Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”

Młode, zdolne, kreatywne osoby, które potrzebują wsparcia, żeby rozwinąć swój talent, zapraszamy do udziału w projekcie „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”.

Zapraszamy uczennice i uczniów klas:

– VII – VIII szkół podstawowych

– szkół ponadpodstawowych

W uzasadnionych przypadkach, z wcześniejszych klas szkoły podstawowej, posiadających szczególne predyspozycje w zakresie dziedzin objętych wsparciem w ramach projektu.

W ramach projektu oferujemy wsparcie w zakresie obszarów:

 1. matematyka, fizyka, informatyka
 2. biologia, chemia
 3. kompetencje społeczne (w którym miejsce dla siebie odnajdzie uczniowie uzdolnieni na przykład w zakresie języka polskiego, historii, WOS, sztuki, filozofii itp.)

W ramach projektu oferujemy:

 1.  Formy wsparcia o zasięgu regionalnym

– obozy naukowe,

– konkursy indywidualne,

– portal edukacyjny

– warsztaty specjalistyczne (projektowe)

– spotkania i warsztaty autorskie.

 •  Formy wsparcia o zasięgu lokalnym

– ciekawe zajęcia pozalekcyjne z autorskim programem

– warsztaty rozwijające kreatywność

– refundacja kosztów dojazdu na spotkania akademickie

– stypendium

– uzupełniające formy wsparcia (np. wizyty w zakładach pracy, parkach naukowo – technologicznych, spotkania z naukowcami)

– opieka metodyczno – pedagogiczna

 • Akademickie formy wsparcia

(Uniwersytet Morski w Gdyni, Akademia Pomorska w Słupsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Uniwersytet Gdański):

 • spotkania akademickie, w tym wykład, ćwiczenia i zajęcia w laboratoriach oraz pracowniach
 • warsztaty tematyczne

REKRUTACJA

 1. Jeżeli chcesz przystąpić do bezpłatnego udziału w projekcie:
  1. pobierz dokumenty ze strony internetowej www.powiat-lebork.com lub www.zsmi.pl 
   wypełnij je i złóż w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
   w Lęborku, ul. Okrzei 15A do dnia 05.07.2021 r.

W imieniu niepełnoletnich uczniów i uczennic zgłoszenia dokonują rodzice.

 •  Zaprosimy Cię na specjalistyczne testy psychologiczne i poinformujemy 
  o dalszych krokach.

Jeżeli będziesz chciał/będziesz chciała uczestniczyć w grupie biologiczno – chemicznej lub rozwijającej kompetencje społeczne poprosimy Cię o napisanie własnego projektu.

Jeżeli będziesz zainteresowany/zainteresowana naukami ścisłymi przejdziesz test uzdolnień kierunkowych (TUK)w  Zespole Szkół Mechaniczno – Informatycznych 
w Lęborku, przy ul. Marcinkowskiego 1.

 • Uczniowie i uczennice, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:
 • nie przygotowują projektu kwalifikacyjnego,
 • uzyskują maksymalną możliwą w rekrutacji liczbę punktów i w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.
 • Uczniowie i uczennice, którzy chcą kontynuować uczestnictwo w projekcie w tym samym obszarze, w którym uczestniczyli uprzednio w systemie wspierania uczniów uzdolnionych „Zdolnych z Pomorza”, korzystają z rekrutacji w trybie kontynuacji uczestnictwa:
 • składają arkusz nominacji i oświadczenie do Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego zorganizowanego w Zespole Szkół Mechaniczno – Informatycznych 
  w Lęborku, przy ul. Marcinkowskiego 1,
 • komisja weryfikuje informacje i podejmuje decyzję dot. zakwalifikowania ucznia/uczennicy.

TERMINY

– zgłoszenie zamiaru udziału w projekcie – do 05.07.2021 r.

– praca nad projektem – do 10.09.2021 r.

– przekazanie rezultatu projektu – do 12.09.2021 r.

– prezentacja projektów – do 04.10.2021 r.

Prosimy o zapoznaniem się z Regulaminem rekrutacji oraz Zasadami realizacji projektów kwalifikacyjnych.

Projekt jest realizowany we współpracy z Marszałkiem Województwa Pomorskiego, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 03.02. Edukacja ogólna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Dokumenty projektu:

 1. Arkusz nominacji
 2. Deklaracja uczestnika projektu
 3. Formularz danych osobowych uczestnika projektu
 4. Lista wymaganych osiągnięć – dodatkowe uprawnienia
 5. Oświadczenie nr 1 – uczestnika projektu
 6. Oświadczenie nr 2 – uczestnika projektu
 7. Oświadczenie nr 3 – uczestnika projektu
 8. Regulamin rekrutacji
 9. Wniosek o przeprowadzenie badania
 10. Wniosek o zminę przedmiotu
 11. Wniosek o zmianę LCNK
 12. Zasady realizacji projektów kwalifikacyjnych

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *