Olbrzymi sukces uczniów z klasy II TM

Dnia 16 kwietnia 2016 r. w Nowym Dworze Gdańskim odbył się Turniej Wiedzy Technicznej z rysunku technicznego. W turnieju udział wzięły dwa zespoły z klasy II TM: Karol Grabowski , Mateusz Sarnecki – pierwszy zespół oraz Łukasz Czaja i Adrian Gojtowski drugi, a ogólnie brało udział 30 uczniów – 15 zespołów dwuosobowych z woj. pomorskiego.

Olbrzymi sukces naszych uczniów z klasy II TM

Turniej składał się z trzech etapów:

  • etap praktyczny – na podstawie modelu należało narysować rysunek wykonawczy wałka z dwoma wpustami, gwintem oraz otworem poprzecznym, rysunek wykonywany był w zespołach,
  • rozwiązanie testu teoretycznego składającego się z 40 pytań, indywidualna praca
  • sprawdzenie wyobraźni przestrzennej – dokończenie 10 rzutów przestrzennych też indywidualna praca

Uczniowie K. Grabowski, M. Sarnecki uzyskali największą liczbę punktów z etapu praktycznego – 29 na 35 możliwych do zdobycia. Po drugim etapie dalej byli na pierwszym miejscu, ale trzeci etap decydujący był dla nich gorszy i uczniowie zajęli drugie miejsce zespołowo, a uczniowie: Ł. Czaja i A. Gojtowski zajęli zespołowo czwarte miejsce.

Na szczególne uznanie zasługuje uczeń Mateusz Sarnecki, który zdobył ex aequo wraz z innym uczestnikiem turnieju największą liczbę punktów , Mateusz zdobył mniej punktów z testu i to zadecydowało o jego drugim miejscu.

Sukces naszych uczniów jest bardzo duży z uwagi na fakt, że dopiero drugi raz wzięli udział w tym konkursie!

  • Lokaty indywidualne:
  • M. Sarnecki – II miejsce
  • K. Grabowski – IV miejsce
  • A. Gojtowski – VIII miejsce
  • Ł. Czaja – XI miejsce

Gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnym konkursie w roku szkolnym 2016/2017.

Opiekun: Maria Kurowska

One comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *