Save Planeciarze - wycieczka do Eko Doliny

Lekcje ekologii w „Eko Dolinie” i Gniewinie

„Odpowiedzialność ekologiczna mieszkańców i nowoczesne technologie dziś, to warunek czystego środowiska jutro. Warto ponosić ten koszt dla nas i dla przyszłych pokoleń – takie motto towarzyszyło nam podczas wizyty w jednym z największych i  najnowocześniejszych zakładów zagospodarowania odpadów w Polsce, czyli w „Eko Dolinie” w Łężycach.

W wycieczce uczestniczyli uczniowie klas pierwszych technikum pod dowództwem „Save Planeciarzy” oraz opiekunów. Nasza wizyta w „Eko Dolnie” składała się z dwóch części. Pierwsza część została przeprowadzona w sali konferencyjnej, gdzie obejrzeliśmy prezentację multimedialną opowiadającą o tym, czym zajmuje się zakład, jaka jest historia jego powstawania i stopniowej modernizacji, jakie działania podejmuje Eko Dolina dla społeczności. Podczas prezentacji padało mnóstwo pytań dotyczących segregacji śmieci, recyklingu, składowania odpadów i biogazowni, która oczywiście istniej na terenie zakładu zaopatrując go w prąd.

Część drugą naszej wizyty stanowił  spacer po zakładzie w bardzo twarzowych, seledynowych kamizelkach. To o czym wcześniej opowiedziała pracownica zakładu teraz mogliśmy zobaczyć i „poczuć”. Podczas zwiedzania poszczególnych boksów dowiedzieliśmy się, jak są segregowane odpady oraz jak przekształcane w energię. Po tych wydarzeniach czekała nas miła, dość nietypowa niespodzianka. Na żywo zobaczyliśmy prawdziwego sokoła, którego zadaniem jest odstraszanie mew.

Po uporaniu się z problemami związanymi ze środkiem transportu, dotarliśmy do przepięknej miejscowości – Gniewino. Na terenie wsi znajduje się Kompleks Turystyczno  – Rekreacyjny „Kaszubskie Oko” z wieżą widokową. Naszą przygodę rozpoczęliśmy od wspinaczki na ową wieżę, a trzeba przyznać, że dotarcie na sam szczyt nie było wcale takie proste. Pani przewodnik wyczerpująco opowiedziała nam o elektrowni szczytowo-pompowej, którą widać było z góry, oraz o elektrowni wiatrowej. Zwróciliśmy uwagę na fakt, że cechą wspólną obu elektrowni jest to, że turbiny napędzane są siłami natury. W przypadku elektrowni szczytowo-pompowej jest to woda, a elektrowni wiatrowej jest to oczywiście wiatr. Zarówno wiatraki jak i jezioro są idealnie wkomponowane w krainę, w której żyły „Stolemy”.

Nieco zmęczeni powróciliśmy do autokarów i udaliśmy się w stronę Samorządowego Zespołu Szkół w Gniewinie, po drodze podziwiając wspaniałe widoki. Pani przewodnik opowiadała nam o atrakcjach miejscowości, która zasłynęła między innymi z tego, że podczas „Euro 2012” stacjonowała tutaj reprezentacja Hiszpanii.

Ostatnim etapem naszej wycieczki, był krótki przystanek w okolicach wspomnianej szkoły, która jest niewątpliwie dumą miejscowości. W 2004 r. przy udziale środków z EKO-FUNDUSZU oraz NFOŚ zrealizowano zadanie polegające na wymianie w budynku szkoły starej kotłowni węglowej na kotłownię na biomasę o mocy 1200 kW wraz z instalacją oczyszczania spalin. Ponadto zadanie obejmowało montaż instalacji solarnej o powierzchni około 200 m ² do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, jak również wymianę sieci ciepłowniczych, modernizację instalacji ciepłowniczej w szkole (przystosowanie węzłów cieplnych do nowego źródła ciepła), termomodernizację budynku szkoły (ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej), założenie plantacji wierzby energetycznej o powierzchni 60 ha, budowę wiaty do magazynowania zrębków wierzby oraz zakup urządzeń do przygotowania zrębków. Dodatkowo do wspomagania układu podgrzewania c.w.u wykorzystywany został system kolektorów solarnych umieszczonych na dachu budynku szkoły i basenu. Wykonano termomodernizację budynku szkoły, polegającą na ociepleniu ścian i dachu oraz wymianie okien i drzwi. W ten sposób znacząco zmniejszono straty ciepła w budynku będącym głównym odbiorcą energii cieplnej z instalacji.

