Żywa lekcja historii

Żywa lekcja historii

W dniu 19.04. 2012 r . odbyła się inscenizacja historyczna z cyklu, „ Żywa lekcja historii” zrealizowana przez Agencję Artystyczną „ KERIN ” z siedzibą w Gniewie.

Żywa lekcja historii
Żywa lekcja historii

Tematyka inscenizacji dotyczyła okresu Polaki szlacheckiej ze szczególnym uwzględnieniem XVI i XVII wieku. Prezenterzy w barwny sposób przedstawili proces kształtowania się stanu szlacheckiego, jego wewnętrzną strukturę i rolę w życiu politycznym dawnej Rzeczypospolitej.

Żywa lekcja historii
Żywa lekcja historii

Uczniowie zostali zapoznani z kulturą szlachecką czasów polskiego sarmatyzmu. Szczególną uwagę poświecono udziałowi Rzeczypospolitej w wojnach XVII wieku.

 Żywa lekcja historii
Żywa lekcja historii

Zaprezentowano różne rodzaje broni z w/w okresu sposób prowadzenia walki, wspaniałe tryumfy oręża polskiego a także jego gorzkie porażki. Zilustrowano przebieg potopu szwedzkiego.

 Żywa lekcja historii
Żywa lekcja historii

Dużo miejsca poświęcono chlubie polskiej wojskowości – husarii. Celem pokazu było kształtowanie postaw patriotycznych, świadomości historycznej oraz pogłębienie znajomości dziejów ojczystych.

 Żywa lekcja historii
Żywa lekcja historii

 

W żywej lekcji historii uczestniczyły następujące klasy:

 Żywa lekcja historii
Żywa lekcja historii

I Te I Tm, II Ti, II Tm, II TT i II To – razem 154 osoby.

Opracował: mgr Stanisław Kotłowski, zdjęcia: mgr Agnieszka Lenartowicz
Czytaj dalej