Wycieczka do Czarnówka-pierwszym krokiem realizacji projektu Funduszu Naturalnej Energii

14.06.2013 roku uczniowie klas 2 TE, 2TM, 3TI, „Save Planeciarze” oraz opiekunowie: Katarzyna Pączek, Marlena Pepłowska, Kamila Gierszewska i Agnieszka Lenartowicz  uczestniczyli w wyjeździe do Przedsiębiorstwa Składowania i Przerobu Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” w Czarnówku.

Czysta Błękitna Kraina to pierwszy w Polsce obiekt wykorzystujący nowoczesną austriacką technologię kompostowania odpadów – compost system.

Na miejscu powitała i oprowadzała nas pani kierownik Izabela Pobrucka, która przedstawiła nam pokrótce historię tego miejsca. Składowisko wybudowano w roku 1994, a eksploatację rozpoczęto rok później. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy na cele gospodarki odpadami przeznaczono teren o powierzchni około 48 ha. Teren składowiska  z wyjątkiem części północno-zachodniej otoczony jest kompleksem leśnym oraz ogrodzony i zabezpieczony  przed dostępem osób nieupoważnionych.

Przechadzając się po terenie przedsiębiorstwa zobaczyliśmy miedzy innymi:

  • mechaniczno-ręczną sortownię o wydajności 100 t/dobę przeznaczoną do sortowania zarówno zmieszanych odpadów komunalnych, jak i pochodzących z selektywnej zbiórki wraz z placem manewrowym i magazynowym,
  • kompostownię bioreaktorową o przepustowości 25 000 Mg/rok, przeznaczoną do kompostowania frakcji organicznej wydzielanej na sortowni oraz osadów ściekowych wraz z placem dojrzewania i placem manewrowym oraz magazynem materiału wsadowego.
  • garaż oraz pojazdy do selektywnej zbiórki odpadów
  • kwaterę składową o powierzchni ok. 5 ha.

Dowiedzieliśmy się również, że niedawno zakończono  budowę instalacji do energetycznego wykorzystania biogazu.  Zakład w Czarnówku otrzymuje bowiem ze śmieci biogaz – metan, który następnie jest wykorzystany do produkcji prądu na potrzeby zakładu.

Musimy pamiętać, że śmieci wyrzucane przez nas mogą stanowić doskonały materiał do przetwarzania wtórnego. Aby tak się stało należy je posortować, co robią specjalne maszyny oraz ludzie ręcznie. Aby ułatwić odzyskiwanie plastików, szkła, papierów, musimy zacząć segregować już w domu. W tym celu do odpowiednich kolorowych worków lub kontenerów należy osobno wrzucać te produkty.

Pierwsza lekcja ekologii z nieco mało przyjemnym zapachem w tle została zakończona i o godzinie 13:00 powróciliśmy do szkoły.

            Opracowała: mgr Marlena Pepłowska

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *