Święto najlepszych uczniów województwa pomorskiego

Marszałek wręczył stypendia 4 uczniom ZSMI w Lęborku.

Gala stypendialna odbyła się 18 grudnia 2017 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Uroczystość była podsumowaniem „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego”, który był realizowany przez samorząd województwa pomorskiego w latach 2016/2017. W uroczystości wręczenia stypendiów najzdolniejszym uczniom uczestniczyli radni Sejmiku Województwa Pomorskiego, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, dyrektorzy szkół i nauczycieli, jak również rodzice i opiekunowie wyróżnionych uczniów.

Stypendium finansowane ze środków Unii Europejskiej, zostało przyznane, już po raz drugi, uczniom szkół zawodowych. Z  1416 wniosków, stypendium w wysokości 250 zł przez 10 miesięcy dostanie 408 uczniów szczególnie uzdolnionych w kategorii przedmiotów zawodowych w tym czterech uczniów Naszej szkoły:

  1. Czaja Łukasz – IV TM
  2. Sarnecki Mateusz – IV TM
  3. Leszczyński Krystian – IV TE
  4. Jędrzejczyk Przemysław – II TM

Gratulujemy stypendystom

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *