DOFINANSOWANIE DLA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ZSMI

SUKCES NASZEJ SZKOŁY

DOFINANSOWANIE DLA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ZSMI

Na początku marca 2018  na stronie Kuratorium Oświaty w Gdańsku opublikowano listę placówek objętych dofinansowaniem w ramach „NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA”- edycja 2017/2018. 

Za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Gdańsku do Wojewody Pomorskiego wpłynęło 326 wniosków szkół i bibliotek pedagogicznych z prośbą o  dofinansowanie, również naszej szkolnej biblioteki. W tej edycji dofinansowaniem nie  objęto szkół branżowych  i zasadniczych  zawodowych.

Z radością pragniemy poinformować, że  wśród dofinansowanych placówek znajduje się Technikum w Zespole Szkół Mechaniczno- Informatycznych w Lęborku, co pozwoli na zakup książek do naszej  biblioteki. Kwota dofinansowania wynosi 7 620 złotych.

Paragraf 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października  2015 r. szczegółowo określa warunki, formy i tryb realizacji  wsparcia finansowego bibliotek w ramach  „NARODOWEGO  PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA”.

Nasza biblioteka szkolna prócz bieżącej pracy biblioteczno- technicznej i pedagogicznej podejmuje różne działania promujące czytelnictwo m.in. od 2012 r. możliwość wymiany  książek  „Daj książce drugą szansę” , nieprzerwanie od 2000 roku organizuje imprezy dla dzieci w ramach akcji  „Cała Polska Czyta Dzieciom” , a kolejny rok realizuje projekt unijny „OTWARTE UMYSŁY’ – „ROZWIJANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNO – EMOCJONALNYCH W BIBLIOTECE SZKOLNEJ”. 

Dofinansowanie, które otrzymamy pozwoli  odnowić zaczytany księgozbiór, a co za tym idzie poprawić jakość pracy naszej biblioteki.

Anna Witek

Czytaj dalej
Poznaj historię swojego regionu

„ Znam swój region” – konkurs

14 czerwca rozstrzygnięto konkurs wiedzy o regionie Pomorza i Kaszub. Od uczestników wymagano wiedzy z zakresu historii i geografii w tym zabytków architektonicznych oraz osobliwości przyrodniczych. Należało także ułożyć hasło zachęcające do odwiedzin i wypoczynku w naszym regionie.

W konkursie uczestniczyło 8 uczniów. Największą ( taką samą) ilość punktów otrzymali uczniowie : Adrian Gojtowski oraz Karol Grabowski z kl. III TM. Wyróżniono także ucznia Bartosza Neumiler z kl. III TE.

Zainteresowane osoby mogą sięgnąć po zbiory zgromadzone w bibliotece szkolnej: książki, broszury , mapy i inne opracowania o naszym regionie.

Czytaj dalej
Logo ZSMI

Książki naszych marzeń

Zapraszamy uczniów do wytypowania tytułów książek dostępnych na naszym rynku, które powinny znaleźć się zdaniem uczniów w bibliotece szkolnej. Należy podać trzy tytuły i złożyć propozycje w bibliotece szkolnej u p.Anny Witek lub u p. Ilony Kosmali w gabinecie nr 10 albo za pomocą poniższego formularza do końca września. Na podstawie propozycji zostanie sporządzona lista książek, co jest warunkiem uczestnictwa szkoły w konkursie „Książki naszych marzeń”. Zachęcamy do głosowania.

[contact-form-7 id=”14306″ title=”Książki naszych marzeń”]

Czytaj dalej
Mądrej głowie dość dwie słowie

Mądrej głowie dość dwie słowie

W październiku odbył się biblioteczny konkurs testowy „Mądrej głowie dość dwie słowie” ze znajomości porzekadeł i powiedzeń. W konkursie uczestniczyło 18 zainteresowanych osób z klasy  III TI, IV TT, IV TM.

Mądrej głowie dość dwie słowie

Komisja w składzie Ilona Kosmala i Ania Witek wyłoniła zwycięzcę, którym został uczeń klasy IV TM Patryk Wroński. Gratulujemy !!!

Opracowały: Kamila Brozdowska, Dominika Misiura, grafika: Sławomir Łukaszuk

Czytaj dalej

Warsztaty dziennikarskie w bibliotece szkolnej

Jak wcześniej wspominano, w bibliotece szkolnej w dniach 14 i 15 czerwca odbyły się warsztaty dziennikarskie dla młodzieży, w których uczestniczyło 10 uczniów z kl. II TI, II TM oraz I To. Warsztaty odbyły się w ramach projektu –MŁODZIEŻOWA AKCJA MULTIMEDIALNA –MAM, którego propagatorem jest Fundacja Nowe Media. Podczas dwudniowych zajęć uczestnicy uzyskali wiedzę na temat pracy w redakcji gazety, radia i telewizji oraz zasad rzetelnego dziennikarstwa.
Uwieńczeniem warsztatów było utworzenie redakcji i wydanie pierwszego, „próbnego” numeru gazetki multimedialnej – Strefa M.
Gazetka szkolna – Strefa M jest dostępna na stronie mam.media.pl gdzie można przeglądać multimedialne gazetki, tzw. Qumamy.
Nasza szkoła jak każda placówka, w której przeprowadzone zostaną warsztaty, otrzyma certyfikat Fundacji Nowe Media.

Czytaj dalej