Wykonane przez gminę przedsięwzięcia zostały zgłoszone do „Konkursu 3×20” , w którym gmina Gniewino znalazła się wśród laureatów, w kategorii „Zmniejszenie energochłonności” i otrzymała III nagrodę za „Kompleksową termomodernizację budynków zespołu szkół  i wielorodzinnych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”.

Pełni wiedzy powróciliśmy do Lęborka. Przed nami jeszcze jedna wycieczka –do Elektrociepłowni w Gdyni.

Opracowała: mgr Marlena Pepłowska

Czytaj dalej
Save Planeciarze - Wycieczka do Czarnowka

Wycieczka do Czarnówka-pierwszym krokiem realizacji projektu Funduszu Naturalnej Energii

14.06.2013 roku uczniowie klas 2 TE, 2TM, 3TI, „Save Planeciarze” oraz opiekunowie: Katarzyna Pączek, Marlena Pepłowska, Kamila Gierszewska i Agnieszka Lenartowicz  uczestniczyli w wyjeździe do Przedsiębiorstwa Składowania i Przerobu Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” w Czarnówku.

Czysta Błękitna Kraina to pierwszy w Polsce obiekt wykorzystujący nowoczesną austriacką technologię kompostowania odpadów – compost system.

Na miejscu powitała i oprowadzała nas pani kierownik Izabela Pobrucka, która przedstawiła nam pokrótce historię tego miejsca. Składowisko wybudowano w roku 1994, a eksploatację rozpoczęto rok później. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy na cele gospodarki odpadami przeznaczono teren o powierzchni około 48 ha. Teren składowiska  z wyjątkiem części północno-zachodniej otoczony jest kompleksem leśnym oraz ogrodzony i zabezpieczony  przed dostępem osób nieupoważnionych.

Przechadzając się po terenie przedsiębiorstwa zobaczyliśmy miedzy innymi:

 • mechaniczno-ręczną sortownię o wydajności 100 t/dobę przeznaczoną do sortowania zarówno zmieszanych odpadów komunalnych, jak i pochodzących z selektywnej zbiórki wraz z placem manewrowym i magazynowym,
 • kompostownię bioreaktorową o przepustowości 25 000 Mg/rok, przeznaczoną do kompostowania frakcji organicznej wydzielanej na sortowni oraz osadów ściekowych wraz z placem dojrzewania i placem manewrowym oraz magazynem materiału wsadowego.
 • garaż oraz pojazdy do selektywnej zbiórki odpadów
 • kwaterę składową o powierzchni ok. 5 ha.

Dowiedzieliśmy się również, że niedawno zakończono  budowę instalacji do energetycznego wykorzystania biogazu.  Zakład w Czarnówku otrzymuje bowiem ze śmieci biogaz – metan, który następnie jest wykorzystany do produkcji prądu na potrzeby zakładu.

Musimy pamiętać, że śmieci wyrzucane przez nas mogą stanowić doskonały materiał do przetwarzania wtórnego. Aby tak się stało należy je posortować, co robią specjalne maszyny oraz ludzie ręcznie. Aby ułatwić odzyskiwanie plastików, szkła, papierów, musimy zacząć segregować już w domu. W tym celu do odpowiednich kolorowych worków lub kontenerów należy osobno wrzucać te produkty.

Pierwsza lekcja ekologii z nieco mało przyjemnym zapachem w tle została zakończona i o godzinie 13:00 powróciliśmy do szkoły.

            Opracowała: mgr Marlena Pepłowska

Czytaj dalej

„Save Planeciarze” organizują konferencję prasową.

22 kwietnia 2013 roku zorganizowaliśmy konferencję prasową dla przedstawicieli lokalnych mediów. Specjalnie na to spotkania przygotowaliśmy prezentację multimedialną zawierającą szczegółowe informacje dotyczące projektu „Nasza Planeta-Nasza Przyszłość”.

Podczas konferencji najczęściej zadawanym pytaniem było, jakie podejmiemy działania by zaciekawić jak najszersze grono odbiorców tematyką odnawialnych źródeł energii?

„Save Planeciarze” organizują konferencję prasową.

Odpowiedzi było wiele, między innymi: zorganizowanie trzech wycieczek, prelekcji, stworzenie filmu i rozesłanie go do szkół powiatu lęborskiego, wejherowskiego, słupskiego oraz kartuskiego. Reporterzy z „Lębork News” zaproponowali nam, że będą nam towarzyszyć z kamerą podczas jednej z naszych wycieczek.

Podczas spotkania wszyscy uczestnicy projektu oraz opiekunowie ubrani byli w koszulki ufundowane przez sponsora, czyli oddział lęborskiego Banku Zachodniego WBK S.A. na ulicy Staromiejskiej 42.
Teraz zabieramy się do pracy i przygotowujemy się do pierwszego wyjazdu, który będzie miał miejsce 14 maja 2013 roku. Odwiedzimy Zakład Zagospodarowania Odpadami Miejskimi i Gminnymi w Czarnówku.

„Save Planeciarze” organizują konferencję prasową.

„Save Planeciarze” organizują konferencję prasową.

[filedownload file=”http://zsmi.pl/wp-content/uploads/2013/04/konkurs_grantowy_prezentacja.pptx” type=”application/xml” style=”color:#0000EE;”]KONKURS GRANTOWY PREZENTACJA[/filedownload]

Opracowała: mgr Marlena Pepłowska, zdjęcia: Paulina Muszyńska

Czytaj dalej

Wygraliśmy granty w konkursie

Dziękujemy za złożenie aplikacji do konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii. 
Z województwa pomorskiego otrzymaliśmy 2 wnioski, które jury nagrodziło grantami. Należą do nich:

 • „Zielona brać”, projekt złożony przez Szkołę Podstawową w Szczenurzy,
 • „NASZA PLANETA-NASZA PRZYSZŁOŚĆ”, projekt złożony przez Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku.Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu, która zostanie ogłoszona we wrześniu br.Z poważaniem,
  Aneta Szczepańska
  Koordynator ds. PR
  Zespół ds. Komunikacji
  tel. 22 220 18 79; tel. kom. 607 630 514
  e-mail: aneta.szczepanska@gaz-system.plOperator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
  ul. Mszczonowska 4; 02-337 Warszawa
  tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06

  Powyższa wiadomość dnia 28 marca 2013 została przesłana do dwóch nauczycielek z naszej placówki: do pani Katarzyny Pączek oraz Marleny Pepłowskiej, które wzięły udział w konkursie „Fundusz Naturalnej Energii”, na opracowanie autorskiego pomysłu na podtrzymanie lub ratowanie środowiska.

  Pierwszym krokiem do zwycięstwa było złożenie odpowiedniego wniosku o dotację, w którym musiałyśmy:

  • Stworzyć nazwę projektu oraz wyznaczyć jego cele
  • Określić liczbę uczestników oraz czas trwania projektu
  • Wskazać na jakie lokalne potrzeby projekt odpowiada
  • Opisać zaplanowane działania zmierzające do jego realizacji
  • Opracować kalendarium realizacji zaplanowanych działań
  • Dokonać krótkiej charakterystyki opiekunów oraz uczniów uczestniczących w projekcie
  • Zaplanować dokładny budżet projektu.

  Krokiem drugim było pozyskanie dwóch sponsorów oraz otrzymanie od nich pisemnej zgody. Zostali nimi:

  • Bank Zachodni BZW BK
  • Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych

  Krokiem trzecim i najprostszym było przesłanie wniosku do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., czyli organizatora konkursu.

  Bardzo cieszymy się ze zwycięstwa. Przed nami dużo pracy, gdyż do końca roku szkolnego musimy zrealizować założone cele, w realizacji których pomagać nam będzie pani Anetta Treder oraz pan Sławomir Łukaszuk, który na bieżąco będzie umieszczał na stronie naszej szkoły zdjęcia, filmy notatki oraz sprawozdania.

Czytaj dalej