Literackie walentynki

Literackie Walentynki

W naszej szkole w lutym w bibliotece szkolnej  przeprowadzony został konkurs „Literackie Walentynki”. Udział w nim wzięli chętni uczniowie klas czwartych. Testy o tematyce miłosnej przygotowała i sprawdziła pani bibliotekarka, Anna Witek. Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce – Łukasz Żuk z klasy IV TE

II miejsce – Kacper Sikorski z klasy IV TI

III miejsce – Paweł Jastrzębski – z klasy IV TE.

Dyplomy przygotowała oraz ufundowała nagrody książkowe pani Ilona Kosmala.

Na uroczyste wręczenie nagród zapraszamy 12 lutego 2016 roku (piątek) na długiej przerwie do biblioteki szkolnej.

 

Organizatorzy: Anna Witek, Ilona Kosmala

Czytaj dalej
Literackie walentynki

Literackie walentynki

6 lutego rozstrzygnięto konkurs „Literackie walentynki”. Uczestnicy
konkursu zobowiązani byli wypełnić test, w którym należało m.in.
rozpoznać po fragmencie prozy lub strofy tytuł utworu i autora. Fragmenty
utworów pochodziły z lektur i popularnych wierszy lirycznych i
miłosnych. Należało także przyporządkować bohaterów literackich z
lektur szkolnych i połączyć w pary zgodnie z treścią utworu.

Literackie walentynki
Stanowiło to swoistą powtórkę ze znajomości obowiązujących lektur.
Dodatkowe punkty można było zdobyć podając powiedzenia, przysłowia
oraz sentencje o miłości. Odpowiedzi na pytania z testu odnaleźć
można na wystawce w bibliotece szkolnej. Ponieważ uczestnicy uzyskali
dość skromną ilość punktów ( znacznie mniejszą niż w poprzednich
latach) wyróżniono uczennice Gryciuk Magdę oraz Labudę Dorotę z kl.
IV To. Nasuwa się wniosek, że uczniowie coraz słabiej znają treść
lektur szkolnych.
Konkurs przeprowadziły p. I. Kosmala i A. Witek.

Czytaj dalej

Rozstrzygnięto konkurs „Przysłowie prawdę Ci powie”

Rozstrzygnięto konkursy: „Przysłowie prawdę Ci powie” oraz „Literackie walentynki”. Ze względu na zbieżną ilość punktów uzyskanych przez uczestników wyróżniono:

-„Przysłowie prawdę Ci powie”- Emiliana Dziechciarka-III TT,
Patryka Bulmana-III To, Martynę Dedo-III To oraz Natalię Reszkę również z klasy III To;
-„Literackie walentynki”-Annę Stępień-IIIs, Andżelikę Topel-III To, Karolinę Staniecką –IIITo.

Czytaj dalej