DOFINANSOWANIE DLA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ZSMI

SUKCES NASZEJ SZKOŁY

DOFINANSOWANIE DLA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ZSMI

Na początku marca 2018  na stronie Kuratorium Oświaty w Gdańsku opublikowano listę placówek objętych dofinansowaniem w ramach „NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA”- edycja 2017/2018. 

Za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Gdańsku do Wojewody Pomorskiego wpłynęło 326 wniosków szkół i bibliotek pedagogicznych z prośbą o  dofinansowanie, również naszej szkolnej biblioteki. W tej edycji dofinansowaniem nie  objęto szkół branżowych  i zasadniczych  zawodowych.

Z radością pragniemy poinformować, że  wśród dofinansowanych placówek znajduje się Technikum w Zespole Szkół Mechaniczno- Informatycznych w Lęborku, co pozwoli na zakup książek do naszej  biblioteki. Kwota dofinansowania wynosi 7 620 złotych.

Paragraf 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października  2015 r. szczegółowo określa warunki, formy i tryb realizacji  wsparcia finansowego bibliotek w ramach  „NARODOWEGO  PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA”.

Nasza biblioteka szkolna prócz bieżącej pracy biblioteczno- technicznej i pedagogicznej podejmuje różne działania promujące czytelnictwo m.in. od 2012 r. możliwość wymiany  książek  „Daj książce drugą szansę” , nieprzerwanie od 2000 roku organizuje imprezy dla dzieci w ramach akcji  „Cała Polska Czyta Dzieciom” , a kolejny rok realizuje projekt unijny „OTWARTE UMYSŁY’ – „ROZWIJANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNO – EMOCJONALNYCH W BIBLIOTECE SZKOLNEJ”. 

Dofinansowanie, które otrzymamy pozwoli  odnowić zaczytany księgozbiór, a co za tym idzie poprawić jakość pracy naszej biblioteki.

Anna Witek

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *