Literackie walentynki

6 lutego rozstrzygnięto konkurs „Literackie walentynki”. Uczestnicy
konkursu zobowiązani byli wypełnić test, w którym należało m.in.
rozpoznać po fragmencie prozy lub strofy tytuł utworu i autora. Fragmenty
utworów pochodziły z lektur i popularnych wierszy lirycznych i
miłosnych. Należało także przyporządkować bohaterów literackich z
lektur szkolnych i połączyć w pary zgodnie z treścią utworu.

Literackie walentynki
Stanowiło to swoistą powtórkę ze znajomości obowiązujących lektur.
Dodatkowe punkty można było zdobyć podając powiedzenia, przysłowia
oraz sentencje o miłości. Odpowiedzi na pytania z testu odnaleźć
można na wystawce w bibliotece szkolnej. Ponieważ uczestnicy uzyskali
dość skromną ilość punktów ( znacznie mniejszą niż w poprzednich
latach) wyróżniono uczennice Gryciuk Magdę oraz Labudę Dorotę z kl.
IV To. Nasuwa się wniosek, że uczniowie coraz słabiej znają treść
lektur szkolnych.
Konkurs przeprowadziły p. I. Kosmala i A. Witek.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *