Dokumenty

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2017-2018

Statut Szkoły
Program wychowawczy
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
Przedmiotowe zasady oceniania

Dokumenty projektu „Zdolni z Pomorza”: