Konkurs biblijny za Nami

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” już po raz piętnasty zorganizowałoOgólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej.
PATRONAT HONOROWY OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU OBJĄŁ:

Jego Ekscelencja ks. abp Józef Michalik – Przewodniczący Episkopatu Polski

PATRONAT HONOROWY DIECEZJALNEGO KONKURSU OBJĘLI:

Jego Ekscelencja ks. abp Sławoj Leszek Głódź – Metropolita Gdański
Jego Ekscelencja ks. bp Jan Bernard Szlaga – Biskup Pelpliński

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II w Archidiecezji Gdańskiej

Tekst źródłowy w XV Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej stanowiła Biblia Tysiąclecia z przypisami (wyd. V), a jego zakres merytoryczny obejmował Pisma św. Pawła (1-2 List do Tesaloniczan; 1-2 List do Koryntian; List do Galatów; List do Filipian; List do Rzymian; List do Kolosan; List do Efezjan; List do Filemona; 1-2 List do Tymoteusza; List do Tytusa).

Konkurs biblijny za Nami
Konkurs biblijny za Nami

Laureaci konkursu mają możliwość uzyskania indeksów na studia wyższe na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytecie Opolskim oraz Uniwersytecie Szczecińskim.

XV Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej, który odbył się 14 marca 2011 r., wzięło udział 22 uczniów z naszej szkoły.

Konkurs biblijny za Nami
Konkurs biblijny za Nami

Najlepsze wyniki osiągnęli:
1. Szymon Walczak – III TT
2. Ex equo – Patryk Szyszka II TM i Andrzej Ulenberg IV TI
3. Tomasz Kiedroń – Lisowski – III TT

Opracowała: mgr Anetta Treder, fot. Sławomir Łukaszuk

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *