Diecezjalny etap konkursu biblijnego - Kościerzyna 2015

Diecezjalny etap konkursu biblijnego

21 kwietnia nasi uczniowie Jakub Czerwionka (II TE), Damian Gosz (I TI) i Rafał Górski (I TE), po przejściu eliminacji szkolnych, gdzie pokonali blisko 60 uczestników, wzięli udział w etapie diecezjalnym XIX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej w Kościerzynie. Ogółem w etapie szkolnym konkursu udział wzięło niemal 30 tyś. uczniów z całej Polski.

Diecezjalny etap konkursu biblijnego - Kościerzyna 2015
Diecezjalny etap konkursu biblijnego – Kościerzyna 2015

Do zmagań diecezjalnych mogło zakwalifikować się troje najlepszych przedstawicieli zgłoszonych placówek, osiągając próg połowy maksymalnej ilości punktów w teście. Etap diecezjalny zgromadził 3.150 uczestników. Obejmował on część pisemną i ustną. W tej pierwszej młodzież rozwiązywała test składający się z pytań wyboru i tzw. otwartych, gdzie należało odnieść się do problematyki z zakresu Księgi Jonasza, Dziejów Apostolskich i Ewangelii wg św. Łukasza. Do części ustnej zakwalifikowało się 7 uczniów z najlepszymi wynikami. Konkurs diecezjalny, w którym uczestniczyli reprezentanci naszej szkoły odbył się podczas VII Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego, pod patronatem abpa Wojciecha Polaka – prymasa Polski, abpa St. Gądeckiego – przewodniczącego Episkopatu Polski oraz szerokiego grona ordynariuszy poszczególnych diecezji.

Diecezjalny etap konkursu biblijnego - Kościerzyna 2015
Diecezjalny etap konkursu biblijnego – Kościerzyna 2015

Najlepszy wynik spośród z naszych uczniów uzyskał Jakub Czerwionka. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Gratulujemy!

Opracowanie: mgr Anetta Treder, zdjęcia: Paulina Muszyńska

Czytaj dalej
Diecezjalny etap XVII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

Diecezjalny etap konkursu

Podczas  trwającego w Kościele Tygodnia Biblijnego, w Kościerzynie 16 kwietnia odbył się diecezjalny etap XVII Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego. Wzięło w nim udział ponad 30 uczestników z diecezji pelplińskiej, w tym troje uczniów naszej szkoły pod kierunkiem Pani Anetty Treder: Krystian Paprocki, Karol Ekman i Karol Milewczik.

Diecezjalny etap XVII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

Test składający się z 45 pytań obejmował swoim zakresem Księgę Rodzaju oraz List Świętego Pawła do Rzymian.Mimo, iż pytania konkursowe były na bardzo wysokim poziomie, a stawka o jaką rywalizowali uczestnicy bardzo wysoka , konkurs przebiegał w miłej i przyjaznej atmosferze.

Uczniowie oraz ich Opiekunowie otrzymali nagrody książkowe i dyplomy a także podziękowania i wyrazy uznania za dynamiczną percepcję Słowa Bożego. Celem Konkursu jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na Pismo Święte a spotkanie przedstawicieli różnych szkół stanowić ma prawdziwe święto Biblii.

Opracowanie: mgr Anetta Treder, zdjęcia + film: Sławomir Łukaszuk, Lektor: mgr Piotr Paszkowiak

Czytaj dalej
Pierwszy etap XVII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

Konkurs Wiedzy Biblijnej

W całym kraju 22 marca 2013r. odbywał się pierwszy etap XVII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Do szkolnych zmagań przystąpiło ok. 30 tysięcy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju, w tym 40 uczniów naszej szkoły. Organizatorem Konkursu jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

Pierwszy etap XVII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

Na pierwsze eliminacje złożył się test, składający się z 45 pytań z zakresu Księgi Rodzaju (Rozdz. 12-50.) oraz Listu Św. Pawła do Rzymian wraz z wstępami, przypisami i komentarzami oraz słowniczkiem. Tekst źródłowy stanowiło Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem (Edycja Świętego Pawła, 2009).

Na rozwiązanie testu, uczniowie mieli 45 minut. Uczestnicy mogli w tym czasie zdobyć maksymalnie 90 punktów, przy czym już 50% wystarczyło, aby trzy najlepsze osoby biorące udział w konkursie, przeszły do kolejnego etapu, tym razem na szczeblu diecezjalnym. Taki właśnie wynik zdobyło siedmioro uczniów, począwszy od najlepszego: Krystian Paprocki (I TM); Paweł Stencel (I TM); Karol Milewczik (I TI); Karol Ekman (I TM); Arkadiusz Śmiechowski (I TM); Paweł Cichosz (IV TI) oraz Patryk Makles (I TI). Wyrazy uznania dla zwycięzców i Serdeczne Gratulacje  dla wszystkich uczestników. Zapraszamy ponownie za rok!

Pierwszy etap XVII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

Autorami pytań na każdym etapie Konkursu, są bibliści z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Pierwszy etap XVII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

Tegoroczna edycja Konkursu, przebiegała pod hasłem: „Od wiary Abrahama do wiary Kościoła”. Ojciec Święty Benedykt XVI, w liście apostolskim „Porta fidei”  zachęcał wszystkich wiernych, aby w Roku Wiary, ponownie odkrywali i studiowali podstawowe treści wiary oraz głęboko je przeżywali w swoim codziennym życiu. Stąd dobór treści Pisma Świętego na tegorocznym konkursie  miał na celu przybliżenie i pomoc uczestnikom w odkrywaniu dynamizmu wiary, która staje się źródłem optymizmu i entuzjazmu chrześcijan wszystkich czasów

Pierwszy etap XVII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

Nagrodami w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej, jest kilkanaście indeksów na różne kierunki studiów, m.in.: dziennikarstwo, filozofię, historię, kulturoznawstwo, nauki o rodzinie, historię sztuki czy teologię. Fundują je uczelnie katolickie i świeckie w całym kraju, a wśród nich: KUL, UKSW, Uniwersytet  Opolski, Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu i  od tego roku, także Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. Ponadto, finaliści mają szansę wygrania wspaniałych pielgrzymek zagranicznych i krajowych oraz ciekawych upominków od sponsorów.

Opracowanie: mgr Anetta Treder. Film+zdjęcia: Sławomir Łukaszuk. Lektor:  mgr Piotr Paszkowiak

Czytaj dalej
Konkurs biblijny

Konkurs biblijny

„Czytanie Biblii domaga się przede wszystkim postawy ucznia.”

-Jan Paweł II

W czwartek 10 listopada, 35-ciu uczniów naszej szkoły wzięło udział w diecezjalnymKonkursie Biblijnym im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda.

Konkurs biblijny
Konkurs biblijny

Konkurs na etapie szkolnym obejmował swoim zakresem ewangelię wg św. Mateusza oraz wybrane fragmenty z Katechizmu Kościoła Katolickiego. Przez 45 minut młodzież zmagała się z pytaniami konkursowymi a zwycięzcami okazali się zajmując kolejno:

I miejsce – Paweł Szyszka (uczeń klasy III TM);
II miejsce – Patryk Wetta (uczeń klasy IV TM);
III miejsce – Patryk Łychoński (uczeń klasy I TE).

Gratulujemy i życzymy uzyskania podobnych wyników na kolejnych szczeblach

Konkurs biblijny
Konkurs biblijny

Konkurs przeprowadzony został w ramach konkursu diecezjalnego organizowanego przezDiecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w Archidiecezji Gdańskiej a patronat nad nim objęli:

Jego Ekscelencja ks. abp Sławoj Leszek Głódź – Metropolita Gdański
Jego Ekscelencja ks. bp Jan Bernard Szlaga – Biskup Pelpliński
Mgr Zdzisław Szudrowicz – Pomorski Kurator Oświaty
Ks. Bartłomiej Stark – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Gdańskiej
Mgr Renata Ropela – Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
Ks. Prałat Piotr Toczek – Asystent Kościelny DIAK Diecezji Gdańskiej
Ks. Kanonik Andrzej Szopiński – Asystent Kościelny DIAK Diecezji Pelplińskiej
Ks. Jan Kazimierz Chudzicki SDB – Proboszcz Parafii NMP WW w Rumi
Organizatorzy: Anetta Treder, o. Robert Twardokus

Opracowała: mgr Anetta Treder
Czytaj dalej
Konkurs biblijny za Nami

Konkurs biblijny za Nami

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” już po raz piętnasty zorganizowałoOgólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej.
PATRONAT HONOROWY OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU OBJĄŁ:

Jego Ekscelencja ks. abp Józef Michalik – Przewodniczący Episkopatu Polski

PATRONAT HONOROWY DIECEZJALNEGO KONKURSU OBJĘLI:

Jego Ekscelencja ks. abp Sławoj Leszek Głódź – Metropolita Gdański
Jego Ekscelencja ks. bp Jan Bernard Szlaga – Biskup Pelpliński

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II w Archidiecezji Gdańskiej

Tekst źródłowy w XV Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej stanowiła Biblia Tysiąclecia z przypisami (wyd. V), a jego zakres merytoryczny obejmował Pisma św. Pawła (1-2 List do Tesaloniczan; 1-2 List do Koryntian; List do Galatów; List do Filipian; List do Rzymian; List do Kolosan; List do Efezjan; List do Filemona; 1-2 List do Tymoteusza; List do Tytusa).

Konkurs biblijny za Nami
Konkurs biblijny za Nami

Laureaci konkursu mają możliwość uzyskania indeksów na studia wyższe na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytecie Opolskim oraz Uniwersytecie Szczecińskim.

XV Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej, który odbył się 14 marca 2011 r., wzięło udział 22 uczniów z naszej szkoły.

Konkurs biblijny za Nami
Konkurs biblijny za Nami

Najlepsze wyniki osiągnęli:
1. Szymon Walczak – III TT
2. Ex equo – Patryk Szyszka II TM i Andrzej Ulenberg IV TI
3. Tomasz Kiedroń – Lisowski – III TT

Opracowała: mgr Anetta Treder, fot. Sławomir Łukaszuk
Czytaj dalej