Konkurs Wiedzy Biblijnej

W całym kraju 22 marca 2013r. odbywał się pierwszy etap XVII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Do szkolnych zmagań przystąpiło ok. 30 tysięcy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju, w tym 40 uczniów naszej szkoły. Organizatorem Konkursu jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

Pierwszy etap XVII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

Na pierwsze eliminacje złożył się test, składający się z 45 pytań z zakresu Księgi Rodzaju (Rozdz. 12-50.) oraz Listu Św. Pawła do Rzymian wraz z wstępami, przypisami i komentarzami oraz słowniczkiem. Tekst źródłowy stanowiło Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem (Edycja Świętego Pawła, 2009).

Na rozwiązanie testu, uczniowie mieli 45 minut. Uczestnicy mogli w tym czasie zdobyć maksymalnie 90 punktów, przy czym już 50% wystarczyło, aby trzy najlepsze osoby biorące udział w konkursie, przeszły do kolejnego etapu, tym razem na szczeblu diecezjalnym. Taki właśnie wynik zdobyło siedmioro uczniów, począwszy od najlepszego: Krystian Paprocki (I TM); Paweł Stencel (I TM); Karol Milewczik (I TI); Karol Ekman (I TM); Arkadiusz Śmiechowski (I TM); Paweł Cichosz (IV TI) oraz Patryk Makles (I TI). Wyrazy uznania dla zwycięzców i Serdeczne Gratulacje  dla wszystkich uczestników. Zapraszamy ponownie za rok!

Pierwszy etap XVII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

Autorami pytań na każdym etapie Konkursu, są bibliści z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Pierwszy etap XVII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

Tegoroczna edycja Konkursu, przebiegała pod hasłem: „Od wiary Abrahama do wiary Kościoła”. Ojciec Święty Benedykt XVI, w liście apostolskim „Porta fidei”  zachęcał wszystkich wiernych, aby w Roku Wiary, ponownie odkrywali i studiowali podstawowe treści wiary oraz głęboko je przeżywali w swoim codziennym życiu. Stąd dobór treści Pisma Świętego na tegorocznym konkursie  miał na celu przybliżenie i pomoc uczestnikom w odkrywaniu dynamizmu wiary, która staje się źródłem optymizmu i entuzjazmu chrześcijan wszystkich czasów

Pierwszy etap XVII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

Nagrodami w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej, jest kilkanaście indeksów na różne kierunki studiów, m.in.: dziennikarstwo, filozofię, historię, kulturoznawstwo, nauki o rodzinie, historię sztuki czy teologię. Fundują je uczelnie katolickie i świeckie w całym kraju, a wśród nich: KUL, UKSW, Uniwersytet  Opolski, Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu i  od tego roku, także Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. Ponadto, finaliści mają szansę wygrania wspaniałych pielgrzymek zagranicznych i krajowych oraz ciekawych upominków od sponsorów.

Opracowanie: mgr Anetta Treder. Film+zdjęcia: Sławomir Łukaszuk. Lektor:  mgr Piotr Paszkowiak

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *