspiracji” Fundacja Nowoczesna Polska pracowała przez ostatnie miesiące nad interaktywnym narzędziem dla czytelników, nauczycieli, autorów, bibliotekarzy czy animatorów kultury. Z przyjemnością informuję, że przewodnik dostępny już jest pod adresem: polski.wolnelektury.pl. Zapraszamy do korzystania ze strony i do przekazywania informacji wszystkim zainteresowanym osobom. Przygotowane materiały udostępnione są na Licencji Wolnej Sztuki 1.3., która pozwala na bezpłatne i swobodne wykorzystywanie treści oraz adaptowanie ich na własne potrzeby.

W życiu każdego humanisty, choć pewnie nie tylko, przynajmniej raz miała miejsce sytuacja, w której był bezsilny wobec tekstu literackiego. Nie zrozumiał książki lub wiersza. Zgubił się w gąszczu sytuacji fabularnych i postaci, które mają wpływ na postawę głównego bohatera. Okazało się, że jakaś powieść, opowiadanie czy nawet wiersz są dla niego zbyt trudne. Czytelnik był jak podróżnik bez mapy wskazującej drogę do zrozumienia. Dziś oddajemy w Wasze ręce taką mapę – przewodnik, który ma być właśnie takim drogowskazem, wielofunkcyjnym scyzorykiem, dzięki któremu uda się zrozumieć bohatera i podążać za nim do kresu drogi wyznaczonej przez ramy tekstu kultury.

W ramach projektu „Biblioteka źródłem inspiracji” stworzyliśmy interaktywny przewodnik „Autor i Bohater”, który ma być był drogowskazem wyznaczającym pewien schemat postępowania twórczego, poprowadzi on czytelnika przez świat literatury, który, zdaniem autora (ale przede wszystkim zdaniem Josepha Campbella), jest w pewien sposób ustrukturowany. Podamy zatem przepis na pisanie, analogowy algorytm wykorzystujący nie sztuczną, ale własną inteligencję i kreatywność.

Pomysłodawcą i autorem przewodnika jest Maciej Dowgiel – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalizacja filmoznawcza. Mówi o sobie: „Jestem wiecznym studentem — w pozytywnym słowa tego znaczeniu. Ciągle się czegoś uczę, zdobywam wiedzę albo biorąc udział w różnych szkoleniach, kursach lub studiach specjalistycznych albo… od swoich uczniów, studentów i uczestników szkoleń. Projektuję różnego typu szkolenia dla różnych grup odbiorczych — począwszy od uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej, przez maturzystów i studentów, po branżę biznesową, IT, a niekiedy nawet seniorów”.

Wspólnie spędziliśmy wiele miesięcy przygotowując przewodnik, który dziś z przyjemnością oddajemy w ręce czytelników i czytelniczek.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Czytaj dalej