Olbrzymi sukces naszych uczniów z klasy II TM

Olbrzymi sukces uczniów z klasy II TM

Dnia 16 kwietnia 2016 r. w Nowym Dworze Gdańskim odbył się Turniej Wiedzy Technicznej z rysunku technicznego. W turnieju udział wzięły dwa zespoły z klasy II TM: Karol Grabowski , Mateusz Sarnecki – pierwszy zespół oraz Łukasz Czaja i Adrian Gojtowski drugi, a ogólnie brało udział 30 uczniów – 15 zespołów dwuosobowych z woj. pomorskiego.

Olbrzymi sukces naszych uczniów z klasy II TM

Turniej składał się z trzech etapów:

 • etap praktyczny – na podstawie modelu należało narysować rysunek wykonawczy wałka z dwoma wpustami, gwintem oraz otworem poprzecznym, rysunek wykonywany był w zespołach,
 • rozwiązanie testu teoretycznego składającego się z 40 pytań, indywidualna praca
 • sprawdzenie wyobraźni przestrzennej – dokończenie 10 rzutów przestrzennych też indywidualna praca

Uczniowie K. Grabowski, M. Sarnecki uzyskali największą liczbę punktów z etapu praktycznego – 29 na 35 możliwych do zdobycia. Po drugim etapie dalej byli na pierwszym miejscu, ale trzeci etap decydujący był dla nich gorszy i uczniowie zajęli drugie miejsce zespołowo, a uczniowie: Ł. Czaja i A. Gojtowski zajęli zespołowo czwarte miejsce.

Na szczególne uznanie zasługuje uczeń Mateusz Sarnecki, który zdobył ex aequo wraz z innym uczestnikiem turnieju największą liczbę punktów , Mateusz zdobył mniej punktów z testu i to zadecydowało o jego drugim miejscu.

Sukces naszych uczniów jest bardzo duży z uwagi na fakt, że dopiero drugi raz wzięli udział w tym konkursie!

 • Lokaty indywidualne:
 • M. Sarnecki – II miejsce
 • K. Grabowski – IV miejsce
 • A. Gojtowski – VIII miejsce
 • Ł. Czaja – XI miejsce

Gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnym konkursie w roku szkolnym 2016/2017.

Opiekun: Maria Kurowska

Czytaj dalej
Nasi uczniowie po raz pierwszy na Turnieju Wiedzy Technicznej z rysunku technicznego.

Nasi uczniowie na Turnieju Wiedzy Technicznej

    Uczniowie z klasy I TM Karol Grabowski  oraz Mateusz Sarnecki  wzięli udział w dniach 18 oraz 19 kwietnia 2015r. VII Turnieju Wiedzy Technicznej z rysunku technicznego – Nowy Dwór Gdański  – edycja 2015r. Patronat nad konkursem sprawuje Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej w osobie dr inż. Tadeusza Bocheński.

W pierwszym dniu uczniowie razem wykonywali zadanie, które  polegało na sporządzeniu rysunku wykonawczego przygotowanej części maszynowej typu rolka, uczniowie na podstawie otrzymanych informacji musieli  określić chropowatości powierzchni, rodzaju zastosowanego pasowania, dobrać pierścienie osadcze, określić tolerancje wymiarów.

W drugim dniu uczniowie indywidualnie rozwiązywali dwa testy jeden składający się z 50 pytań zamkniętych oraz  po przerwie drugi  –  20 pytań otwartych.

Tematyka testów obejmowała:

 • zagadnienia teoretyczne związane z rysunkiem technicznym /nazwy, skróty, definicje/
 • uproszczenia, schematy itd. stosowane w rysunku technicznym
 • symbole graficzne oraz oznaczenia stosowane w rysunku technicznym.

W konkursie wzięło udział 34 uczniów z różnych  szkół branży mechanicznej. Nasi uczniowie, po dwóch dniach zmagań konkursowych znaleźli się na miejscach: Mateusz Sarnecki na 15, Karol Grabowski na 18,  a drużynowo na 9 miejscu spośród 17 zespołów.

Uczniowie z naszej szkoły brali udział w konkursie po raz pierwszy, dlatego wynik jest dobry, ale uczniowie zadeklarowali  wziąć udział ponownie w następnym roku i poprawić swój wynik. Trzymamy ich za słowo!

Organizatorzy w sobotnie popołudnie uczestnikom konkursu zajęli czas wycieczką po pięknej ziemi żuławskiej oraz młodzież zwiedziła Muzeum Stutthof, w Sztutowie. Opiekun: Maria Kurowska

Opracowała: mgr Maria Kurowska

Czytaj dalej
Uczeń kl. I TM Łukasz Czaja laureatem wojewódzkiego konkursu Naczelnej Organizacji Technicznej

Łukasz Czaja laureatem konkursu NOT

Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej  w Słupsku dnia 1 grudnia 2014r. poinformowała, że został  podsumowany konkurs Wiedzy Technicznej – Dorobek Polskiej Kadry Inżynieryjno-Technicznej w ramach projektu ”Nowa jakość NOT”.

Uczeń kl. I TM Łukasz Czaja laureatem wojewódzkiego konkursu Naczelnej Organizacji Technicznej

W dwuetapowym konkursie wzięli udział następujący uczniowie z naszej szkoły:

 1. Łukasz Czaja, uczeń klasy ITM
 2. Krystian Leszczyński, uczeń klasy I TE
 3. Konrad Cybula, uczeń klasy II TM,
 4. Arkadiusz Garski, uczeń klasy IV TM

Pierwszy etap polegał na napisaniu życiorysu znanego polskiego inżyniera. Po sprawdzeniu prac przez komisję NOT w Słupsku, do drugiego etapu oraz pierwszej dziesiątki zakwalifikowali się wszyscy uczniowie z naszej szkoły.

27 listopada 2014r. wicedyrektor Mirosław Naczke pojechał z naszymi uczniami na drugi etap konkursu do Słupska, tam wzięli udział w prelekcji wygłoszonej przez byłego wojewodę pomorskiego – Jana Ryszarda Kurylczyka, a następnie  wypełnili oni test sprawdzający ich wiadomości na temat  struktury i działalności Naczelnej Organizacji Technicznej oraz znajomości życiorysów i działalności polskich inżynierów. Do konkursu przystąpiło 20 osób .

W poniedziałek 1 grudnia 2014r. otrzymaliśmy informację, że  uczeń Łukasz Czaja z klasy

1 TM został zwycięzcą tego konkursu. Otrzyma on  nagrodę o wartości 2.000 zł.

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

                                                                             Opiekun Maria Kurowska

Czytaj dalej
Międzyszkolne eliminacje konkursu wiedzy z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy dla młodocianych pracowników

Wyłoniliśmy zwycięzców w konkursie BHP

W dniu 27 marca 2014r.  jak co roku , w naszej szkole odbyły się. Udział wzięli uczniowie z Powiatowego Centrum Edukacyjnego oraz z Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych, reprezentowali oni zawody: kucharz małej gastronomii, fryzjer oraz mechanik pojazdów samochodowych.

Międzyszkolne eliminacje konkursu wiedzy z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy dla młodocianych pracowników

Spośród uczestników  wyłoniono dwóch zwycięzców o największej liczbie punków z testu eliminacyjnego, są to uczniowie naszej szkoły :

1. Karol Becker – mechanik pojazdów samochodowych, uczeń klasy IIIg,
2. Patryk Konkol – mechanik pojazdów samochodowych, uczeń klasy IIg.

Dnia 11 kwietnia 2014r. w/w uczniowie będą walczyć w eliminacjach wojewódzkich w Słupsku o wyjazd do Warszawy na etap ogólnopolski.

Gratulujemy i życzymy powodzenia !

Opiekun:  Maria Kurowska

Czytaj dalej