Patryk Mielewczyk w ścisłej czołówce krajowej konkursu BHP

           23 maja 2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie odbył się   finał XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy „Bezpiecznie od startu”. Organizatorami konkursu są Związek Rzemiosła Polskiego oraz Państwowa Inspekcja Pracy. Uczniowie z zakładów rzemieślniczych z całego kraju  rozwiązywali test składający się ze 100 pytań. Z naszej szkoły Patryk Mielewczyk uczeń III g – mechanik pojazdów samochodowych zajął indywidualnie 6 miejsce  na 42 osoby. Wraz z uczennicą ze szkoły PCE z Lęborka zajęli drużynowo III miejsce. Patryk otrzymał nagrody rzeczową i  finansową oraz odebrał gratulacje z rąk  prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jana Gogolewskiego i zastępcy głównego inspektora pracy Bogdana Drzastwy. Obecni byli również przedstawiciel CIOP-Alfred Brzozowski, oraz Ministerstwa Edukacji- Danuta Maciejko.

W tym roku szkolnym Patryk kończy edukację w naszej szkole, dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły oraz  życzymy  sukcesów na drodze zawodowej.

Opiekun: Maria Kurowska

Czytaj dalej

Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” – etap wojewódzki

W dniu 19 grudnia 2017r. dwóch uczniów Rafał Półczyński z II TE oraz Tomasz Helt z klasy III TM po raz pierwszy wzięli udział w konkursie organizowanym przez Okręgowy Inspektorat w Gdańsku, pod hasłem „Poznaj swoje prawa w pracy”.

W Sali Okrągłej im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, przy ul. Okopowej 21/27, uczniowie zmagali się z testem składającym się z 35 pytań. Do konkursu przystąpiło 40 uczniów z województwa pomorskiego.

Po sprawdzeniu prac przez Okręgową Komisję Konkursową nasi uczniowie –  Tomasz Helt uzyskał 24 punkty i uplasował się na 31 pozycji, a Rafał Półczyński zdobył 29 punktów i uplasował się na 14 pozycji. Przemówienie  zachęcające młodzież do pogłębiania informacji na temat swoich praw w późniejszej pracy  wygłosił Pan Krzysztof Lisowski Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy.

Szkoda, że naszym uczniom nie udało się w tym roku szkolnym znaleźć w pierwszej trójce, ale mamy nadzieję, że została w nich rozpalona wola walki i za rok będzie lepiej!

Czytaj dalej
Karol Becker uczeń klasy III g – mechanik pojazdów samochodowych – najlepszy w Polsce!!

Karol Becker najlepszy w Polsce!!

W dniu 15 maja 2014r. w Warszawie odbył się XIV. ogólnopolski konkurs wiedzy z zakresu Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Młodocianych Pracowników zatrudnionych w zakładach rzemieślniczych, pod hasłem „ Bezpieczny start”.

Od 14 lat  udział w tym konkursie  brali uczniowie i uczennice z naszej szkoły. Zajmowali indywidualnie i drużynowo miejsca w czołówce krajowej, ale w tym roku Karol Becker był niepokonany” i  zajął pierwsze miejsce.

Karol Becker uczeń klasy III g – mechanik pojazdów samochodowych – najlepszy w Polsce!!

W tegorocznym konkursie uczestniczyło 45. uczniów z całej Polski,  a wśród nich Karol, który rozwiązał test uzyskując 97 na 104 możliwych do zdobycia punktów,  i  tym samym znalazł się  na pierwszym miejscu w Polsce.

Karol Becker otrzymał główną nagrodę – skuter marki „ Junak” ufundowany przez Głównego Inspektora Pracy oraz inne cenne nagrody, m.in. E- booka od Ministra Edukacji.

Oprócz Karola Izbę Rzemieślniczą w Słupsku reprezentowała uczennica z Bytowa, która wraz z Karolem zajęła drużynowo IV miejsce w Kraju.

Nagrody oraz gratulacje zwycięzca otrzymał z rąk znamienitych osób, m.in. Pani Małgorzaty Kwiatkowskiej – zastępcy Głównego Inspektora Pracy, Jerzego Bartnika – Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, Posła  Artura Bramory oraz przedstawiciela Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Jako opiekun Karola żałuję, iż jest on uczniem klasy III ZSZ i nie będzie mógł uczestniczyć w przyszłorocznych eliminacjach do XV-tego konkursu, niemniej mam nadzieję, że dla uczniów młodszych klas będzie on wzorem do naśladowania i pojawią się równie zdolni i pracowici jego następcy.

Zapraszam do obejrzenia zdjęć z tegorocznego konkursu.

Czytaj dalej
Karol Becker po raz drugi jest pierwszy w województwie!

Karol Becker po raz drugi jest pierwszy w województwie!

W dniu 11 kwietnia 2014r. o godz. 11.00 w Izbie Rzemieślniczej w Słupsku odbył się wojewódzki etap Konkursu  z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Prawa Pracy dla młodocianych pracowników. Patronat nad konkursem oprócz Izby, objęło Kuratorium Oświaty oraz Państwowa Inspekcja Pracy w Gdańsku – Oddział w Słupsku.  Do konkursu przystąpiło 9  uczniów, z okręgu pomorskiego. Naszą szkołę reprezentowali Patryk Konkol, uczeń kl. II. g oraz Karol Becker, uczeń kl. III. g – młodociani pracownicy w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych.

Karol Becker po raz drugi jest pierwszy w województwie!
Karol Becker po raz drugi jest pierwszy w województwie!

Po rozwiązaniu bardzo trudnych testów wielokrotnego wyboru z zakresu prawa pracy oraz technicznego bezpieczeństwa pracy uczeń Karol Becker okazał się bezkonkurencyjny. Na 39 możliwych punktów zdobył 36, zajmując pierwsze miejsce, natomiast Patryk Konkol    miejsce trzecie. Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody, dyplomy oraz gratulacje od Pani Teresy Lis, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Słupsku oraz inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy i władz Izby Rzemieślniczej.

Karol Becker będzie  w Warszawie „walczył” na etapie Ogólnopolskim w dniu 15 maja 2014r. Gratulujemy i życzymy powodzenia.

                                                                                            Opiekun: Maria Kurowska

Czytaj dalej
Międzyszkolne eliminacje konkursu wiedzy z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy dla młodocianych pracowników

Wyłoniliśmy zwycięzców w konkursie BHP

W dniu 27 marca 2014r.  jak co roku , w naszej szkole odbyły się. Udział wzięli uczniowie z Powiatowego Centrum Edukacyjnego oraz z Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych, reprezentowali oni zawody: kucharz małej gastronomii, fryzjer oraz mechanik pojazdów samochodowych.

Międzyszkolne eliminacje konkursu wiedzy z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy dla młodocianych pracowników

Spośród uczestników  wyłoniono dwóch zwycięzców o największej liczbie punków z testu eliminacyjnego, są to uczniowie naszej szkoły :

1. Karol Becker – mechanik pojazdów samochodowych, uczeń klasy IIIg,
2. Patryk Konkol – mechanik pojazdów samochodowych, uczeń klasy IIg.

Dnia 11 kwietnia 2014r. w/w uczniowie będą walczyć w eliminacjach wojewódzkich w Słupsku o wyjazd do Warszawy na etap ogólnopolski.

Gratulujemy i życzymy powodzenia !

Opiekun:  Maria Kurowska

Czytaj dalej