Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów, Stypendia Starosty, Wyróżnienie Burmistrza w dziedzinie Nauka  za wyniki w nauce oraz osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018

12 października w reprezentacyjnej Sali Rajców lęborskiego ratusza odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej,  dwóch uczniów z naszej szkoły

Tomasz Helt z klasy  IV TM, oraz Jakub Wroński z klasy II TM otrzymali wyróżnienie Burmistrza w dziedzinie nauka, w historii naszej szkoły są to pierwsze nagrody w tej dziedzinie. Uczniowie zostali wyróżnieni za osiągnięcie wysokiej  średniej ocen oraz za trzecie miejsce zespołowo  w X Turnieju Wiedzy Technicznej – Rysunek Techniczny w Nowym Dworze Gdańskim – etap wojewódzki.    Warto przypomnieć, że w roku 2014r. za osiągnięcia sportowe w roku 2013 wyróżnienie Burmistrza otrzymał  Bartłomiej Olkowski.

W tym samym dniu w LO 1 zostały rozdane Stypendia Starosty m. Lęborka, z rąk Pani Starosty Teresy Ossowskiej – Szarej  otrzymali następujący absolwenci i uczniowie za osiągnięcia w nauce :

 1. Absolwenci:
  Daniel Lalaszewski, ukończył on Technikum Teleinformatyczne
  Karol Grabowski,  ukończył on Technikum Mechaniczne
 1. Uczniowie:
  Tomasz Helt, uczeń IV klasy Technikum Mechanicznego
  Adrian Jasek,  uczeń II klasy Technikum Informatycznego
  Przemysław Jędrzejczyk, uczeń III klasy Technikum Mechatronicznego
  Patryk Chmieliński, uczeń III klasy Technikum Informatycznego
  Jakub Wroński, uczeń II klasy Technikum Mechatronicznego

Uczeń Tomasz Helt po raz drugi otrzymał Stypendium Prezesa Rady Ministrów za najwyższą w szkole średnią ocen uzyskaną w roku szkolnym 2017/2018, wynosi ona 5,60.

Wszystkim nagrodzonym i stypendystom gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów!

Maria Kurowska

Czytaj dalej

Święto najlepszych uczniów województwa pomorskiego

Marszałek wręczył stypendia 4 uczniom ZSMI w Lęborku.

Gala stypendialna odbyła się 18 grudnia 2017 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Uroczystość była podsumowaniem „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego”, który był realizowany przez samorząd województwa pomorskiego w latach 2016/2017. W uroczystości wręczenia stypendiów najzdolniejszym uczniom uczestniczyli radni Sejmiku Województwa Pomorskiego, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, dyrektorzy szkół i nauczycieli, jak również rodzice i opiekunowie wyróżnionych uczniów.

Stypendium finansowane ze środków Unii Europejskiej, zostało przyznane, już po raz drugi, uczniom szkół zawodowych. Z  1416 wniosków, stypendium w wysokości 250 zł przez 10 miesięcy dostanie 408 uczniów szczególnie uzdolnionych w kategorii przedmiotów zawodowych w tym czterech uczniów Naszej szkoły:

 1. Czaja Łukasz – IV TM
 2. Sarnecki Mateusz – IV TM
 3. Leszczyński Krystian – IV TE
 4. Jędrzejczyk Przemysław – II TM

Gratulujemy stypendystom

Czytaj dalej

Nauka się opłaca!!

27 listopada 2017r. w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym w Gdyni dr Monika Kończyk  – Pomorski Kurator Oświaty oraz Wicewojewoda Pomorski  Mariusz Łuczyk wręczyli  Stypendium Prezesa Rady Ministrów uczniowi naszej szkoły.

Stypendium PRM otrzymuje uczeń, który uzyska najwyższą średnią w szkole.  W roku szkolnym 2016/2017   uczniem, który  to osiągnął  jest Tomasz Helt z  klasy III TM , uzyskał on wynik  – 5,47.

Stypendium wypłacane jest w dwóch transzach. Pierwszą uczeń otrzymał 27.11. br. a następną otrzyma do końca kwietnia 2018r.

Gratulujemy Tomkowi i zapraszamy uczniów naszej szkoły  do rywalizacji.

Maria Kurowska

Czytaj dalej